Robotizavimo, skaitmenizavimo,… etapai pramonėje…

1-PLANAVIMAS

Rob 1

Naujų produktų linijų projektavimas – tai yra didžiausias potencialas taupyti ir brangiausias projekto etapas.

Skaitmeniniai robotų sprendimai su „RobotStudio®“ leidžia jums kurti, vizualizuoti ir patikrinti gamybos sprendimus neprisijungus prie realaus roboto. Taip pat galite iš anksto mokyti savo darbuotojus ir imituoti robotų ir susijusių įrenginių veikimą: lankinis suvirinimas, pjovimas, apdirbimas, mašinų priežiūra, dažymas, padėklų išėmimas ir tt.

2-PALEIDIMAS

Rob 2

Siekiant padidinti investicijų grąžą, montavimas ir eksploatavimas turi būti atliekami kuo greičiau ir efektyviau.

Su „RobotStudio®“ – atliekame analizę, neprisijungus prie roboto atliekamas programavimas ir virtualių sistemų paleidimas.

Tai užtikrina greitą gamybos pradžią, kartu sumažina riziką ir klaidas. „RobotStudio®“ leidžia kurti skaitmeninį dvynį.

3-VALDYMAS

Rob 3

Gamintojai turėtų nuolat gerinti kokybę, išlaikydami produktyvumą su didesniu lankstumu.

„ABB Ability ™ Connected Services“ renka ir teikia analitinius duomenis realiame laike. Taip užtikrinamas patikimumą, našumas ir suderinamumas nuo vieno roboto iki visų robotų

4-SERVISAS

Rob 4

Dideli prastovos kaštai gali tapti dideliu iššūkiu pramonei.

„ABB Ability ™ Connected Services“ teikia veiksmingą informaciją, padedančią nustatyti, šalinti ir prognozuoti veikiančių robotų neplanuotus sustojimu/gedimus

SKAITMENINIMO (TECHNOLOGINIO) AUDITO RENGIMO REKOMENDACIJOS

Skaitmeninimo (technologinis) auditas – pramonės įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų (nuo žaliavų patekimo iki galutinio produkto išėjimo ir aptarnavimo/priežiūros) esamo skaitmeninio lygio įvertinimas, siekiant nustatyti, ar konkrečios technologijos ir gamybos procesų visuma koreliuoja su technologinės raidos tendencijomis atitinkamoje srityje: ar gamybos ir su gamyba susijusiuose procesuose naudojamos naujausios žinios, ar procesai yra efektyvūs vertinant kitų galimų technologijų, apimančių gamybos procesų įrangą su integruotomis skaitmeninimo technologijomis, atžvilgiu dabar ir ateities perspektyvoje ir panašiai.

Skaitmeninimo (technologinio) audito uždaviniai:

 1.  įvertinti įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų pajėgumus;
 2. įvertinti, kokiu mastu esami technologiniai gebėjimai lemia įmonės konkurencinius pranašumus dabar ir ateityje;
 3. identifikuoti esamus ir būsimus organizacijos technologinius poreikius ir iššūkius;
 4. pasiūlyti skaitmeninės įmonės brandos didinimo ir/arba technologinio atsinaujinimo veiksmų planą.

Skaitmeninimo (technologinio) audito rengimo etapai:

 1. duomenų rinkimas,
 2. analizė,
 3. sintezė
 4. išvadų bei rekomendacijų pateikimas.

Rekomenduojama skaitmeninimo (technologinio) audito ataskaitos struktūra

1. Įvadas 

Skaitmeninimo (technologinio) audito rengimo poreikis, tikslai, uždaviniai, taikomi metodai

2. Įmonės veiklos trumpas pristatymas (gali būti įkelta iš verslo plano dalies)

Įmonės veiklos patirtis, pagrindinės veiklos sritys, produktai ir paslaugos, apimtys, klientai.

3.   Esamų įmonėje verslo procesų analizė

 • Organizacija ir žmogiškieji ištekliai (darbuotojų skaitmeninimo prasmės suvokimas, darbuotojų kvalifikacija, darbuotojų įtraukimas į procesų tobulinimą, idėjų išreiškimas ir įgyvendinimas)
 • Duomenys ir IT technologijos (duomenų rinkimo, kaupimo, apdorojimo reikšmė; IT padalinio darbo principų ir įmonės skaitmeninės vizijos sinergija; debesijos technologijos, sistemų apjungimas ir tarpusavio integracija; duomenų naudojimas struktūrizuotame duomenų gavybos procese; išmaniųjų produktų koncepcijos naudojimas, kibernetinis saugumas
 • Rinka (skaitmeninės rinkos poreikių išmanymas; komandinis darbas su klientais; klientų/tiekėjų poreikio analizė pramonės pokyčių suvokimas, pagrindiniai tiekėjai, partneriai (subrangovai), klientai (segmentai), jų ir verslo procesų su jais skaitmeninimo raiška, tendencijos ir poreikis)
 • Gamybos procesų skaitmeninimo strategija Skaitmeninimo vizija, tikslai, skaitmeninimo kryptys, verslo modelio keitimasis dėl skaitmeninimo, vidinės įmonės kultūros pokyčiai dėl skaitmeninimo procesų, struktūrizuotas pokyčių valdymas
 • *MTEP potencialas (potencialas, ištekliai, kryptys, apimtys, patirtis)
 • *Kokybės kontrolė ir standartai (taikomi kokybės vadybos metodai, priemonės, įdiegti standartaiNaudojamų technologių aprašymas (taip pat kiekybiniai bei kokybiniai proceso parametrai rekomenduotina pateikiami lentelės forma, struktūrizavimas ir vertinimas, pridėtinė vertė gamybos procesui, naudojamų technologijų privalumai ir trūkumai)
4. Pagrindinių technologijų naudojamų gamybos procese analizė

Naudojamų technologių aprašymas (taip pat kiekybiniai bei kokybiniai proceso parametrai, struktūrizavimas ir vertinimas, pridėtinė vertė gamybos procesui, naudojamų technologijų privalumai ir trūkumai)

5. Rekomenduotini diegti gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis sprendimai

 • Aprašymas (paskirtis, funkcijos numanomi parametrai rekomenduotina pateikiami lentelės forma, potencialiai taikytinų naujų technologijų aprašymai ir pan.)
 • Integraciją į egzistuojančius ar naujus technologinius procesus (technologinio proceso aprašymas, struktūrizavimas, reikalavimai ir sąlygos funkcionavimui)
 • Papildomi technologiniai ir inžineriniai sprendimai, susiję su technologijų diegimu
 • Laukiama skaitmeninimo technologijų pritaikymo nauda ir rezultatai per produktyvumo ir/ar efektyvumo didėjimą

6. Rekomenduotini organizaciniai sprendimai, susiję su gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimu

 •  Organizacinė struktūra
 • Verslo procesai ir standartizavimas
 • Personalo kompetencijos kėlimas
 • Tinklaveikos ir/ar komunikacijos plėtojimas

7. Išvados

Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“