„Robotai būna labai skirtingi. Galime susidurti tiek su itin dideliais pramoniniais robotais, tiek su nano robotais, kurie naudojami medicinoje. Gali skirtis ir jų išvaizda: vieni būna gremėzdiški, apkrauti įvairiais techniniais elementais, kiti kuriami arti realios žmogaus ar gyvūno išvaizdos“

Robotų technika ir darbas ateityje

Kalbant apie darbą ateityje, svarbu išnagrinėti, kokia apimtimi robotai gali pakeisti arba papildyti ir pagerinti žmonių atliekamą darbą. Scenarijus, kai ateityje robotai iš esmės būtų tobulinami, kad atliktų tik pagalbinį vaidmenį, visuomenei nesukeltų didelių iššūkių, nes tokiu atveju žmonės neturėtų konkuruoti su robotais ir automatizuotomis sistemomis, o įprastos darbo funkcijos iš esmės būtų išsaugotos. Tačiau tikėtina, kad dėl ekonominių ir našumo reikalavimų požiūris į įprastas darbo vietas pasikeis taip, kad pirmenybė bus teikiama robotų technikai ir automatizuotoms sistemoms, kurios darbo vietose pakeis atskirus asmenis ir jų grupes. Apskritai kalbant, monotoniškam darbui arba darbui, kuriame reikia atlikti aiškiai apibrėžtas užduotis, reikės mažiau darbuotojų, nes juos pakeis pramoniniai ir paslaugų robotai. Dėl šio techninio pokyčio šiek tiek padidės aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų paklausa ir sumažės mažiau išsilavinusių darbuotojų, įprastai atliekančių monotoniškas kognityvines ir rankines darbo užduotis, poreikis. Tokiomis aplinkybėmis per artimiausius dešimtmečius vidutinius įgūdžius turintys darbuotojai gali būti išstumti iš darbo rinkos, o tai sudarytų maždaug vieną trečdalį visų dabartinių darbo vietų.

Robotų technikos poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai

Robotų technikos inovacijų plėtra sukelia svarbių padarinių darbui ateityje. Robotų naudojimas suteikia galimybę išlaikyti intensyvią pramoninę gamybą šalyse, kuriose darbo jėga yra brangi. Robotai taip pat leidžia vykdyti gamybinę veiklą ir užduotis, kurių negali atlikti žmonės, pvz., analizuoti, audituoti ir redaguoti milžinišką duomenų kiekį arba dirbti pernelyg sudėtingomis ar pavojingomis sąlygomis. Be to, dabartinėmis senėjančios visuomenės sąlygomis, robotai padeda spręsti didėjančio rankinio darbo darbuotojų trūkumo ir didėjančios jų darbo kainos problemą.

Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) požiūriu robotų technikos plėtra reiškia ir naujas galimybes, ir iššūkius.

Didžiausia nauda darbuotojų saugai ir sveikatai, kurią duoda platesnis robotų technikos naudojimas, turėtų būti susijusi su kenksmingomis arba pavojingomis sąlygomis dirbančių darbuotojų pakeitimu. Kosmoso, gynybos, saugumo arba branduolinės pramonėse sektoriuose, taip pat logistikos, priežiūros ir patikrinimų srityse savarankiškai veikiantys robotai yra ypač naudingi, nes pakeičia purviną, nuobodų arba nesaugų darbą atliekančius darbuotojus, ir padeda darbuotojams išvengti pavojingų cheminių medžiagų ir darbo sąlygų keliamo pavojaus, bei sumažina fizinę, ergonominę ir psichosocialinę riziką. Pavyzdžiui, robotai jau naudojami pasikartojančioms ir monotoniškoms užduotims atlikti, radioaktyviosioms medžiagoms tvarkyti arba dirbti aplinkoje, kurioje yra didelė sprogimo tikimybė. Ateityje daugumą kitų nuolat pasikartojančių, pavojingų ar nemalonių užduočių atliks įvairiuose, pvz., žemės ūkio, statybų, transporto, sveikatos priežiūros, gaisrų gesinimo arba valymo, sektoriuose veikiantys robotai.

Nepaisant šių laimėjimų, yra tam tikrų įgūdžių, kuriuos žmonės kurį laiką vis tiek geriau išnaudos nei technika, todėl šiuo atveju reikia spręsti klausimą, kaip geriausiai suderinti žmonių ir robotų įgūdžius. Robotų technika pranašesnė atliekant sunkius darbus, kuriuose reikia atlikti tikslius ir nuolat pasikartojančius veiksmus, tuo tarpu žmonės pranašesni dėl kūrybiškumo, sprendimų priėmimo lankstumo ir gebėjimo prisitaikyti. Tenkinant šį poreikį suderinti geriausius žmonių ir robotų įgūdžius, pradėti kurti pagalbiniai robotai, kuriuos žmonės betarpiškai naudoja savo darbo vietoje, todėl atsirado nauji metodai ir standartai, kuriais garantuojamas žmogaus ir roboto sąveikos saugumas. Kai kurios Europos šalys su robotų technika susijusius klausimus įtraukė į savo nacionalines programas ir stengiasi skatinti saugų ir lankstų robotų ir operatorių bendradarbiavimą siekiant didesnio našumo. Pavyzdžiui, Vokietijos federalinis darbuotojų saugos ir sveikatos institutas (BAuA) rengia metinius praktinius seminarus žmogaus ir robotų bendro darbo klausimais. Ateityje robotų ir žmonių bendradarbiavimas taps įvairesnis, nes robotai taps vis savarankiškesni, o žmogaus ir roboto bendras darbas įgauna visiškai naujas formas. Tam, kad būtų pasirengta šiems pokyčiams, reikės peržiūrėti dabartinius metodus ir techninius standartus, kuriais siekiama apsaugoti darbuotojus nuo bendro darbo su pagalbiniais robotais keliamos rizikos.

Roboto eksploatacijos ir priežiūros reikalavimai saugiam darbui

Siekiant užtikrinti aukščiausio lygio gamybos linijos produktyvumą ir nuoseklumą, reikia atlikti kiekvieno roboto prevencinę techninę priežiūrą. Jei reguliarūs roboto prevenciniai techninės priežiūros patikrinimai neatliekami, dalys ir komponentai gali sulūžti arba sugesti. Tinkamai prižiūrimas pramoninis robotas gali tarnauti daug metų ar net dešimtmečius. Reguliari techninė priežiūra žymiai prailgina pramoninių robotų tarnavimo laiką.

Įvairios robotų gamybos įmonės rekomenduoja skirtingus prevencinės priežiūros laiko intervalus. Ši laiko trukmė svyruoja nuo 4000 iki 10 000 darbo valandų arba 12 mėnesių, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Svarbu pasitikrinti pagal kiekvieno gamintojo roboto vadovą atskirai.

Darbuotojai, kurie atlieka roboto techninę priežiūrą, turi sugebėti atlikti prevencines ir korekcines techninės priežiūros procedūras. Prieš pradėdamas mokytis robotų techninės priežiūros, nebūtinai, tačiau rekomenduojama, kad asmuo žinotų apie internetinį programavimą, naudojant mokomąjį valdymo pultelį, įskaitant tokius dalykus, kaip išorinė įvestis / išvestis, PLC programavimas, darbas su failais.

Asmenys, atliekantys robotų techninę priežiūrą, turi sugebėti atlikti šias užduotis :

 •  Pradinis naujo valdiklio įdiegimas / paleidimas.
 •  Tinkama ABSO poslinkio procedūra.
 • Tinkama degiklio sureguliavimo procedūra.
 •  Pagrindinės taškų tikrinimo programos rašymas (P998).
 •  Valdiklio komponentų identifikavimas.
 •  Testavimo taškų vieta / funkcija.
 •  Maitinimo šaltinio pagrindinio komponento identifikavimas.
 •  Robotų valdiklio trikčių šalinimas.
 •  Padėties atstatymas po avarijos / techninės priežiūros.
 •  Tinkama variklio keitimo procedūra / įspėjimai.
 •  Tinkama procedūra / atsargumo priemonės keičiant greičio reduktorių.
 •  Tinkamas prevencinės techninės priežiūros grafikas.
 •  Automatinė TCP funkcija ir tinkamas naudojimas.
 •  Įrankio parametrų ir poslinkio verčių funkcija.
 •  Atsarginės sistemos ir programos duomenys.

Nepriklausomai nuo Jūsų vadove rekomenduojamo laiko, tokiu būdu planuodami techninės priežiūros darbus galite išvengti brangiai kainuojančių prastovų dėl mechaninių problemų. Nors dėl suplanuotų techninės priežiūros darbų gali tekti trumpam sustabdyti gamybą, tai yra menkniekis palyginti su gamybos laiku, kurį galite prarasti, jei robotas nebeveiks.

Įprastiniai prevencinės techninės priežiūros patikrinimai apima:

 • Valdiklio atminties atsarginių kopijų darymas.
 •  Įprastinio roboto judėjimo, patikrinant patį robotą, įrenginius ir kabelius, stebėjimas.
 •  Stabdžių veikimo patikrinimas.
 •  Roboto pakartojamumo tikrinimas.
 •  Klausymasis, ar nėra pernelyg garsios vibracijos ir triukšmo.
 •  Sujungimų tepimas pagal konkretaus roboto vadovą.
 •  Vizuali mokomojo valdymo pultelio ir valdymo kabelių apžiūra.
 •  Kabelių ir kabelių jungčių, valdymo jungties, aušinimo ventiliatorių, oro įleidimo filtrų, maitinimo šaltinių, saugos įrangos ir kitos įrangos funkcionalumo tikrinimas.
 •  RAM B / U, roboto baterijų testavimas ir pakeitimas, jei reikia (dažniausiai 1 kartą per metus), pavojaus signalų išvalymas, ciklo maitinimo, pakeitus akumuliatorius, tikrinimas.
 • Ribinių jungiklių išvalymas, tikrinimas, ar jie laisvai juda.
 •  Įeinančios įtampos tikrinimas.
 •  Mechaninės įrangos tikrinimas – ar tvirtai laikosi (rankos įrankių galai, roboto pagrindas, įrenginiai ir kt.).
 •  Šias ašies triktis:
  •  Ašies vibracijos tikrinimas, laikant ranką ant ašies liejinio ir judinant robotą lėtai ir greitai.
  •  Ašies pakartojamumo ir tuščios eigos tikrinimas.
  •  Diržų, jei naudojami kuriai nors ašiai, tikrinimas.
 •  Roboto tepalo ir alyvos keitimas.

Roboto griebtuvo tipo darbinis mechanizmas:
 •  Patikrinti, ar neatsilaisvino roboto darbinio mechanizmo varžtai.
 •  Patikrinti, ar tinkamai nustatytas oro reguliatorius.
 •  Išvalyti sklendžių sistemą.
 •  Išvalyti oro išmetimo duslintuvus.
 •  Patikrinti oro slėgio nustatymus.
 •  Jei naudojama, patikrinti srauto valdiklius.
 •  Patikrinti, ar nepažeistos oro linijos.
 •  Patikrinti, ar nėra sugadintų sandariklių, arba išvalyti juos, jei keičiami roboto įrankiai.

Vakuuminio tipo darbiniai įrankiai:
 • Patikrinti oro vakuuminės linijos filtrą.
 •  Išvalyti sklendžių sistemą.
 •  Išvalyti oro išmetimo duslintuvus.
 •  Patikrinti oro slėgio nustatymus.
 • •Patikrinti, ar nepažeistos oro linijos.
 • Patikrinti, ar nėra sugadintų sandariklių, arba išvalyti juos, jei keičiami roboto įrankiai.
 •  Patikrinti elektros jungtis ir laidus, ar jie nesugadinti.

Sukimo mechanizmo roboto darbinio organo įrankių sistema.
 • Patikrinti, ar sukamasis įrankis sukasi laisvai.
 •  Jei naudojama, patikrinti srauto valdiklius.
 •  Patikrinti reguliatoriaus slėgį, jei maitinamas oru.
 •  Patikrinti, ar nepažeistos oro linijos.
 •  Patikrinti, ar nėra sugadintų sandariklių, arba išvalyti juos, jei keičiami roboto įrankiai.
 • Patikrinti elektros jungtis ir laidus, ar jie nesugadinti.

Roboto techninės priežiūros sauga

Šiame skyriuje paaiškinamos atsargumo priemonės, kurių reikia laikytis dirbant su roboto sistema. Aprašymas apima tik bendras saugumo priemones ir procedūras, bet neatspindi visų saugos priemonių. Kiekvienai darbo aplinkai turi būti parengtas atskiras saugumo kontrolės standartas. Saugumo standarte turi būti pateiktos pačios įmones veiklos taisyklės pagal faktinę darbo aplinką, ir jo pagrindu vykdoma saugumo kontrolė, kad būtų užtikrintas operatoriaus saugumas.

Saugus roboto sistemos naudojimas

Sąlygos, įvykus nelaimei robotų sistemos naudojimo metu yra, kai:

 • Automatinė operacija pradedama be patvirtinimo, kad manipuliatoriaus darbo zonoje nėra žmonių.
 • Asmuo pateko į manipuliatoriaus darbo zoną, kurioje vyko darbas automatiniame režime, ir manipuliatorius netikėtai įsijungė.
 • Asmuo atkreipė dėmesį į vieną manipuliatorių, pamiršdamas, kad visai šalia veikė kitas.
 • Staigus judėjimo pasikeitimas nuo mažo greičio iki didelio greičio.
 • Manipuliatoriaus valdymą atlieka kitas operatorius be leidimo.
 • Manipuliatorius valdomas naudojant skirtingą programą dėl programos klaidų arba sugedusių šalutinių įrenginių.
 • Staigiai paleidžiamas sustabdytas manipuliatorius, laukiantis blokuotės, o paskui manipuliatorius pradėjo netikėtai judėti.

Bendrosios atsargumo priemonės nelaimės prevencijai:

 • Nesiartinkite prie manipuliatoriaus. Galima mirtina ar rimta trauma, jei asmuo nukentėjo arba buvo sugriebtas dėl netikėto manipuliatoriaus judesio.
 • Išjungę pagrindinį maitinimo šaltinį ir grandinės pertraukiklį ant roboto valdiklio darbus atlikite tik manipuliatoriaus darbo zonoje.
 • Jei įjungtas maitinimas, įsitikinkite, kad manipuliatoriaus darbo zonoje nieko nėra.
 • Operatoriai turi dėvėti šalmą, apsauginius batus ir darbo kombinezonus.
 • Jei patikrinimas ar techninės priežiūros darbas turi būti atliekamas, kai įjungtas roboto valdiklis, stebėtojas (trečiasis asmuo) turi būti už apsauginio aptvaro ir būti bet kuriuo metu pasiruošęs paspausti avarinio stabdymo mygtuką.
 • Jei patikrinimas ar techninės priežiūros darbas turi būti atliekamas, kai įjungtas roboto valdiklis, prieš pradėdami darbą paskirstykite, patvirtinkite ir žinokite evakuacijos maršrutą.
 • Draudžiama modifikuoti ar perdaryti produktus. Galite sužeisti arba sugadinti įrangą dėl gaisro, gedimo ar veikimo sutrikimų, atsiradusių dėl produkto pakeitimo ar naujinimo.
 • Jei roboto valdiklis yra įjungtas, nelieskite jokių roboto valdiklio dalių. Siekiant apsisaugoti nuo elektros šoko dėl veikiančios dalies, prieš pradėdami dirbti valdiklio viduje, išjungę maitinimo tinklą palaukite 5 min.
 • Jei roboto valdiklis yra įjungtas, negalima atjungti ar prijungti kabelių ir jų jungčių. Jei nesilaikysite atsargumo priemonių, robotas ir (arba) valdiklis gali sugesti, sulūžti ar veikti klaidingai.

Manipuliatoriaus apsaugos priemonės.

Manipuliatorius sukonstruotas taip, kad jame nėra nereikalingų iškyšų ar aštrių kampų.

Jis pagamintas iš tinkamos medžiagos, skirtos naudoti aplinkoje, kuriai jis buvo suprojektuotas, ir turi saugą užtikrinančią konstrukciją, siekiant sumažinti žalą ar nelaimingus atsitikimus eksploatavimo metu. Tinkamą manipuliatoriaus saugos lygį užtikrina įvairios saugos funkcijos, pvz., įtaisai, skirti aptikti netinkamą veikimą ir sustabdyti manipuliatorių, arba atlikti avarinį stabdymą, blokuotė su periferine įranga, kai vienas įrenginys gali sugadinti kitą.

Manipuliatorius yra rankų konstrukcija iš kelių jungčių, todėl kiekvienas jungties kampas visada keičiasi su manipuliatoriaus judesiu. Būkite atsargūs, kad roboto jungtys nesuspaustų, ypač mokymo metu. Atkreipkite dėmesį į stabdiklio blokus, sumontuotus ant judančių rankų jungčių antgalių. Nuėmus variklius arba atleidus stabdžius ranka gali nukristi dėl savo svorio. Todėl prieš pradėdami dirbti imkitės veiksmų, kad dalys nekristų, ir patikrinkite, ar sąlygos yra saugios.

Tinkamai nepritvirtinus rankos, ji gali nukristi, jei bus nuimtas variklis. Prieš nuimdami variklį, įsitikinkite, kad ranka pritvirtinta tinkamai. Norėdami tinkamai pritvirtinti ranką, nesikliaukite vien tik vietoje įstatytu kaiščiu, nes jis gali būti įstatytas netinkamai arba tik pusiau. Siekiant tinkamai pritvirtinti ranką, prieš mėgindami pašalinti variklį, naudokite medinį bloką, dirželius ar kitas priemones. Manipuliatoriaus ranka neturi remtis į žmogaus ranką.

Apsaugos reikalavimai manipuliatoriams:

 •  Draudžiama nuimti ir išardyti stabilizatorių, nes jis suspaustas dideliu slėgiu. Nuėmimas yra labai pavojingas veiksmas.
 •  Naudokite nurodytų dydžių ir numerių varžtus. Įrangos ant galinės efektoriaus jungės ar rankų tvirtinimo metu, būtinai priveržkite juos pagal nurodytą sukimo momentą, naudodami sukimo momento veržliaraktį. Naudokite švarius, nerūdijančius varžtus. Priešingu atveju darbo metu varžtai gali atsilaisvinti, ir sukelti rimtus nelaimingus atsitikimus bei sužaloti.
 •  Sukdami galinį efektorių, nustatykite jo svorį ir statinio krūvio momentą, esantį leistinos manipuliatoriaus riešo sistemos apkrovos ribose.
 • Numatykite saugią negendančią konstrukciją, užtikrinančią, kad užfiksuotas darbinis griebtuvas neatsilaisvins ir nesubyrės net išjungus galinio efektoriaus maitinimą ar oro tiekimą. Taip pat pašalinkite bet kokias jo konstrukcijoje esančias aštrias briaunas ar iškyšas, kad išvengtumėte žalos personalui ir nepakenktumėte turtui.
 •  Specifikacijose nenurodytos paslaugos gali turėti įtakos manipuliatoriaus veikimui ir sukelti neįprastą funkcionavimą, triktis ar žalą, taip sudarant pavojingą situaciją. Niekada nenaudokite nenurodytų išteklių.
 • Elektromagnetinių trikdžių, naudojant šiandienos technologiją, visiškai pašalinti neįmanoma, nors jų pašalinimo mastas priklauso nuo atitinkamų trikdžių tipo ir stiprumo. Kalbant apie veiksmus, kurių reikia imtis manipuliatoriaus veikimo metu ir įjungus maitinimą, laikykitės operacijos metu privalomų atsargumo priemonių. Tam tikrais atvejais elektromagnetinės bangos, kitos triukšmo formos arba sugadintos grandinės plokštės gali ištrinti įrašytas programas.
 • Apsaugai sukurkite atsargines programas, konstantas ir pan.

Valdiklio techninė priežiūra

Roboto valdiklis yra labai svarbi roboto sistemos dalis. Jei roboto valdiklis neveikia, visa roboto sistema tampa tik metalo dalimi. Todėl labai svarbu laiku atlikti roboto valdiklio techninę priežiūrą.

Skirtingi robotų gamintojai gamina skirtingas valdymo sistemas, o daugelis gamina ir pavaros sistemas. Tai reiškia, kad techninės priežiūros personalui reikalingi skirtingo paruošimo specialistai, kurie galėtų dirbti su skirtingų gamintojų robotais. Sritys, kuriose dėl to gali kilti problemų, yra elektros jungtys, programavimo kalba ir operacinė programinė įranga. Elektros jungtys paprastai nekelia pernelyg didelių problemų, nes jas nustato įmonės standartai, tačiau problemų gali sukelti robotų programavimo kalbų ir operacinės programinės įrangos skirtumai, kai su jais susipažinę ne visi techninės priežiūros darbuotojai. Tai reiškia, kad jei žinote, kaip prižiūrėti vieno roboto gamintojo elektros jungtis ir roboto valdiklį, nebus sunku prižiūrėti ir kito tipo robotą.

Periodinis valdiklio patikrinimas

Norėdami išvengti problemų, užtikrinti saugumą ir išlaikyti našumą atlikite kasdieninį ir periodinį patikrinimą. Čia aprašomos pastabos ir smulkesnė informacija, kaip atlikti periodinį patikrinimą.

Saugos priemonės patikrinimo ir techninės priežiūros metu.

Norint atlikti roboto valdiklio patikrą, techninės priežiūros, reguliavimo ir remonto darbą, techninę priežiūrą atliekantis asmuo turi patekti į roboto darbo zoną arba dirbti su įjungtu pagrindiniu / servo maitinimo šaltiniu. Visais atvejais svarbu atsižvelgti į žemiau pateikiamas su sauga susijusias pastabas.

Bendros pastabos:

 • Negalima įeiti į roboto darbo zoną, kol įjungtas maitinimas. Negalima artintis prie roboto, kol jis juda. Prisiartinus prie roboto gali įvykti mirtinas nelaimingas atsitikimas, galintis baigtis sunkiu sužalojimu ar mirtimi.
 • Nelieskite jokių elektrinių dalių, kuriomis teka srovė. Jei jas paliesite, galite patirti mirtiną elektros smūgį arba nusideginti.
 • Laikykite rankas, pirštus, plaukus, drabužius ir kitus daiktus kuo toliau nuo besisukančios dalies. Jei būsite per arti vielos tiektuvo tiekimo ritės arba ventiliatoriaus sukamosios dalies, besisukanti dalis gali „pagauti“ ir sužeisti. Konkrečios pastabos:
 • Siekiant užtikrinti savo saugumą, atlikite patikrinimą, techninę priežiūrą, sureguliavimą ir remontą dėvėdami tinkamus, įstatymuose ir taisyklėse nurodytus drabužius, pvz., apsauginį šalmą, apsauginius batus, pirštines ir pan.
 • Prieš pradėdami dirbti ir išbandydami avarinį arba laikiną stabdymą įsitikinkite, kad robotas tikrai gali sustoti, kai reikia. Taip pat patikrinkite, ar tinkamai veikia tokie saugos įtaisai, kaip apsauginis kištukas arba įjungimo SW, jei tokie sumontuoti. Jei atsiranda klaidų, sustabdykite darbą ir iš karto išjunkite maitinimą, patikrinkite netinkamo veikimo priežastį ir imkitės atitinkamų gedimo šalinimo veiksmų.
 • Nekvalifikuotiems operatoriams draudžiama artintis prie roboto apsauginio aptvaro.
 • Prieš pradėdami darbą, pakabinkite ryškų ženklą „VYKSTA PATIKRINIMAS“, kad informuotumėte operatorius apie patikrinimą.
 • Negalima naudoti prietaisų, kurie gali sukelti elektromagnetinius triukšmus aplink zoną ir toje vietovėje, kurioje vyksta patikrinimas.
 • Darbus, įskaitant patikrinimą, turi atlikti 2 ar daugiau asmenų; vienas – praktinio darbo specialistas, kitas – stebėtojas.
 • Patikrinimą, techninę priežiūrą, reguliavimo darbus, remontą ir pan. gali atlikti tik specialiai apmokyti operatoriai, t. y. supažindinti su robotų funkcijomis, veikimu ir technine priežiūra. Be to, jei pateikta speciali įranga, būtina ją detaliai išsinagrinėti .
 • Net kvalifikuoti operatoriai, jei jie neturi atitinkamų žinių, neturi atlikti darbo tol, kol pilnai nesusipažino su įranga.
 • Tikrinimą atliekančio operatoriaus, stebėtojo ir kito susijusių įrenginių operatorių naudojami signalai ir gestai turi būti atliekami atsižvelgiant į kiekvieno vartotojo saugos valdymo standartus.
 • Stebėtojai turi atsižvelgti į žemiau pateiktas pastabas:
  • 1. Sugebėti prižiūrėti ir atidžiai stebėti visą roboto darbo zoną
  • 2. Visada su savimi turėti avarinio stabdymo mygtuką, kad jį būtų galima iš karto paspausti įvykus klaidai.
  • 3. Neleisti pašalinių asmenų į roboto darbo zoną, nebent jie dalyvauja patikrinime.
 • Patikrinimą ir kitus darbus atliekantys operatoriai turi laikytis žemiau pateiktų nurodymų:
  • 1. Būtinai patikrinti, ar galima atlikti kai kurias operacijas už roboto darbo zonos ribų. Jei taip, atlikti visas operacijas už šios zonos ribų.
  • 2. Prieš atliekant patikrinimą visada išjunkite robotą. Jei neturite kito pasirinkimo ir turite atlikti veiksmus, kol robotas veikia, būtinai praneškite už saugą atsakingam asmeniui ir gaukite jo leidimą. Gavę leidimą, atlikite operaciją už roboto darbo zonos ribų.
  • 3. Jei reikia atlikti veiksmus, kai robotas yra parengties režime, prieš tai patikrinkite procedūras, kad galėtumėte jas saugiai atlikti. Jei specialiai neprireiks, prieš operaciją išjunkite roboto valdiklio įėjimo maitinimą, suvirinimo maitinimą ir kt. Be to, išjunkite arba deaktyvuokite įrankių ir periferinės įrangos įvesties maitinimą, nebent reikia atlikti specialius veiksmus.
  • 4. Įeidami į roboto darbo zoną būkite pasiruošę roboto veikimo sutrikimams, kad galėtumėte iš karto paspausti avarinio stabdymo mygtuką.
  • 5. Prieš pradėdami darbą, būtinai patikrinkite, ar saugi aplinka aplink kojas. Negalima dirbti ant nesaugių arba aukštų (2 m ar aukštesnių) pastolių.
  • 6. Dirbdami roboto darbo zonoje įsitikinkite, kad gerai matote visą roboto judėjimą. Niekada neatsisukite į robotą nugara.
  • 7. Keisdami roboto valdiklio viduje esančią spausdintinę plokštę ar mokymo valdymo pultelį, imkitės apsaugos nuo statinės elektros priemonių, pvz., naudokite statinį apsauginį lakštą ir pan.
 • Jei operacijos metu įvyko klaida, sekite žemiau pateiktus nurodymus.
  • 1. Pastebėję netinkamus roboto judesius, nedelsdami paspauskite avarinio stabdymo mygtuką.
  • 2. Informuokite stebėtoją apie netinkamus judesius ir išjunkite roboto valdiklį. Tada užkabinkite ženklą „DRAUDŽIAMA ĮJUNGTI“.
  • 3. Patikrinkite, ar periferinė įranga taip pat buvo išjungta.
  • 4. Jei reikia įeiti į apsauginiu aptvaru aptvertą zoną, būtinai išjunkite apsauginį kištuką ir darbo metu turėkite jį prie savęs.
  • 5. Net jei dėl tokių sutrikimų, kaip roboto maitinimo įtampa, alyvos slėgis periferinėje įrangoje, oro slėgis ar kitų veiksnių, robotas automatiškai sustos, įsitikinkite, kad jis visiškai sustabdytas. Tada patikrinkite gedimo priežastį ir imkitės atitinkamų jo šalinimo priemonių.
  • 6. Jei neveikia avarinio stabdymo mygtuko saugos funkcija, iš karto išjunkite pagrindinį elektros maitinimą ir patikrinkite gedimo priežastį ir imkitės atitinkamų jo šalinimo priemonių.
  • 7. Iš naujo paleidę po avarinio stabdymo patikrinkite gedimo priežastį ir imkitės atitinkamų jo šalinimo priemonių. Tada dar kartą įstatykite apsauginį kištuką ir iš naujo paleiskite, atsistoję už apsauginio aptvaro.
 • Pabaigę darbą visada būtinai patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintos ir prijungtos reikiamos jungtys, dangteliai ir plokštės. Po to būtinai uždarykite dureles ir užrakinkite raktu.

Periodinio patikrinimo grafikas.

Periodinis patikrinimas yra būtinas norint efektyviai valdyti visų rūšių robotus. .

Tikslinga sudaryti periodinio patikrinimo grafikus šiems terminams:

 • Kasdienis patikrinimas (kiekvieną dieną);
 • 3 mėnesių patikrinimas (kas tris mėnesius);
 • 1 metų patikrinimas (kas vienerius metus);
 • 3 metų patikrinimas (kas trejus metus);
 • 6 metų patikrinimas (kas šešerius metus).

Pastabos apie periodinį patikrinimą.

Periodinius patikrinimus turi atlikti asmenys, specialiai apmokyti pagal įmonės vidaus taisykles arba pas mus, mūsų pasiūlytų techninės priežiūros instrukcijų pagrindu, arba pagal jas.

Prieš atlikdami patikrinimą ar techninę priežiūrą, būtinai išjunkite pagrindinį maitinimo šaltinį ir roboto valdiklio jungiklį. Atkreipkite dėmesį, kad, išjungus tik roboto valdiklio jungiklį, pagrindiniame maitinimo šaltinyje vis tiek tekės srovė. Norėdami parodyti, kad vyksta patikrinimas ar techninės priežiūros darbai, ant išorinio perjungiklio pakabinkite gerai matomą ženklą.

Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“