GALIMŲ TAUPYMO PRIEMONIŲ APŠVIETIMO SISTEMOSE SANTRAUKA

 • Taupymo priemonė
 • Vykdyti didelių plotų apšvietimo monitoringą
 • Realiai įvertinti apšvietimo poreikį pagal darbų tipus
 • Vykdyti apšvietimo valdymą pagal zonas kuriose realiai vykdoma žmonių veikla
 • Liuminescencines lempas keisti kai pradeda matytis, kad baigiasi lempų darbo resursas (Požymiai: susilpnėjęs šviesos srautas, matosi patamsėję lempų galai). Ir rekomenduotina lempas keisti zonomis, kuriose perdegusių lempų yra apie 10%
 • Pagal galimybes daugiau naudoti akcentinį apšvietimą, tuo pačiu mažinant bendro apšvietimo instaliuotą galią
 • Aukštose patalpose (kur šviestuvai sumontuoti 4 metrų aukštyje ir aukščiau) šviestuvus naudoti tik su reflektoriais
 • Maksimaliai išnaudoti dienos šviesą sklindančią per langus ir švieslangius
 • Didelėse techninėse patalpose kur yra sumontuota technologinė įranga, ir kurioje būna tik budintis operatorius, numatyti apšvietimo valdymą pagal tokius apšvietimo intensyvumo lygius: avarinis apšvietimas, budintis apšvietimas, remontinis apšvietimas
 • Maksimaliai naudoti judesio daviklius pagal zonas, ar „judėjimo“ koridorius
 • Maksimaliai naudoti apšvietimo valdymą judesio daviklių ir foto sensorių pagalba
 • Didelėse patalpose atjungti apšvietimą zonose , kuriose pakanka ir dienos šviesos apšvietos.
  PVZ: yra didelė gamybinė patalpa, ir joje galima atjungti vieną / dvi šviestuvų eiles einančia palei langus.
 • Naudoti papildomus įspėjamuosius ženklus apie elektros taupymą apšvietimo sistemose . Pvz: „Išeidamas išjunk šviesą“
 • Naudoti LED lempas aukštose patalpose, ir patalpose kur apšvietimas yra reikalingas ilgiau nei 14 val

GALIMŲ TAUPYMO PRIEMONIŲ APRAŠYMAI

Apšvietimo monitoringas

Ap6vietimas 2Apšvietimo sistemos patalpose užima didelę dalį bendrųjų elektros energijos suvartojimo. Tose zonose kur apšvietimo tinklai vartoja pakankamai didelę vartojamosios elektros energijos galią ir tose zonose kur darbuotojas gali įtakoti valdant apšvietimo įrenginius yra tikslinga statyti individualias apskaitos priemones toms zonoms. Pagal apskaitos prietaisų parodymus , naudojant palyginimo metodiką, galima kontroliuoti šviestuvų lempų vartojamąją energiją ir darbuotojų laikymosi nustatytų apšvietimo valdymo reikalavimų.

Apšvietimo valdymas techninėse patalpose

Yra techninių patalpų (ventkameros, katilinės, praėjimo koridoriai, sanitariniai mazgai…) kuriose nėra pastovaus darbo vietos ar patalpos, kuriose yra mažas žmonių judėjimas. Tokiose patalpose apšvietimas didžiąja dalimi priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus ( apšvietimas gali būti įjungiamas ir tuo atveju jei jis nebūtinas, paliekamas įjungtas apšvietimas paliekant patalpą… )

Apšvietimo valdymo pilnas automatizavimas pagal šią schemą, naudojant foto elementus, judesio daviklius laikrodinius mechanizmu.

Apšvietimo valdymas gamybinėse patalpose su nepastovia darbo vieta

Darbuotojui atėjus į darbo vietą nuo judesio daviklio užsidega akcentinis darbo vietos apšvietimas. Jam pasitraukus nuo darbo vietos su kelių minučių užlaikymu apšvietimas automatiškai išsijungia . Šiuo atveju minimizuojamas diskomfortas dėl apšvietimo valdymo mirgėjimo trumpalaikiam darbuotojo pasitraukimui iš darbo vietos

Ne visos darbo vietos patalpose vienodai apkraunamos. Dėl darbuotojo veiklos specifikos , darbuotojas ne visada būna darbinio stalo vietoje. Esant bendro darbinio apšvietimo valdymui vartojama vienoda apšvietimui reikalinga elektros energija tiek tai zonai, kurioje vyksta darbo procesas, tiek tai zonai, kurioje nėra darbuotojo veiklos.

Norvegai apskaičiavo, kad individualus darbo vietą apšviečiantis šviestuvas su judesio ir apšviestumo jutikliais biuro sąlygomis gali sutaupyti apie 80 proc. elektros energijos. Jutiklis jungiamas tiesiogiai prie šviestuvo (šiuo atveju šviestuvas privalo turėti pritemdomą elektroninį balastą). Daviklis reaguoja į tai, ar darbuotojas yra darbo vietoje, ir apšviestumo lygį ant stalo ir, jei yra pakankamas šviesos kiekis nuo langų, pritemdo šviestuvą. Jei darbuotojas išeina iš patalpos, jutiklis po 3–5 minučių (tai galima reguliuoti) išjungia šviesą.

Beje, šviesa bus išjungta ir tuo atveju, jei darbuotojas užsnūstų ir nejudėtų. Sujudėjus šviesa vėl atsiranda. Gana daug energijos sutaupoma dėl to, kad darbuotojams pasitraukus nuo darbo vietos, šviesa automatiškai išsijungia, mat patys žmonės labai dažnai pamiršta tai padaryti.

Apšvietimo apribojimas esant minimaliam nustatytam apšviestumui

Žmogiškasis faktorius veikia įvairiai. Pastebimi atvejai, kad jei apšvietimo lempos yra, tai jos turi degti

Galimas pasektas efektas, kad bendras apšvietimas jungiamas tik darbo laiku ir tik tuo atveju, jei bendroji apšvieta neviršija 150 lx. Šiuo atveju galima minimizuoti žmogiškąjį apšvietimo valdymo faktorių („Jei yra lempa tai ji turi degti, reikia to ar ne). Automatizuotas apšvietimo valdymas su foto davikliu gali būti diegiamas patalpose kur yra vidutinis judėjimas ir tos patalpos turi dienos šviesos patekimo angas (langai, stoglangiai)

Patalpų, zonų apšvietimo poreikio valdymas

Ap6vietimas 1Gamybos ir techninėse patalpose yra pakankamai zonų kuriose nevyksta jokia žmogaus veikla, bet šių zonų apšvietimas yra apšviečiams taip pat kaip ir vietos kur vyksta darbinė veikla. Šiuo atveju elektros energija apšvietimui praktiškai naudojama veltui.

Gamybos, techninėse  patalpose kartais būna rekonstrukcijos ar naujos įrangos montavimo darbai. Šiuo atveju apšvietimo sistemos dažnai neliečiamos (jei netrukdo įrangos montavimui).

Apšvietimas ir kitos techninės ir technologinės sistemos projektuojamos skirtingų projektuotojų. Dažnai būna, kad apšvietimo projektas nebūna priderintas prie kitų įrenginių padėties. Didžioji dalis šviestuvų, ir ypač tecninėse ir gamybinėse patalpose valdomi grupiniais jungikliais, ir jei darbų eigoje, nevyksta šių sistemų suderinamumas, tai dalis šviestuvų pasilieka zonose, kur apšvietimas visai nėra būtinas.

PAPILDOMA TECHNINĖ INFORMACIJA

Apšvietos ribinės vertės skirtingoms darbo zonoms, darbams ar veiklai

Dirbtinės apšvietos ribinės vertės nustatytos pagal regos darbų reikalavimus, praktinius eksperimentus bei elektros energijos taupymo sumetimais. Rekomenduojamos dirbtinės apšvietos ribinės vertės leidžia gerai matyti darbo objektą, bei užtikrina gerą darbuotojo savijautą.

Kiekvienam darbo zonos, darbų ar veiklos tipui pateiktos trys dirbtinės apšvietos ribinės vertės.

Didžiausios dirbtinės apšvietos ribinės vertės turi būti taikomos, kai :

1. Šviesos atspindėjimas arba matomo objekto ir fono skirtumas yra labai mažas.

2. Klaidų ištaisymas brangiai kainuoja.

3. Regos darbai yra atliekami ypatingomis sąlygomis.

4. Regos darbų tikslumas ar didesnis darbo našumas yra labai svarbūs.

5. Reikia dėl darbuotojo regos ypatumų.
Mažiausios dirbtinės apšvietos ribinės vertės turi būti taikomos, kai:

1. Šviesos atspindėjimas ar matomo objekto ir fono skirtumas yra labai didelis.

2. Regos darbų greitis ir tikslumas nėra svarbūs.

3. Regos darbai yra atliekami tik epizodiškai.

Apšvietos ribinės
vertės, lx
Darbo zonų, darbų ar veiklos tipai
20 – 30 – 50Judėjimas lauke ir darbo zonose
50 – 100 – 150Judėjimo zonos, įprastas stebėjimas ar trumpalaikiai apsilankymai
100 – 150 – 200Patalpos nenaudojamos nuolatiniam darbui
200 – 300 – 500Darbai, kuriems atlikti reikia nedidelio regos tikslumo
300 – 500 – 750Darbai, kuriems atlikti reikia vidutinio regos tikslumo
500 – 750 – 1000Darbai, kuriems atlikti reikia didelio regos tikslumo
750 – 1000 – 1500Darbai, kuriems atlikti reikia labai didelio regos tikslumo
1000 – 1500 – 2000Darbai, kuriems atlikti reikia specialaus regos tikslumo
daugiau kaip 2000Darbai, kuriems atlikti reikia maksimalaus regos tikslumo

Apšvietos kokybės klasės pagal darbų pobūdį

 • Kokybės klasė
 • A – labai aukšta kokybė
 • B – aukšta kokybė
 • C – vidutinė kokybė
 • D – žema kokybė
 • E – labai žema kokybė
 • Darbo pobūdis
 • Labai tikslūs regos darbai
 • Tikslūs regos darbai
 • Vidutiniškai tikslūs regos darbai
 • Nelabai tikslūs regos darbai
 • Patalpos su nenuolatinėmis darbo vietomis ir netiksliais
  regos darbais

Rekomenduojamos apšvietos vertės ir kokybės klasės

Patalpos, darbo ar veiklos
tipas
Apšvietos ribinės vertės,
lx
Apšvietos kokybės klasės
Auditorijos:
bendras apšvietimas300−500−750A−B
lenta500−750−1000A−B
demonstravimo vietos500−750−1000A−B
Laboratorijos300−500−750A−B
Bendros patalpos:
Judėjimo keliai, koridoriai50 – 100 – 150D – E
Laiptai, eskalatoriai100 – 150 – 200C −D
Drabužinės, tualetai100 – 150 – 200C −D
Sandėliai ir saugyklos100 – 150 – 200D – E
Susirinkimų salės150 – 200 – 300C – D

Siekiant suprojektuoti ekonomišką, mažai elektros energijos sunaudojančią apšvietimo sistemą, būtina atkreipti dėmesį į šviestuvų fotometrinę kreivę, šviesos stiprio sklaidos, srauto pasiskirstymo grafikus bei gamintojų pateikiamus parametrus, įrenginio specifikacijas ir tarnavimo laiką.

Fotometrinės kreivės
Renkantis šviestuvą reikėtų atsižvelgti į tai, kokiai patalpai jis bus taikomas. Skirtingi sprendimai įgyvendinti gyvenamosiose patalpose ar darbo vietose padės sumažinti elektros energijos sąnaudas bei paįvairinti interjerą. Reikėtų nuspręsti, ar šviestuvas bus pagrindinis apšvietimo šaltinis patalpoje, ir tik po to pradėti rinktis jų stiprumą ir apšvietimo plotą. Norint apšviesti didžiąją patalpos dalį reikėtų rinktis atvirus, šviesos nelaužiančius ir geras atspindžio charakteristikas turinčius šviestuvus.

Apytikslės sienų ir grindų atspindžio koeficiento reikšmės

Atspindžio paviršiaus tipasAtspindžio koeficientas, %
Baltintos lubos;
baltintos sienos su langais,
uždengtais baltomis užuolaidomis
70
Baltintos lubos su neuždengtais langais;
baltintos lubos drėgnose patalpose;
švarios betoninės lubos ir šviesios medinės lubos
50
Betoninės lubos purvinose patalpose;
medinės lubos;
betoninės sienos su langais; tapetuotos sienos
30
Sienos ir lubos patalpose, kuriose yra daug tamsių dulkių;
ištisinis įstiklinimas be užuolaidų;
netinkuotos raudonos plytos
10

Šviesos šaltinių charakteristikos

Lempos tipasKonversijos efektyvumas (liumenai vatui)Gyvavimo trukmė (valandos)Spalvos perteikimo rodiklis
Kaitrinės lempos8-151.000100
Infraraudonųjų spindulių halogeninės lempos12-252.500100
Kompaktinės fluorosensinės
lempos
50-846.000-15.00085
Fluoresensinės lempos (T8, įprastinis balastas)47-838.000>90
Fluoresensinės lempos (T8, trijų bangų ilgių lempos, elektroninis balastas)iki 10019.000
Flruoresensinės lempos (T5, elektroninis balastas)67-11020.000-30.00080-90
Metalų
halogeninės
lempos
84-10410.000-15.000>80
Aukšto slėgio
natrio lempos
90-15020.000-30.00025
Žemo slėgio
natrio lempos
18÷200100÷2005000÷8000
Šviesos diodai (LED)
Organiniai šviesos diodai (OLED)

Praktiniai patarimai kasdieniniam naudojimui

Energetiškai efektyvių lempų pirkimas yra tik viena apšvietimo taupymo potencialo dalis, kuri gali būti panaudojama. Kita lemianti dalis yra elgsena naudojant apšvietimą kasdieniniame įstaigos gyvenime, taigi darbuotojai gali prisidėti prie elektros energijos sutaupymo apšvietimo srityje. Taupymo potencialas gali būti pilnai panaudotas tik sąveikoje kartu su energetiškai efektyvia elgsena. Gali būti naudingi šie energijos taupymo patarimai:

Nebuvimas

Jeigu patalpa yra paliekama ilgesniam laikui negu 5-10 min., šviesa turi būti išjungiama. Žinoma, pirmenybė turi būti teikiama dienos šviesos panaudojimui.

Dienos šviesos panaudojimas

Dienos šviesos panaudojimas yra svarbi energijos efektyvumo priemonė ir čia galimi dideli sutaupymai. Į dienos šviesos panaudojimą turi būti kreipiamas dėmesys, priimant naujus apšvietimo projektavimo sprendinius. Tai gali būti lengvai atliekama pritaikant sensorius pagalba esamai apšvietimo įrangai.

Halogeninės lempos

Jeigu įstaigoje yra žemos įtampos halogeninės lempos, galima išvengti transformatoriaus elektros energijos suvartojimo, išjungiant šviesą komutaciniu prisijungimo valdymo skydeliu.

Pagalbinių patalpų apšvietimas

Koridoriuose, tualetuose arba virtuvėse šviesa turi būti išjungiama, jeigu jos nereikia. Čia galbūt gali pagelbėti judesio jutiklis arba laiko relės.

Judesio jutiklis/ laiptinių automatika

Koridoriuose arba laiptinėse, esant mažam naudojimo dažniui, elektros energijos suvartojimas gali būti sumažintas iki 50% panaudojant judesio jutiklius. Dideli energijos sutaupymai greitai atperka pradines išlaidas. Kitą galimybę efektyviai panaudoti lempas suteikia taip vadinama laiptinių automatika. Mechanizmas išsijungia po tam tikro nustatyto laiko. Ši technologija yra tinkama laiptinėms, sandėliams, garažams ir t.t.

Reguliarus (nuolatinis) valymas

Lempos ir šviestuvai turi būti reguliariai valomi, norint, kad jie savo šviesą skleistų pilnai. Valymas gali būti priskiriamas prie kitų priežiūros darbų.

Senų lempų pakeitimas naujomis

Sugedusios lempos turėtų būti pakeistos energiją taupančiomis lempomis. Priklausomai nuo situacijos ir pakeitimo sunkumo, galima pakeisti tik vieną lempą arba visą apšvietimo sistemą. Tačiau, siekiant išlaikyti techninės priežiūros intervalus, rekomenduojama vienu metu pakeisti visas lempas.

Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“