IP (angl.: Ingress Protection) reikšmės naudojamos apibūdinti elektrotechnikos atsparumo klasę nuo šalutinio dulkių ir drėgmės poveikio.

Pirmas skaitmuo esantis po IP žymėjimo nurodo atsparumo klasę dulkėms, antras – drėgmei (vandeniui). Jeigu bandymai nebuvo atliekami vietoje skaičiaus naudojama X reikšmė.

Pvz.: IP67 nurodo, kad prietaisas yra apsaugotas nuo dulkių poveikio ir gali būti panardinamas į vandenį trumpam laikotarpiui.

 • Galimos pirmojo skaitmens reikšmės
 • 0 – Neatsparus;
 • 1 – Apsaugotas nuo kietųjų dalelių poveikio kurių dydis virš 50mm (pvz.: ranka);
 • 2 – Apsaugotas nuo kietųjų dalelių poveikio kurių dydis virš 12.6mm (pvz.: pirštas);
 • 3 – Apsaugotas nuo kietųjų dalelių poveikio kurių dydis virš 2.6mm (pvz.: smailus objektas);
 • 4 – Apsaugotas nuo kietųjų dalelių poveikio kurių dydis virš 1.1mm (pvz.: mažos detalės);
 • 5 – Apsaugotas nuo smulkių dulkių;
 • 6 – Apsaugota nuo bet kokio dulkių poveikio.
 • 7 – Apsaugotas nuo panardinimo į vandenį 30 min ir ne giliau kaip iki 1 m;
 • 8 – Apsaugota nuo vandens poveikio (hermetiškas).
 • {{content-10}}
 • Galimos antrojo skaitmens reikšmės:
 • 0 – Neatsparus;
 • 1 – Apsaugotas nuo vertikaliai krentančių vandens lašų;
 • 2 – Apsaugotas nuo vandens lašų krentančių 15 laipsnių kampu;
 • 3 – Apsaugotas nuo vandens lašų krentančių 60 laipsnių kampu;
 • 4 – Apsaugotas nuo vandens lašų krentančių visomis kryptimis;
 • 5 – Atsparumas nuo vandens poveikio, kuris purškiamas mažu spaudimu;
 • 6 – Apsaugotas nuo vandens poveikio, kuris purškiamas aukštu spaudimu (tinka naudojimui laivų pramonėje);
 • 7 – Apsaugotas nuo panardinimo į vandenį 30 min ir ne giliau kaip iki 1 m;
 • 8 – Apsaugota nuo vandens poveikio (hermetiškas).
 • {{content-10}}

Koeficientas, nurodantis atsparumo smūgiams lygį (pagal CEI EN 50102)

Koeficientas                Aprašymas
IK00 visiškai neatsparus smūgiams;
IK01 atsparus smūgiams iki 0,15J jėgos;
IK02 atsparus smūgiams iki 0,2J jėgos;
IK03 atsparus smūgiams iki 0,35J jėgos;
IK04 atsparus smūgiams iki 0,5J jėgos;
IK05 atsparus smūgiams iki 0,07J jėgos;
IK06 atsparus smūgiams iki 1 J jėgos;
IK07 atsparus smūgiams iki 2J jėgos;
IK08 atsparus smūgiams iki 5J jėgos;
IK09 atsparus smūgiams iki 10J jėgos;
IK10 atsparus smūgiams iki 20J jėgos.

Elektrosaugos klasės

0 klasė – elektrotechnikos gaminiai, kuriuose apsaugą nuo pavojingo elektros srovės poveikio užtikrina tik pagrindinė izoliacija. Prie šios klasės elektros įrenginių priskiriami tie, kuriuose nėra elementų apsauginio įžeminimo laidui prijungti.

0I klasė – elektrotechnikos gaminiai, kuriuose apsaugą nuo pavojingo elektros srovės poveikio užtikrina pagrindinė izoliacija ir kuriuose yra įžeminti skirtas elementas. Maitinami iš tinklo lizdo be įžeminimo kontakto.

I klasė – elektrotechnikos gaminiai, kuriuose apsaugą nuo pavojingo elektros srovės poveikio užtikrina ne tik pagrindinė izoliacija, bet prie jų korpusų yra prijungti apsauginio įžeminimo PE laidai, esantys virvėlaidyje. Maitinami iš tinklo lizdo su įžeminimo kontaktu.

II klasė – elektrotechnikos gaminiai, kuriuose apsaugą nuo pavojingo elektros srovės poveikio užtikrina dviguba arba sustiprinta izoliacija.

III klasė – elektrotechnikos gaminiai, kuriuose apsauga nuo pavojingo elektros srovės poveikio užtikrinama saugia žemiausiąja įtampa ir kurių įrenginio dalyse nėra didesnės negu 50 V kintamosios įtampos arba 75 V nuolatinės įtampos.