Susidarykite „Sankey“ diagramą kaip pasiskirsto energetinės sąnaudos sąnaudos

ENERGIJOS SĄNAUDŲ PASISKIRSTYMAS

 1. Energijos vartojimo sąnaudų pasiskirtymo grafikas leis įvertinti energijos vartojimo pasiskirstymą. Numatyti sistemas kurias reiktu labiau kontroliuoti pagal energijos sąnaudas (automatikos nustatymai, nesukontroliuoti nuostoliai, ir  t.t)
 2. Kuo tiksliau galėsite vertinti/kontroliuoti  energetinių sąnaudų pasiskiratymą, tuo operatyviau galėsite nustatyti nevaldomai padidėjusius energijos suvartojimus, ir maksimaliai trumpiausiu laiku diagnozuoti bei lokalizuoti padidinto suvartojimo priežastis.

Sudarykite norminių dydžių rodiklius

17 Norminiai duomenys

Šiems norminiams dydžių rodikliams  gali būti priskirtos visi kontroliuojami dydžiai. Pvz:

 • Administracinių patalpų temperatūros
  • Vasaros periodas
  • Žiemos periodas
 • Gamybinių patalpų temperatūros
  • Vasaros periodas
  • Žiemos periodas
 • Kontroliniai energijos vartojimo rodikliai
  • Šilumos sąnaudos kWh/m²/DL
  • Patalpų apšvietimo elektros sąnaudos kW/m²
  • Elektros sąnaudos  kWh/t (produkcijos)
  • Šilumos sąnaudos  kWh/t (produkcijos)
  • Vandens sąnaudos m³/ t (produkcijos)
  • Kitos ……

 

Norminės sąnaudos

Įrenginio, linijos ar sistemos  gamybos/eksploatacinius rodiklius galima įvertinti tik tuo atveju, jei žimome/esame užsibrėžę  šių įrenginių, linijų ar sistemų energetines sąnaudas norminiams rodikliams.

Tai gali būti grafikas ar koeficentas nurodantis planinius energijos poreikius nustatytam kiekiui produkto pagaminti

Tai gali būti :

 1. Eneregtinės sąnaudos pagamintos produkcijos kiekiui – kW/t
 2. Eksploatacinės šildymo sąnaudos  kW/(m2*DL)

Energijos sąnaudų poreikis produkcijos vienetui pagaminti Suvestinė nukrypimų suma

Ši diagrama turi tris būdingus požymius:

4 Base line

 • Pastoviąją (c) – energijos kiekis, kuris vis dar būtų reikalingas jeigu gamyba būtų sumažinta iki nulio
 • Pasvirimą (m) – energijos kiekis reikalingas kiekvienam papildomam produkcijos vienetui pagaminti, parodantis gamybos efektyvumą.
 • Duomenų išsibarstymą – taškų pasiskirstymą apie geriausiai pritinkančią liniją, rodantį energijos suvartojimo produkcijos vieneto gamybai svyravimus laiko bėgyje. Didelis taškų išsibarstymas nuo geriausiai pritinkančios linijos rodo nepakankamą procesų kontrolę.

Kontroliuokite darbuotojų darbo laiko pasiskirstymą pagal darbų pobūdį

15 Laiko grafikas

1. Darbo laiko pasiskirstymo kontrolė pagal darbų pobūdį leis įvertinti darbuotojų užimtumą.

2. Darbo laiko pasiskirstymo kontrolė pagal darbų pobūdį  leis įvertinti realius darbuotojų kvalifikacinius poreikius.

3. Darbo laiko pasiskirstymo kontrolė pagal darbų pobudį leis numatyti silpniausias darbų organizavimo vietas.

4. Darbo laiko pasiskirstymo kontrolė pagal darbų pobudį leis efektyviau organizuoti darbus.

Investicijų dydis

 • Mažos investicijos (daug) – maža rizika dėl investicijų nepasiteisinimo ar įrenginio gedimo atveju .
 • Didelė investicija (viena)  – didelė rizika dėl investicijos nepasiteisinimo ar gedimo atveju.

20 invest  *  500 eur /invest *= 1 invest * 10 000 eur /invest

Pasaulinė praktika rodo, kad vos ne pusė galimų sutaupymų yra gaunama vykdant mažos vertės investicijas ir gerinant energijos vartojimo kultūrą. O tam reikalinga žinoti/stebėti kaip ir kiek  vykdomas vartojimas

Rekomenduojama numatyti reguliarių investicijų planą, panaudojant nedideles lėšas (mažai juntamas pagal bendrąsias sąnaudas). Tai leistu palaikyti pastovų dėmesį taupymo procesui.

Grafikas 1

PVZ: Pagal pateiktą grafiką, yra atidaromas ilgalaikis projektas su nedidele fiksuota suma, kurią energetikai privalo įsisavinti. Pagal įmonės priimtą planą finansuojamos priemonės kurių atsipirmimo laikotarpis iki 3 metų.

Reikia neužmiršti, kad įdiegus vieną energijos taupymo priemonę, kol įdiegsite kitą, pirmoji taupymo priemonė jau „atidirbinėja“ ir reali investicija yra mažesnė: dalis investicijos apmokama o dalis investicijos jau finansuojama iš sutaupytų lėšų.  Šis metodas akivaizdžiai parodytų, kad pradžioje nedidelėm (realiai vis mažėjančiom) sumom finansuojama energijos taupymo projektas, po kažkiek laiko toliau ne tik finansuojamas iš jau sutaupytų lėšų, bet jau ir gaunamas pelnas.

Reali šio projekto atsiperkamumas būtu ženkliai trumpesnis, nes pradžioje būtų finansuojamos ir kontroliuojamos tos promonės, kurios savo atsipirkimo terminu yra ženkliai trumpesnės nei numatytos finansuojamos priemonės.

Neefektyvus energetinių resursų naudojimas neša nuostolius net ir tada jei apie tai nemąstote.

Atidėliodami investicijas į efektyvaus energijos vartojimo projektus, tik patiriate nuostolius, kurie susidaro dėl neefektyvaus energijos vartojimo

Investicijos į efektyvaus energijos vartojimo priemonės yra ne sąnaudos, o finansų/pinigų  taupymo priemonės.

1411 Laikas

Tikslinga įvertinti kokius finansinius nuostolius sudaro energijos taupymo sprendimų įvykdymo atidėliojimas.

Gali būti ir taip, kad kol susiruošiat (vertinimas, derinimas, pingų išskyrimas, rangovų paieška, darbų vykdymas….)  investuoti į energijos taupymo, patirti nuostoliai per padidintus energijos suvartojimus ženkliai viršijo reikalingos investicijos sumą.

T.y  pagal realiąsias sąnaudas patirtų nuostolių/investicijų suma du ar daugiau kartų viršijo tiesioginių investicijų į energijos vartojimo efektyvimo projektą.

 

Tikslinga įvertinti energetines sąnaudas ne tik produkto pagaminimo savikainą bet ir patiriamus nuostolius dėl broko, prastovų, nepakankamo įrangos našumo12

Įrangos pasirinkimo kriterijai

9 Gyv ciklas 2

Tos pačios paskirties įrenginiai gali būti skirtingų patikimumo ir energetiniš savybių. Todėl rekomenduojama perkant įrenginį įvertinti  ne tik  pradinę kainą bet ir kitus to įrenginio rodiklius:

 1. Patikimumas – būtina įvertinti šio įrenginio įtaką gamybiniam procesui:  blogos kokybės ar nepatikimas prietaisas galiu paraližuoti sistemos darbą ir patirti nuotolai gali būti nuo kelių iki keliasdešim kartų didesni nei pačio prietaiso kainą, o sutaupyti pinigai pigesniam prietaisui gali siekti tik šimtąją ar tūkstantąją dalį  patirtų nuostolių
 2. Energetinės savybės – rekomenduojam prietą įvertinti ne tik pagal pradinę kainą , bet ir įrenginio eksploatacinių kaštus per jo gyvavimo ciklą. PVZ: pigesnis įrenginys bet su blogesnėmis  techniniais/energetiniais rodikliais, jau po trumpo laiko savo eksplotacioniais kaštais gali būti ženkliai brangesnis nei įrenginys kiurio pradinė kaina buvo didesnė

9 Gyv ciklas3

Gamybinės linijos efektyvumas

Tikslinga įvertinti gamybos liniją ne tik pagal pagamintos produkcijos kiekį, bet ir per energetinių sąnaudų efektyvumo prizmę

2 Ekonominis linijos vertinimas 3

Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“