Reaktyvinė galia

Reaktyvioji galia, kurią suvartoja magnetinė elektros srovė esant tokioms apkrovoms, kaip varikliuose ar fluorescenciniame apšvietime, padidina elektros srovės cirkuliaciją kabeliuose ir kanaluose tai pačiai aktyviajai galiai. Elektros srovės įtampos pokytis turi įtakos galios kokybės blogėjimui:

– atsiranda papildomų energijos nuostolių bendrajame paskirstymo tinkle (α RI2)

– transformatorių su ribota aktyviaja galia perkrova ir perkaitimas

– įtampos kritimas dėl sensorinių apkrovų avarinio veikimo

– sumažėjęs variklių ir transformatorių eksploatacijos laikas

– elektros energijos tiekėjui mokamos baudos.

Kompensuojant reaktyviąją galią galima pasiekti cos ϕ, leidžiantį ne tik sumažinti elektro išlaidas, bet ir sušvelninti reaktyviosios galios elektros srovės poveikį. Tinkama cos ϕ vertė priklauso nuo kiekvienos šalies elektros tinklų ūkio sankcijų, bet paprastai yra tarp 0,93 ir 0,97. Kompensacija turi būti pritaikyta ir priderinta prie tuo metu kompensuotinos reaktyviosios galios. Investicijos, reikalingos pagerinti instaliacijos galios faktorių paprastai atsiperka per 6 mėnesius – 1,5 metų, priklausomai nuo kompanijos darbo valandų.

Reikalingos kompensacinės galios parinkimas

Kompensavimo įrenginys parenkamas pagal vartotojo naudojamą maksimalią reaktyvinę galią. Norint tiksliai nustatyti, kaip kinta reaktyvinės galios dydis, koks yra tinklo įtampos netiesinių iškraipymų faktorius, rekomenduojama atlikti keletą matavimų su tinklo analizatoriumi.

El. tinklo analizatorius pateikia duomenų failus apie įprastai veikiančių elektros įrenginių reaktyvinės energijos suvartojimą per tam tikrą laiko periodą, paprastai – per savaitę arba per dieną.

Kompensacinio įrenginio parinkimas pagal elektros energijos skaitiklio duomenis

Jeigu vartojamos reaktyvinės galios dydis yra pastovus arba mažai kintantis, tada elektros energijos skaitiklio duomenys per fiksuotą periodą gali būti naudojami skaičiavimui. Fiksuotas periodas paprastai yra pilna darbo diena, pavyzdžiui aštuonios valandos. Šis metodas geriausiai tinkantis tada, kai objekto energijos vartojimas yra darbo dienomis, o savaitgaliais ir naktimis jo nėra arba jis labai mažas.

Šiam skaičiavimui atlikti reikalingi šie elektros energijos skaitiklio duomenys:

k var h1 – reaktyvinės energijos reikšmė darbo dienos pradžioje.

k var h2 – reaktyvinės energijos reikšmė darbo dienos pabaigoje.

h         – valandų skaičius per darbo dieną.

Reikalingą kompensuojamos galios dydį suskaičiuojame pagal formulę:

Q = (k var h2 – k var h1)/hd

Kada objektas elektros energiją vartoja ištisą parą, o reaktyvinės galios dydis yra mažai kintantis, skaičiavimui galima naudoti per mėnesį gautus skaitiklio duomenis.

k var h1 – reaktyvinės energijos reikšmė mėnesio pradžioje.

k var h2 – reaktyvinės energijos reikšmė mėnesio pabaigoje.

h         – valandų skaičius per mėnesį.

Q = (k var h2 – k var h1)/hm