ORO UŽUOLAIDOS

Oro užtvaros įrengiamos prie įėjimo durų, pastato lauko vartų, angų tarp cechų, technologinių įrenginių atvirų angų, kad šaltas arba užterštas oras nepakenktu patalpoje esantiems žmonėms.

Oro užtvaros veikimo principas iš esmės aiškus. Virš arba šalia angos yra sumontuoti įrenginiai (ortakiai) su plyšiais. Pro plyšius pučiamas oras kliudo lauko orui (arba kito tempartūrinio režimo oras iš kitos patalpos) patekti į patalpą. Jei oro putimo greitis pakankamai didelis, anga visiškai užtveriama, nors paprastai leidžiama, kad tam tikras šalto oro kiekis prasikverbtų į vidų, maišydamasis su pučiamu oru.

Darbo zonoje prie vartų neturi būti per šalta, todėl lauko oro ir pučiamo oro mišinio temparatūrai pakelti pučiamasis oras šildomas vandens ar elektros koloriferiais, o pramonėje kartais naudojami ir garo bei dijų koloriferiais. Pučiamo oro kiekis priklauso nuo angos dydio, užtvaros konstrukcijos bei vėjo, natūralios ir mechaninės traukos sukurto slėgių patalpos ir išorėje skirtumo.

Pagal savo veikimo principą oro užuolaidos vykdo užtveriamasias  ir maišomasias užtvaros funkcijas:

  • užtveriamąją fukciją – oro užuolaidos paskirtis sustabdyti šalto oro skverbimasi į patalpą
  • maišomąją funkciją – oro užuolaidos paskirtis prasiskverbusią šalto oro masę sumaišyti su pučiamu pašildytu oru, kad žmonės nepajustu ar minimaliai pajustu, įsikverbusio šalto oro masės  oro srauto poveikį.

Oro užuolaidos 4Šiltas oras yra iki 20% lengvesnis nei šaltas oras. Jis teka per viršutinę durų atidarymo dalį maždaug 1m / sek greičiu į išorę. Šaltas oras tuo pačiu metu patenka per apatinių durų sritį.

Pavyzdinis šilumos nuostolių per gamyklinius vartus skaičiavimas:

Gamyklos vartų  anga 5x5m. Lauko temperatūra 0 ° C . Priimam, kad šilto oro nuostoliai ištekančio per gamyklinies vartus  12,5 m³  per sekundę (Šis dydis gali šiek tiek svyruoti priklausomai nuo oro disbalaso patalpoje ir lauke, oro slėgio, oro drėgmės, vartų padėties kitų pastatų atžvilgiu. Priimam, kad per pusę angos plotą vyksta šalto oro infiltracija, kitą pusę angos ploto, dėl perteklinio slėgio yra šiltas oras yra išstumiamas iš patalpos (Oro temperatūra patalpoje 20°C) . Oro srauto judėjimo greitis 1 m/s)

 

Skaičiuojam, kad vidutiniškai  vartai yra atidaromi po 2 min.

Tada per per 2 minutes prarandama 1500 m³.

Tuo pačiu metu teka tas pats 1500m³ šalto oro, jis turi būti šildomas daug energijos.

Norint sušildyti 1 m3 šalto oro nuo 0 ° C iki 20 ° C, reikia 6.72 W.

Ši formulė apskaičiuoja energiją, reikalingą orui šildyti:

P= ΔT•L•Cv/1000

Čia :

P= šildymo galia , kW

ΔT – pašildyto oro ir pritekančio oro temperatūrų skirtumas

L – oro srautas m3/h

Cv – savitoji oro šiluma 0,336 W/m³/ºC (Šis dydis gali šiek tiek svyruoti priklausomai nuo oro slėgio, oro drėgmės)

Pagal skaičiavimus gautusi, kad vienkartiniai durų atidarymas  neša nuotolius P= 20•1500•0.336/1000 =10 kW.  Tai nuostoliai sudarytu 0,5 Eur (skaičiuotina šilumos kaina iš katilinės 0,05 Eur/kWh).

Vienkartiniai nuostoliai atrodytu nedaug, bet durų atidarymas vyksta periodinis, ir jei per dieną tokių atidarymų yra 20  (10 Eur) , tai per  mėnesį susidarytu 440 atidarymų  (220 Eur); Sezono nuostoliai (skaičiujam 4 mėnesius) sudarytu 880 Eur.

Neskaitant nuostolių pagrindinis oro užuolaidų efektas yra ne tiek energijuos sutaupymas, bet higieninių sąlygų sudarymą darbuotojams, bei gamybinio ploto efektyvesnis panaudojimas  (pagal galimybes galima sudaryti darbo vietas arčiau išorinių vartų, kas gali būti ypač aktualu pvz sandeliuose.

Reikia įvertinti ir tai, kad oro užuolaidas efektyviai galima panaudoti ir šiltuoju sezono metu, užkertant kelią šilto oro (viršijančio nustatytą patalpos temperatūrą)  infiltracijai iš lauko.

Kokybiška, teisingai parinkta bei sumontuota oro užuolaida šilumos nuostolius per atviras angas gali sumažinti net 70-90%, taip pat apriboti galimybę į patalpą patekti vabzdžiams, dulkėms, vėjo gūsiams ir pan.

Oro užuolaidų srautasRenkantis oro užuolaidą, Jums gali būti svarbūs skirtingi veiksniai, tačiau visada atkreipkite dėmesį, kad oro užuolaida nebūtų siauresnė už angą, kuria turi izoliuoti, bei koks užuolaidos pučiamo oro srauto greitis bus prie grindų. Jei jis bus mažesnis nei 2m/s, oro užuolaida nesudarys užtvaros ir šaltas oras pateks į patalpą. Nors einant pro tokias duris ir jausite gan intensyvų pučiamo oro srautą, iš tokio įrenginio naudos nebus.

Oro užuolaidų srautas 2

Parenkant oro užuolaidas svarbu įvertinti kokiame aukštyje jos kabinamos, ne tik kokį oro kiekį jos jos paduos, bet ir kos yra pradinis oro greitis. Pagal pateiktus paveiksliukus matosi, kad nuo pradinio

Parenkant oro užuolaidas svarbu įvertinti kokiame aukštyje jos kabinamos, ne tik kokį oro kiekį jos jos paduos, bet ir kos yra pradinis oro greitis. Pagal pateiktą  paveikslą matosi, kad nuo pradinio greičio 10,7 m/s, pučiamo oro greitis ties 3,5 metrų atžyma sumažėjo daugiau kaip tris kartus. Turint omeny, kad oro užuolaida dirba efektyviai , jei ties grindimis sukuriamo oro srauto greitis yra apie 2 m/s. Tai labai svarbu parenkant oro užuolaidas pagal technines charakteritikas.

Oro užuolaidų srautas 3Pakankamai tikslus oro užuolaidų parinkimas pagal oro srauto greitį yra svarbus, nes per mažas ar per didelis sukuriamas oro srautas sudaro neigiamą efektą oro užuolaidų darbui.

Pagal pateiktą paveikslą matosi, kad per mažas oro srautas nesukuria pakankamos oro užtvaros , maksimaliai nesustabdo šalto oro infiltarcijos, o tuo pačiu iš šilumos nuostolių. Galima būtu traktuoti, kad šiuo atveju oro užuolaida dirba kaip oro šildytuvas vartų zonoje su nemažais šilumos nuostoliai kaip dėl šalto oro svarbos , taip ir dėl šilumos nuostolių atiduodamų į aplinką.

Per didelis oro srautas irgi sukelia neigiamas pasekmes, nes dėl per didelio oro slėgio vartų zonoje , dalis šilumos išstumiama į lauką.

P.S. Daugelis oro užuolaidų turi ne tik šildymo galios reguliavimo automatiką, bet ir oro užuolaidų greičio reguliatorius, kuriais yra reguliuojamas oro srauto greitis nuo minimalaus iki maksimalaus. Temperatūra šiuo atveju dažniausiai reguliuojama nuo temperatūrinio daviklio esančio netoli vartų, o greitis dažniausiai reguliuojamas atsakingo darbuotojo nuožiūra: jei lauke šalta tai jungiamas maksimalus greitis, jei šilčiau tai galima ir sumažinti.

O ar tai optimalūs režimai?

Vienas iš paprastesnių ir labiausiai efektyvių priemonių kontroliuoti ar nustatytas oro užuolaidos pučiamo oro srauto greitis atitinka optimalų režimą yra „malūnėlio“ panaudojimas sumontuoto apatinės angos plote.  „Malūnėlio“ sparnuotės sukimosi kryptis sukimosi greitis aiškiai  parodys  kaip efektyviai yra nustatytas/parinktas/valdomas oro užuolaidos oro srauto intensyvumas.

PVC užuolaidų panaudojimas šilumos išsaugojimui per išorines ir vidines duris/angas

Prireikus patalpoje izoliuoti šilumą, apsaugoti patalpas nuo saulės šviesos, apriboti nuo dulkių patekimo, slopinti triukšmą ar norint iki 50 procentų sumažinti šildymo / šaldymo išlaidas bei energijos nuostolius, patiriamus dėl dažno durų ar vartų varstymo, – efektyviausias sprendimas yra PVC užuolaidos. Tai lanksčios ir šviesą praleidžiančios juostos, pagamintos iš itin kokybiškos ir patvarios PVC medžiagos, atsparios UV spinduliams. Neabejojame, kad tai vienas iš praktiškiausių ir veiksmingiausių būdų, naudojamų ir tinkamų sandėliuose, angaruose, logistikos centruose, gamybinėse ir prekybinėse patalpose, fermose, pramoniniuose šaldytuvuose ir šaldymo įrenginiuose ir kt. pobūdžio patalpose.

PVC užuolaidos išsiskiria savo rūšių įvairove:

  • Standartinė PVC juosta. Tinkamiausia patalpose, kuriose temperatūra yra aukštesnė nei 0 ⁰C ir ne didesnė nei 60 ⁰ Reikėtų žinoti, kad esant ilgalaikei neigiamai aplinkos oro temperatūrai, standartinės PVC užuolaidos gali sukietėti ir prarasti savo veiksmingumą.
  • Lygi PVC juosta. Tai tinkamiausias pasirinkimas angoms, pro kurias vyksta gana dideli žmonių ir transporto srautai. Lygios guminės užuolaidos gali būti pritaikomos ir gamybinėse patalpose, šaldymo įrenginiuose ar sandėliuose.
  • Rifliuota PVC juosta. Jos yra itin stiprios, patvarios ir lygios. Tokios PVC juostos naudojamos angoms, pro kurias vyksta labai intensyvus autokrautuvų, mechaninių įrenginių ir kitos rūšies transporto eismas, uždengti.
  • Spalvota PVC juosta (raudona, mėlyna ir kt.). Tai funkcionalus užuolaidų sprendimas. Viena vertus tokios PVC užuolaidos padeda sukurti estetiškesnį, gražesnį dizainą, antra vertus šios spalvotos PVC juostos, įterptos į PVC užuolaidą, gerina darbo komfortą, t. y. padeda lengviau pastebėti angos gabaritus, atskirti įvažiavimo / išvažiavimo zonas.
  • Žemai patalpos temperatūrai skirta PVC juosta. Šis gaminys naudojamas itin šaltuose sandėliuose, šaldytuvuose ir kitose vėsiose patalpose. Šių šaldytuvinių užuolaidų vienas didžiausių privalumų – jų išskirtinės savybės, t. y. net ir būdamos patalpoje, kurioje didelė minusinė temperatūra, jos išlieka lanksčios ir elastingos.PVC užuolaidos – kaip jas beįvardytume (užuolaidos nuo šalčio, guminės užuolaidos, šaldytuvinės užuolaidos ar lanksčios užuolaidos) – yra puikus ir sunkiai pakeičiamas sprendimas gamybinėms ir pramoninėms patalpos.
  • Be to, prieš įsigyjant PVC užuolaidas, reikėtų ne tik atkreipti dėmesį į jų technines savybes (rūšį), bet ir į pasirenkamą dydį. Taip pat reikėtų įvertinti savo poreikius ir patalpos sąlygas – kokia PVC juostos rūšis būtų efektyviausia. Labai svarbu šias lanksčias žaliuzes pasirinkti tinkamo dydžio.  Meistrai rekomenduoja 2 x 200 mm PVC žaliuzes rinktis angoms, kurios yra ne aukštesnės nei 2,5 m, 3 x 300 mm – angoms, kurių aukštis nuo 2,5 iki 3,5 m, arba 4 x 400 mm – angoms iki 6 m aukščio. Beje, visuomet prieš išsirinkdami sau tinkamiausią variantą, galite pasikonsultuoti su kvalifikuotais meistrais – duosiančiais patarimų ir padėsiančiais priimti geriausią sprendimą kiekvienu unikaliu atveju.
Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“