GALIMŲ TAUPYMO PRIEMONIŲ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOJIMO SISTEMOSE SUVESTINĖ

Galimos taupymo priemonės
Karšto vandens cirkuliacinį siurblį valdyti dažnio keitiklio pagalba pagal grįžtamo cirkuliacinio vandens temperatūrą
Cirkuliaciniam siurblį valdyti pagal laiko programą. Laikotarpyje (pvz: naktį) kai nėra poreikio naudoti karštą vandenį cirkuliacinį siurblį atjungti
Pirminiam karšto vandens pašildymui naudoti tūrinius šilumokaičius, pašildant vandenį iš antrinių šilumos šaltinių
Įvertinti ekonominį efektą atjungiant tolimiasius ir mažai naudojamus karšto vandens vartotojus, pastatant tūrinius elektrinius vandens šildytuvus.
Pastoviai kintroliuoti karšto vandens suvartojimą kWh/m3
Pirminiam buitiniam karšto vandens pašildymui naudoti saulės kolektorius
Vasaros metu naudojamam karšto vandens ruošimui naudoti mažesnio galingumo šildymo katilą, atitinkantį karšto vandens poreikius vasaros metu.
Įvertinti karšto vandens cirkuliacinio kontūro efektyvumą

GALIMŲ TAUPYMO PRIEMONIŲ DETALESNIS APRAŠYMAS

Šilumos vartojimo taupymo galimybės

Didžiausių šilumos vartotojų identifikavimas

Didžiausių vartotojų identifikavimas leidžia pradėti nagrinėti tuos įrengimas, iš kurių galima didžiausia grąža atlikus korekcinius veiksmus energijos sąnaudų sutaupymui. Didžiausių vartotojų stebėjimas ir analizė yra efektyviausias darbo laiko panaudojimas taupymo priemonių įgyvendinimui

Didžiausių šilumo svartotojų energijos sąnaudų kontrolė

Kontroliuojant šilumos sąnaudas galima pastebėti, kad kažkuri dalis šilumos vartotojų viršija norminius šilumos suvartojimus – išsiderino šilumos reguliavimo prietaisai, naudojama šilumos daugiau negu reikia.

DEf karštas vanduoPagrindinių gamybinių šilumos vartotojų šilumos vartojai turi kontroliuojami ne tik nustatytų parametrų kontrolei, bet ir  šilumos suvartojimo procesui atsižvelgiat į norminius rodiklius. Vien stebint momentinius šilumnešio parametrus, nėra garantijos, kad pasikeitus aplinkos ar vartojimo sąlygoms, valdymo automatika sureguos tinkamai.

Pvz nuotrauka: dėl užstrigusios pavaros į karšto vandens tiekimo sistemą vandens temperatūra paduodama ne nustatyta 55C , o 76 C , kas sąlygoja netik padidintus šiluminės energijos nuostolius, bet ir pavojų žmonėms nusiplykyti rankas.

k

Kontrolinių prietaisų (temperatūros bei slėgio daviklių ) naudojimas

Vartotojų grupių šilumos suvartojimo kontrolė. Įvertinti kiekvienos vartotojų grupės sąnaudas. Sekti (kontroliuoti) nukrypimus nuo nustatytų parametrų, esant nukrypimams ieškoti priežasčių.

Sist belansavimasKontroliuojant šilumnešio parametrus ir  šilumos sąnaudas galima pastebėti, kad kažkuri dalis šilumos vartotojų viršija norminius šilumos suvartojimus – išsiderino šilumos reguliavimo prietaisai, naudojama šilumos daugiau negu reikia.

Įvertinti kiekvienos vartotojų grupės sąnaudas. Sekti (kontroliuoti) nukrypimus nuo nustatytų parametrų, esant nukrypimams ieškoti priežasčių.

Pagal slėgio ir temperatūros daviklius turi būti galima pilnai įvertinti šilumos pasiskirstymą ant vamzdynų atšakų nuo magistralės. Tai leistu efektyviau subalansuoti šilumos paskirstymo sistemas .

Buitinio karšto vandens tiekimo sistema

Kontroliuoti vandens ir šilumos sąnaudas karšto vandens ruošimui.

Padidintas suvartojimas pagal norminius rodiklius gali signalizuoti apie vandens paslėptų vamzdynų nesandarumą, neukišką vartojimą ar vandens tiekimo įrangos gedimus

Karšto vandens cirkuliacinio kontūro siurblio valdymas

Karšto vandens cirkuliacinio kontūro paskirtis yra, kad, atsukus kraną, karštas vanduo ateitu iki vartotojo kuo greičiau su minimaliais vandens nuostoliais.

Praktikoje dažnai pastebima, kad karšto vandens cirkuliacinis siurblys yra pajungtas tiesiogiai prie maitinimo tinklo. Šiuo atveju karštas vanduo cirkuliuoja pastoviai, nepriklausomai ar einamuoju metu yra poreikis karštam vandeniui ar ne.  Kadangi karšto vandens vamzdynų įzoliacija pagal savo varžą nėra begalinė, tai naturalu, kad vyksta šilumos nuostoliai. Šiuo atveju

Rekomenduojama įvertinti KV cirkuliacinio kontūro darbo aktualumą kai karšto vandens poreikio nėra ir /arba kai jo vartojimas yra intensyvus

Nustatyti optimalų cirkuliacinio kontūro vandens cirkuliacijos našumą

Karšto vandens cirkuliacinio kontūro siurblį valdyti per dažnio keitiklį įvedant reguliavimą pagal laiko grafiką, bei temperatūrą grįžtamajame kontūre.

Reikalinga detaliai įvertinti karšto vandens padavimo ir cirkuliacinio kontūro nuostolių priežastis, ir galimybes juos sumažinti (atstatyti šiluminę izoliaciją, apriboti didelius nuostolius nešančių atkarpų KV vandentiekio vamzdynų dalis (atjungus vartotojus nuo KV tiekimo sistemos, o karštas vanduo gali būti ruošiamas elektriniais boileriais).

Mažo karšto vandens kiekio suvartojimo sistemose šilumos nuostoliai dėl pastoviai veikiančio cirkuliacinio siurblio gali sudaryti ir iki 80% šilumos sąnaudų skirtų karšto vandens ruošimui.

Įvertinti centralizuoto karšto vandens tiekimo šilumos nuostolius

Tikslinga įvetinti mažo kiekio karšto vandens vartotojų karšto vandens tiekimą iš centralizuotų karšto vandens tiekimo tinklo.

Nuostoliai karšto vandens tiekimo vamzdyne yra abiejuose KV kontūro dalyse (padavimo ir grįžtamojo (cirkuliacinio).

Cirkuliacinio kontūro siurblys sudaro pastovų ratu cirkuliuojančio vandens srautą, galima būtu teigti šilumos nuostoliai dėl cirkuliacinio kontūro yra fiksuoti. Esant didesniam vandens srautui, KV temperatūros kritimas iki vartotojo yra mažesnis, o grįžtamajame kontūre toks pats. Todėl esant didesniam KV suvartojimui temperatūra grįžtamajame kontūre kils, o esant mažesniam kris.

Yra tikimybė, kad pagal KV transportavimo nuotolius atskiriems vandens vartotojams būtu efektyviau pastatyti elektrinius boilerius.

k

Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“