ELEKTROS KABELIAI

Elektros kabeliai turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus

Projektuojant ir renkantis elektros instaliacijos įrangą, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas elektros kabeliams. Jie turi atitikti kokybės standartus ir parinkti atsižvelgiant į jų degumo klases.

Tinkamas elektros kabelių parinkimas reikalauja ypatingos projektuotojų ir montuotojų atsakomybės ir atidumo, kadangi ne visi kabeliai, kurie patenka į Lietuvos rinką, atitinka kokybės standartus ir yra saugūs naudoti atsižvelgiant į jų matmenis, medžiagas, iš kurių jie pagaminti, mūsų klimato sąlygas.

Renkantis kabelius, būtina vadovautis Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu, Nr. 4-314, nuostatomis. Šiame standarte nustatyti į mūsų šalies rinką tiekiamų elektrotechnikos gaminių svarbiausi saugos reikalavimai, CE ženklo naudojimo ypatumai. Atkreiptinas dėmesys, kad CE ženklu žymimi kabeliai tai – jų gamintojo patvirtinimas, kad kabeliai atitinka keliamus reikalavimus ir yra saugūs naudoti.

Kitas svarbus aspektas – atsižvelgti į elektros sistemos įrangos techninius kriterijus, degumo klases, nurodytas Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309, 1 priedo 6 lentelėje. Minėtose taisyklėse nurodyti pagrindiniai reikalavimai, kokių degumo klasių elektros kabeliai turi būti naudojami. Degumo klasės nustatytos atsižvelgiant į Europos elektrotechnikos standartizacijos komiteto parengtą standartą Cenelec EN 50575:2014 – Galios, valdymo ir ryšių kabeliai. Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai.

Kadangi šiuo metu rinkoje yra kabelių, kurie neatitinka standartų ir nėra saugūs, nuo 2016 m. birželio 10 d. iki 2017 m. liepos 1 d. kabelių gamintojams nustatytas pereinamasis periodas, per kurį privaloma nustatyti kabelių degumo klases. Vertinimas bus atliekamas pagal standarte Cenelec EN 50575:2014 nurodytus reikalavimus. Nuo 2017 m. liepos 1 d. į šalies rinką negalės būti tiekiami kabeliai, kurie neturės nurodytų degumo klasių.

Plačiau : https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f7330e803ec411e7b66ae890e1368363

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 9 punktas:

9.Elektros kabeliai, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 13501-6:2014 „Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 6 dalis. Klasifikavimas pagal elektros kabelių atsako į ugnį bandymų duomenis“, skirstomi į šias klases:

9.1. pagal degumą – Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca;

9.2. pagal dūmų susidarymą – s1, s2, s3, papildomai – s1a, s1b;

9.3. pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą – d0, d1, d2;

9.4. pagal rūgštingumą – a1, a2, a3.“

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus

 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir techniniai rodikliai Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis
I arba II III
Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) Cca s1,d1,a1 Eca
Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių Dca s2,d2,a2 Eca
Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai Dca s2,d2,a2 Eca
Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai) Dca s2,d2,a2 Eca
Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai ) Eca Eca
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. Dca s2,d2,a2 Eca
Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos Eca Eca
Kabelių izoliacijų techninės charakteristikos
Izoliacijos tipai
Kabelių ženklinimas

Kabeliu zymejimai 1

Kabelių ženklinimas, kodas
 Ženklinimo pozicijos Nr. Ženklinama -1
1 Apvalkalas Y Polivinilo (išorinis – nešarvuotiems arba vidinis – šarvuotiems kabeliams)
Yn Nedegaus polivinilo (išorinis – nešarvuotiems arba vidinis – šarvuotiems kabeliams)
X Polietileno (išorinis – nešarvuotiems arba vidinis – šarvuotiems kabeliams)
Xn Nedegaus polietileno (išorinis – nešarvuotiems arba vidinis – šarvuotiems kabeliams)
2  Darbinė gysla A Aliuminė
Varinė
3 Kabelio ženklinimas K Jėgos kabelis
KS Kontrolinis kabelis
4 Užpildas y Nevulkanizuota guma, izoliacinis polivinilas
Užpildo nėra
w Nevulkanizuota guma
5 Izoliacija Y Polivinilo
XS Armuoto (kryžminto) polietileno
6 Šarvas, ekranas Ft Plieno juostų šarvas
Ftl Lakuotų plieno juostų šarvas
Fo Apvalių plieno vielučių šarvas
Fp Plokščių plieno vielučių šarvas
Ao Apvalių aliuminio vielučių šarvas
ek Varinių vielučių ekranas
ektm Varinių juostų ekranas
Nešarvuoti kabeliai
7 Šarvo apvalkalas, užvalkalas Y Polivinilo apvalkalas
Yn Nedegaus polivinilo apvalkalas
X Polietileno apvalkalas
Xn Nedegaus polietileno apvalkalas
y Apsauginis užvalkalas iš polivinilo
yn Nedegus apsauginis užvalkalas iš polivinilo
x Apsauginis užvalkalas iš polietileno
xn Nedegus apsauginis užvalkalas iš polietileno
8  Papildomas ženklinimas žo Apsauginė gysla
žp Grįžtamoji gysla
9 Darbinė gysla RE Apvali monolitinė
RM Apvali daugiavielė
RMC Apvali daugiavielė, sutankinta
SE Sektorinė monolitinė
SM Sektorinė daugiavielė
 Rudas (raudonas) – fazinis laidas; mėlynas (juodas) – neutralus; geltonas žalias – įžeminimo.
Laidų, kabelių DIN VDE ženklinimas.
Vokietijos nacionalinis ženklinimas apima DIN VDE 0281, DIN VDE 0282, DIN VDE 0292 ir DIN VDE 0293-308
Pozicija Parametras Reikšmės
1 Nacionalinis standratas DIN VDE N – visada pirmoje vietoje
2 Laidų žymėjimas (tik laidams) A – aliuminis laidininkas (pagal nutylėjimą varinis)
B – švino apdangalas
C – ekranuotas laidininkas
D – trigubas laidas
F – lankstus laidas arba plokščias
G – gumos izoliacija
2-G – kaučiuko izoliacija
H – su izoliacija
I – paslėptam montažui (montuojama gipse)
K – su apsauga nuo korozijos
L – montuojamas vamzdžiuose (su apsauga)
M – su izoliacija, galima vidutinė mechaninė apkrova
Ö – alyvoms atspari
P – su popierine izoliacija
R – gofruotas apvalkalas
S – didelėms mechaninėms apkrovoms
T – su trosu
U – karščiui atsparus
V – montavimo laidas
W – atsparus atmosferos įtakai (krituliams)
Y – PVC izoliacija
Z – cinkuotu apvalkalu
2 Kabelių žymėjimas A – aliuminio gyslos arba džiuto apdangalas
B – plieninė apsauga (šarvas)
C – varinis ekranuotas tinklas
CW – varinis gofruotas ekranas
D – apsauginės metalinės juostos
E – kiekvieno laido atskiras ekranavimas
F – plokščios gyslos
FL – karščiui atsparus
G – su plieniniu apsauginiu apvalkalu
H – aukštos įtampos (vienos gyslos) su plieniniu apvalkalu
K – švino apvalkalu
L – aliuminio apvalkalu
O – apvalkalas iš plieno laidelių
Ö – alyva užpildytas
Q – apvalkalas iš cinkuotų laidelių
R – antikorozinė danga
S – su variniu ekranu
SE – aukštos įtampos daugiagyslis kabelis su ekranu kiekvienos gyslos
U – nemagnetinis
W – karščiui atsparus
WK – plieniniu apvalkalu
2X – polietileno izoliacija
Y – PVC izoliacija arba apvalkalas
2Y – izoliacija arba apvalkalas iš termoplastinio polietileno
4Y – izoliacija arba apvalkalas iš poliamido
3 Skerspjūvis ir laidininkų skaičius 4×1.5 – 4 laidai, skerspjūvis 1.5 mm2
4G1.5 – 4 ladai skerspjūvio 1.5 mm2, vienas iš jų apsauginis geltonos- žalios spalvos
4 Laidininkų forma RE – apvalus, vienos gyslos
RF – apvalus, iš plonų laidų gysla
RM – apvali daugialaidė gysla
SE – vieno laido (trikampio formos, kabeliams)
SM – daugialaidė gysla (trikampio formos, kabeliams)
5 Apsaugos laidas -J – apsaugos laidas, geltonas-žalias
-O – nėra apsaugos laido

Guminiai kabeliai

Kabelis
 Laidininkas
 Izoliacija/  Apvalkalas
Spalva
Įtampa
 Standartai
 Taikymas
H05RR-F
 Varinis daugiavielis
 EPR/EPR
juoda
 300/500 V
 VDE 0282-4 (HD 22.3 S3)
 Kabelis skirtas elektrinių prietaisų pajungimui pastatų viduje, tačiau netinka nuolatiniam naudojimui išorėje
H07RN-F
 Varinis daugiavielis
Guma EM2/ 5GM2 /   guma  EM2/5GM2
 juoda
 450/750 V
 VDE 0282-4 (HD 22.4 S3)
 Kabelis skirtas elektrinių prietaisų pajungimui pastatų viduje, išorėje, kur galimas nedidelis mechaninis poveikis. Taip pat galima kloti tiesiogiai į vandenį. Kabelis taip pat atsparus tam tikriems naftos produktams ir UV.
H01N2-D
 Varinis daugiavielis
 EM5
 juoda
 100 V
 VDE 0282-6 (HD 22.6 S2)
 Suvirinimo kabelis skirtas naudojimui viduje, drėgnose patalpose, bei išorėje.
NSSHÖU-J
 Varinis daugiavielis
 3GI3/ GM1b /5GM5
 Geltona
 0,6/1 kV
 VDE 0250 p. 812
 Kabelis skirtas elektrinių prietaisų pajungimui pastatų viduje, išorėje, kur galimas didelis mechaninis poveikis.
H05/07BQ-F
 Varinis daugiavielis
 Guma/  polyurethan
 Oranžinė
 300/500 V, 450/750 V
 HD 22.10 S3 acc. to VDE 0282-10
 Kabelis skirtas elektrinių prietaisų pajungimui pastatų viduje, išorėje, kur galimas vidutinis mechaninis poveikis, bei ypač žemos temperatūros.
TML (geriamam vandeniui)
 Varinis daugiavielis
 3GI3/ GM1a
 Mėlyna
 0,6/1 kV
 VDE 0250, VDE 0282
 Kabelis skirtas siūrblių pajungimui vandenyje (tinka naudoti geriamame vandenyje), kurio temperatūra neviršija 70C laipsniu. Kabelis atsparus chlorui (31°C, 1,0 mg/l) ir gali būti naudojamas sausose, drėgnose ir šlapiose patalpose, kur galimas nedidelis mechaninis poveikis. Gali būti plokščias ir apvalus
FACAB® SOLAR 110
 Varinis daugiavielis
 EI3/EM8
 Juoda
 0,6/1 kV AC 0,9/1,5 kV DC
 DIN VDE 0482 part 265-2-1, DIN VDE 0482 part 267-2-2, DIN VDE 0282 part 2 and EN 60811-2-1, DIN VDE 0473 part 811-2-1 cl. 1
 Be halogeninis kabelis skirtas saulės elementų sujungimui.
NSHTÖU-J
 Varinis daugiavielis
 Guma/Guma
 Juoda
 0,6/1 kV
 VDE 0250-814
 Kabelis skirtas pajungimui ir valdymui prietaisų judančiose sistemose pramoninėje aplinkoje. Atsparus rūgštims, šarmams ir alyvoms.
NGFLGÖU (Neo-flat)
 Varinis daugiavielis
 GM1/5GM2
 Juoda
 300V/500V
 VDE 0250-809
 Plokščias kabelis skirtas naudoti įvairių sistemų judančių dalių pajungimui ir maitinimui.  Ypač lankstus.
(N)GRDGÖU LYNICRANE
 Varinis daugiavielis
 EI6/EM3 / 5GM3
 Juoda
 0,6/1 kV
VDE 0295, IEC 332-1, VDE 0472 T. 803 test B
 Kabelis yra skirtas pajungti ir valdyti įrenginius, kai yra didelis mechaninis įtempimas ir nuolatinis judėjimas. Tinka naudoti judančiose kranų, konvejerių ir kitų įrengimų dalims. Atsparus naftos produktams
PVC-flat (H05 VVH6-F/H07 VVH6-F)
 Varinis daugiavielis
 PVC/PVC
 Juoda
 300/500V, 450/750 V
 EN 50214, HD 35952
 Plokščias kabelis skirtas kranams, liftams, konvejeriams ir kitoms judančioms sistemoms.
PVC-flat-CY
 Varinis daugiavielis
 PVC/PVC
 Juoda
 300V/500V
 DIN VDE 0283 part 2
 Plokščias kabelis skirtas kranams, liftams, konvejeriams ir kitoms judančioms sistemoms. Kiekviena gysla ekranuota vario pinute.
NEO-Flat-C (MCHÖU)
 Varinis daugiavielis
 Guma/  Neoprenas
 Juoda
 300V/500V
 DIN VDE 0250 part 809
 Plokščias kabelis skirtas naudoti įvairių sistemų judančių dalių pajungimui ir maitinimui.  Ypač lankstus. Kiekviena gysla ekranuota vario pinute.
Riboniai kabeliai:  Type L, Type L AWG 28, Type D
 Varinis daugiavielis
 PVC
 Įvairi
 350V, 600V
 DIN VDE 0250 part 810
 Ypač lankstūs, ploni, plokšti kabeliai skirti įrenginių valdymui, kur reikia sutaupyti vietos. Gali būti ekranuoti.

Instaliaciniai kabeliai ir laidai

Kabelis  Laidininkas  Izoliacija/ Apvalkalas Spalva Įtampa  Standartai  Taikymas
YDYp  Varinis monolitas  PVC/PVC  balta  300/500 V  PN-87/E-90060  Elektros kabelis skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, po tinku, išorėje su papildoma apsauga nuo UV. Plokščias, dviguba izoliacija.
NYM  Varinis monolitas  PVC/PVC  balta  300/500 V  VDE 0250-204, IEC 332-1  Elektros kabelis skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, po tinku, išorėje su papildoma apsauga nuo UV.
(N)YM(St)  Varinis monolitas, aliuminio folijos ekranas  PVC/PVC  balta  300/500 V  VDE 0250-204, IEC 332-2  Elektros kabelis skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, po tinku, išorėje su papildoma apsauga nuo UV. Turi aliuminio folijos ekrana.
H05V-U/-K  Varinis monolitas/daugiavielis  PVC  įvairi  300/500 V  HD 21.3 S3, IEC 332-1, DIN VDE 0281-7, PN-E-90500-3  Elektros paskistymo laidas skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, po tinku, išorėje su papildoma apsauga nuo UV.
H07V-U/K/R  Varinis monolitas/daugiavielis  PVC  įvairi  450/750 V  HD 21.3 S3, IEC 332-1, DIN VDE 0281-7, PN-E-90500-3  Elektros paskistymo laidas skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, po tinku, išorėje su papildoma apsauga nuo UV.
MKEM 90 (H07V2-K)  Varinis daugiavielis  Linyl PVC  juoda  450/750 V  HD 21.4  Elektros paskistymo laidas skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, po tinku, išorėje su papildoma apsauga nuo UV.
H03VV-F (OMY)  Varinis daugiavielis  PVC/PVC  balta  300/300 V  HD 21.3 S3, IEC 332-1, DIN VDE 0281- 5, PN-E-90500-5, BS 6500  Elektros paskistymo laidas skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, po tinku, išorėje su papildoma apsauga nuo UV.
H03VVH2-F (OMYp)  Varinis daugiavielis  PVC/PVC  balta  300/300 V  HD 21.3 S3, IEC 332-1, DIN VDE 0281- 5, PN-E-90500-5, BS 6501  Elektros paskistymo laidas skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, po tinku, išorėje su papildoma apsauga nuo UV. Plokščias.
H05VV-F (OMY)  Varinis daugiavielis  PVC/PVC  balta  300/300 V  HD 21.3 S3, IEC 332-1, DIN VDE 0281- 5, PN-E-90500-5, BS 6500  Elektros paskistymo laidas skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, po tinku, išorėje su papildoma apsauga nuo UV.
H05VVH2-F (OMYp)  Varinis daugiavielis  PVC/PVC  balta  300/300 V HD 21.3 S3, IEC 332-1, DIN VDE 0281- 5, PN-E-90500-5, BS 6501  Elektros paskistymo laidas skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, po tinku, išorėje su papildoma apsauga nuo UV. Plokščias.
CYKY  Varinis monolitas  PVC/PVC  juoda  450/750 V  Elektros kabelis skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, po tinku, išorėje be papildomos apsaugos nuo UV.
MMJ (PPJ)  Varinis monolitas  PVC/PVC  balta  300/300 V  HD 308 S2:2001, EVS 720:1996, SFS 2091  Elektros kabelis skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, po tinku, išorėje su papildoma apsauga nuo UV.

0,6/1 kV jėgos kabeliai

 Kabelis  Laidininkas  Izoliacija/ Apvalkalas Spalva Įtampa  Standartai  Taikymas
 NYY-J/-O  Varinis monolitas  PVC/PVC  Juoda  0,6/1 kV  VDE 0276-603, IEC 60502, IEC 60332-1, GOST  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje ir vandenyje.
 NYCY  Varinis monolitas, koncentrinis ekranas  PVC/PVC  Juoda  0,6/1 kV  VDE 0276-603, IEC 60502, IEC 60332-1, GOST  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje ir vandenyje. Atsparus nedideliam mechaniniam poveikiui.
 NYCWY  Varinis monolitas, koncentrinis ekranas  PVC/PVC  Juoda  0,6/1 kV  VDE 0276-603, IEC 60502, IEC 60332-1, GOST  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje ir vandenyje. Atsparus nedideliam mechaniniam poveikiui.
 NYY-JZ  Varinis monolitas  PVC/PVC  Juoda  0,6/1 kV  VDE 0276-603, IEC 60502, IEC 60332-1, GOST  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje ir vandenyje.
 NAYY-J  Aliuminis monolitas  PVC/PVC  Juoda  0,6/1 kV  VDE 0276-603  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje ir vandenyje.
 (N)YYoK-J  Varinis monolitas  PVC VI4/ PVC YM3  Juoda  0,6/1 kV  DIN ISO 175, VDE 0207, VDE 0472 part B, VI 34/10389/96  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje ir vandenyje, sukurtas pajungti naftos ir degalų siurbliams. Atsparus dyzeliniam kurui, benzinui ir mineralinėms alyvoms.
 (N)2XY-J/O  Varinis monolitas  XLPE DIX3/ PVC blend ST2  Juoda  0,6/1 kV  VDE 0276-603 (=HD 603), IEC 60332-3-24  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje ir vandenyje. Darbinė temperatūra 90C.
 N2XCY  Varinis monolitas, koncentrinis ekranas  XLPE DIX3/ PVC blend ST2  Juoda  0,6/1 kV  VDE 0276-603 (=HD 603, IEC 60332-3-25  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje ir vandenyje. Darbinė temperatūra 90C. Atsparus nedideliam mechaniniam poveikiui.
 U-1000 R2V  Varinis monolitas  VPE/PVC  Juoda  0,6/1 kV  NF C 32-321/ IEC 502. NF C 32-070  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje. Darbinė temperatūra 90C.
 FKKJ  Varinis monolitas, koncentrinis ekranas  PVC/PVC  Juoda  0,6/1 kV  HD 603-3L, SE-N1VCV-R, SEMKO  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje ir vandenyje. Atsparus nedideliam mechaniniam poveikiui.
 EKKJ  Varinis monolitas, koncentrinis ekranas  PVC/PVC  Juoda  0,6/1 kV  HD 603-3L, SE-N1VCV-R, SEMKO  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje ir vandenyje. Atsparus nedideliam mechaniniam poveikiui.
 EXQJ  Varinis monolitas koncentrinis ekranas  XLPE/HFFR (polyolefin)  Juoda  0,6/1 kV  HD 603 S1/3L, IEC 60332-3 Cat. C, SEMKO  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje. Darbinė temperatūra 90C. Atsparus nedideliam mechaniniam poveikiui.
 FXQJ  Varinis monolitas, koncentrinis ekranas  XLPE/HFFR (polyolefin)  Juoda  0,6/1 kV  HD 603 S1/3L, IEC 60332-3 Cat. C, SEMKO  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje. Darbinė temparatūra 90C. Atsparus nedideliam mechaniniam poveikiui.
 AXQJ  Aliuminis monolitas, koncentrinis varinis ekranas  XLPE/HFFR (polyolefin)  Juoda  0,6/1 kV  HD 603 S1/3L, IEC 60332-3 Cat. C, SEMKO  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje. Darbinė temperatūra 90C. Atsparus nedideliam mechaniniam poveikiui.
 MCMK  Varinis monolitas, koncentrinis ekranas  PVC/PVC  Juoda  0,6/1 kV  SFS 4880, HD 603-3F  Jėgos kabelis, skirtas stacionariniam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje ir vandenyje. Atsparus nedideliam mechaniniam poveikiui.
 AMCMK  Aliuminis monolitas, koncentrinis varinis ekranas  PVC/PVC  Juoda  0,6/1 kV  SFS 4880, HD 603-3F  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje ir vandenyje. Atsparus nedideliam mechaniniam poveikiui.
 AXPK/AXMK  Aliuminis monolitas  XLPE/PVC  Juoda  0,6/1 kV  SFS 4879, HD 603-5D S1, IEC 60502-1  Jėgos kabelis, skirtas stacionariam montavimui pastatų viduje, išorėje, žemėje.
Lankstūs kontroliniai kabeliai
Kabelis Izoliacija/ Apvalkalas Spalva Įtampa  Standartai  Taikymas
 Y-JZ/-OZ/-JB/-OB, JZ-500, Rheyflex-Y  PVC/PVC  Pilka  300/500V  VDE Reg 7691, GOST, IEC 60332-1, DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295  Kontrolinis ir maitinimo kabelis skirtas vidiniam naudojimui tiek pramonėje, tiek įprastom reikmėm: įvairių elektros mašinų gamybai ir pajungimui, elektros instaliacijai, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimui. Naudojant išorėje būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
 CY-JZ, CY-JB, F-CY-JZ, LiYCY, Tronic-CY, Rheyflex-CY  PVC/PVC  Pilka  300/500V  VDE Reg 7691, GOST, IEC 60332-1, DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0296  Kontrolinis ir maitinimo kabelis skirtas vidiniam naudojimui tiek pramonėje, tiek įprastom reikmėm: įvairių elektros mašinų gamybai ir pajungimui, elektros instaliacijai, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimui. Naudojant išorėje būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nuo išorinio elektromagnetinio poveikio, kabelį saugo alavuota varinė pinutė.
 JZ-600  PVC/PVC  Juoda  0,6/1kV  DIN VDE 0262/12.95  Kontrolinis ir maitinimo kabelis skirtas vidiniam naudojimui tiek pramonėje, tiek įprastom reikmėm: įvairių elektros mašinų gamybai ir pajungimui, elektros instaliacijai, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimui. Naudojant išorėje nereikia papildomos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių. Negali kloti tiesiogiai į žemę ir vandenį.
 Y-CY-JZ , RHEYFLEX-YCY  PVC/PVC  Vario  300/500V  DIN VDE 0245, 0281 part 13, VDE Reg 7691  Kontrolinis ir maitinimo kabelis skirtas vidiniam naudojimui tiek pramonėje, tiek įprastom reikmėm: įvairių elektros mašinų gamybai ir pajungimui, elektros instaliacijai, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimui. Naudojant išorėje būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Ypač lankstus: 6 lankstumo klasė.
 ULTRAFLEX-Y  PVC/PVC  Pilka  300/500V  IEC 60332-1, DIN VDE 0281 Part. 13/5/96  Kontrolinis ir maitinimo kabelis skirtas vidiniam naudojimui tiek pramonėje, tiek įprastom reikmėm: įvairių elektros mašinų gamybai ir pajungimui, elektros instaliacijai, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimui. Naudojant išorėje būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Ypač lankstus: 6 lankstumo klasė.  Nuo išorinio elektromagnetinio poveikio, kabelį saugo alavuota varinė pinutė. Kabelis tinkamas naudoti, kur galimas nedidelis ar vidutinis mechaninis poveikis.
 ULTRAFLEX-YCY  PVC/PVC  Pilka  300/500V  IEC 60332-1, DIN VDE 0281 Part. 13/5/97  Kontrolinis ir maitinimo kabelis skirtas vidiniam naudojimui tiek pramonėje, tiek įprastom reikmėm: įvairių elektros mašinų gamybai ir pajungimui, elektros instaliacijai, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimui. Naudojant išorėje būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Ypač lankstus: 6 lankstumo klasė.  Nuo išorinio elektromagnetinio poveikio, kabelį saugo alavuota varinė pinutė. Kabelis tinkamas naudoti, kur galimas nedidelis ar vidutinis mechaninis poveikis.
 H05VV5-F  PVC YI2/PVC RAL7001  Pilka  300/500V  HD 21.13 S1  Kontrolinis ir maitinimo kabelis skirtas vidiniam naudojimui tiek pramonėje, tiek įprastom reikmėm: įvairių elektros mašinų gamybai ir pajungimui, elektros instaliacijai, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimui. Naudojant išorėje būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Atsparus įprastiems chemikalams, naftos produktams ir riebalams
 H05VVC4V5-K  PVC YI2/PVC YM2  Pilka  300/500V  HD 21.13 S1 Kontrolinis ir maitinimo kabelis skirtas vidiniam naudojimui tiek pramonėje, tiek įprastom reikmėm: įvairių elektros mašinų gamybai ir pajungimui, elektros instaliacijai, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimui. Naudojant išorėje būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Atsparus įprastiems chemikalams, naftos produktams ir riebalams. Kabelis yra ekranuotas alavuota varine pinute.
 SY-JZ  PVC/PVC  Plieno  300/500V  DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295  Kontrolinis ir maitinimo kabelis skirtas vidiniam naudojimui tiek pramonėje, tiek įprastom reikmėm: įvairių elektros mašinų gamybai ir pajungimui, elektros instaliacijai, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimui. Naudojant išorėje būtina apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Kabelis yra ekranuotas plienine pinute.
 PAAR-TRONIC  PVC/PVC  Pilka  250V  DIN VDE 0812, 0814  Duomenų perdavimo-kontrolinis kabelis skirtas naudoti pastatų viduje, tačiau netinkamas išorėje. Gali būti naudojamas judančiose sistemose be mechaninio įtempimo. Gyslos susuktos poromis, poros susuktos į plastiko foliją.
 PAAR-TRONIC-CY  PVC/PVC  Pilka  350V  DIN VDE 0812, 0814  Duomenų perdavimo-kontrolinis kabelis skirtas naudoti pastatų viduje, tačiau netinkamas išorėje. Gali būti naudojamas judančiose sistemose be mechaninio įtempimo. Gyslos susuktos poromis, poros susuktos į plastiko foliją ir vario pinutę, kuri apsaugo nuo išorinių trukdžių (taip pat gali būti panaudota kaip įžeminimo gysla).
 PAAR-TRONIC-CY-CY (LiYCY-CY)  PVC/PVC  Pilka  350/500V  DIN VDE 0812, 0814  Duomenų perdavimo-kontrolinis kabelis skirtas naudoti pastatų viduje, tačiau netinkamas išorėje. Gali būti naudojamas judančiose sistemose be mechaninio įtempimo. Gyslos susuktos poromis, poros yra ekranuotos ir apvilktos indvidualiai PVC apvalkalu, visos poros yra suvyniotos į polisterio foliją ir vario pinutę, kuri apsaugo nuo išorinių trukdžių (taip pat gali būti panaudota kaip įžeminimo gysla).
 RE-2Y(St)Yv  PE/PVC  Juoda arba mėlyna  300V  73/23/EEC, 93/68/EEC  Duomenų perdavimo ir procesų valdymo kabelis. Patartina naudoti, kur yra dideli atstumai ir greita impulsų akseleracija.Galima naudoti viduje, išorėje, kloti į žemę.  Gyslos susuktos poromis, turi elektrostatinį ekraną ir įžeminimo vielą (0,5 mm2).
 RE-2Y(St)Yv PiMF  PE/PVC  Juoda arba mėlyna  300V  73/23/EEC, 93/68/EEC  Duomenų perdavimo ir procesų valdymo kabelis. Patartina naudoti, kur yra dideli atstumai ir greita impulsų akseleracija.Galima naudoti viduje, išorėje, kloti į žemę.  Gyslos susuktos poromis, poros apviniotos metalo folija (PIMF), beoi turi bendrą elektrostatinį ekraną ir įžeminimo vielą (0,5 mm2).

Telekomunikaciniai kabeliai

Kabelis  Laidininkas  Izoliacija/ Apvalkalas/Ekranas Spalva Standartai  Taikymas
 YTKSY  Varinis monolitas  PVC/Nėra  Balta  PN-92/T-90320  Telefoninis kabelis vidaus sąlygomis. Tinka kloti po tinku.
 YTKSYekw  Varinis monolitas  PVC/Aliuminio folija  Balta  PN-92/T-90321  Telefoninis kabelis vidaus sąlygomis. Tinka kloti po tinku, turi bendrą aliuminio folijos ekraną.
 MHS  Alavuotas varinis monolitas  PE/Plastikinis padengtas aliuminio folija  Pilka  Telekomunikacinis vidaus tinklo kabelis
 VMOHBU  Varinis monolitas  PE/Aliuminis laminuotas  Juoda  Telekomunikacinis išorės tinklo kabelis su specialiu želė užpildu.
 JAMAK  Suvytas, padengtas alavu varinis  PE/Plastiko aliuminio juosta su įžeminimo laidininku  Pilka  IEC 60332-1  Valdymo ir matavimo kabelis skirtas stacionariam montavimui viduje: automatikai, matavimo aparatūrai, garso sistemos, tinkamas didelių mazgų terminiams sujungimams.
 NOMAK  Suvytas, padengtas alavu varinis  PVC/Plastiko aliuminio juosta su įžeminimo laidininku  Pilka  IEC 60332-1  Valdymo ir matavimo kabelis skirtas stacionariam montavimui viduje: automatikai, matavimo aparatūrai, garso sistemos, tinkamas didelių mazgų terminiams sujungimams.
 J-Y(St)Y … Lg  Varinis monolitas  PVC YI1/PVC YM1/Plastiko aliuminio juosta su įžeminimo laidininku  Pilka  VDE 0815 (s. DBL 0/3)  Telekomunikacinis kabelis vidaus sąlygomis. Tinka kloti po tinku, turi bendrą aliuminio folijos ekraną. Tinka naudoti signalizacijų sistemose.
 A-2Y[F](L)2Y… St III Bd  Varinis monolitas  polyethylen 2YI1/polyethylen 2YM2/Plastiko aliuminio juosta su įžeminimo laidininku  Juoda  VDE 0816  Telekomunikacinis išorės tinklo kabelis su specialiu želė užpildu, turi aliuminio folijos ekraną. Galima kloti tiesiogiai į žemę ir vandenį.
 Priešgaisrinių signalizacijų sistemoms  Varinis monolitas  PVC/PVC/Plastiko aliuminio juosta su įžeminimo laidininku  Raudona  VDE 0815  Priešgaisrinių signalizacijų sistemoms
Temperatūrai atsparūs kabeliai
Kabelis  Laidininkas Apvalkalas/Izoliacija/ Temperatūra Spalva Įtampa  Standartai  Taikymas
 SiF/SiD  Varinis daugiavielis/ monolitas  Silikoninė guma  -60 to +180 °C  Įvairi  500 V  VDE 0298-4 table 11  Laidas skirtas pajungti šildymo prietaisams, suvirinimo lempoms ir kitiems prietaisams, kur aplinkos temperatūra yra nestandartinė.
 SiHF-J  Varinis daugiavielis  Silikoninė guma/ Silikoninė guma  -60 to +180 °C  Įvairi  500 V  DIN VDE 0250 part 1, DIN EN 60332-2-2 (=IEC332-2)  Kabelis skirtas pajungti šildymo prietaisams, suvirinimo lempoms ir kitiems prietaisams, kur aplinkos temperatūra yra nestandartinė. Atsparus daugumai rūgščių, šarmų, oksidantų ir naftos produktų.
 SiCSi (ekranuotas)  Varinis daugiavielis, su varinės pinutės ekranu.  Silikoninė guma/ Silikoninė guma  -60 to +180 °C  Įvairi  500 V  DIN VDE 0250 part 1, DIN EN 60332-2-2 (=IEC332-2)  Kabelis skirtas pajungti šildymo prietaisams, suvirinimo lempoms ir kitiems prietaisams, kur aplinkos temperatūra yra nestandartinė. Atsparus daugumai rūgščių, šarmų, oksidantų ir naftos produktų. Turi varinės pinutės ekraną.
 SiHF/GL-P  Varinis daugiavielis, su geležiu išoriniu ekranu  Silikoninė guma/ Silikoninė guma -60 to +180 °C  Metalo  300/500 V  DIN VDE 0250 part 1 and part 816  Kabelis skirtas pajungti šildymo prietaisams, suvirinimo lempoms ir kitiems prietaisams, kur aplinkos temperatūra yra nestandartinė. Atsparus daugumai rūgščių, šarmų, oksidantų ir naftos produktų. Turi metalo pinutės išorinį ekraną.
 THERMFLEX 180 EWKF , (H05SS-F)  Varinis daugiavielis  Silikoninė guma/ Silikoninė guma  -60 to +180 °C  Juoda  300/500 V  DIN VDE 0250 part 817  Kabelis skirtas pajungti šildymo prietaisams, suvirinimo lempoms ir kitiems prietaisams, kur aplinkos temperatūra yra nestandartinė. Atsparus daugumai rūgščių, šarmų, oksidantų ir naftos produktų. Taip pat atsparus vidutiniam mechaniniam įtempimui.
 THERMFLEX 180 EWKF-C  Varinis daugiavielis, su varinės pinutės ekranu.  Silikoninė guma/ Silikoninė guma -60 to +180 °C  Juoda  300/500 V  DIN VDE 0250 part 818  Kabelis skirtas pajungti šildymo prietaisams, suvirinimo lempoms ir kitiems prietaisams, kur aplinkos temperatūra yra nestandartinė. Atsparus daugumai rūgščių, šarmų, oksidantų ir naftos produktų. Taip pat atsparus vidutiniam mechaniniam įtempimui, turi vario pinutės ekraną.
 HELUFLON ® -FEP-6Y -100°C to +205°C  Varinis daugiavielis  FEP-HELUFLON  -100°C to +205°C  Juoda  600V  DIN VDE 0482 part 265-2-1  Kabelis skirtas pajungti šildymo prietaisams, suvirinimo lempoms ir kitiems prietaisams, kur aplinkos temperatūra yra nestandartinė. Atsparus daugumai rūgščių, šarmų, oksidantų ir naftos produktų. Tinka chemijos pramonei.
 HELUFLON ® -PTFE-5Y -190°C to +260°C  Varinis daugiavielis  PTFE-HELUFLON/PTFE-HELUFLON  -190°C to +260°C  Įvairi  0,6/1 kV  Din VDE 0881, IEC 60673  Kabelis skirtas pajungti prietaisams, kur aplinkos temperatūra yra nestandartinė. Atsparus daugumai rūgščių, šarmų, oksidantų ir naftos produktų. Tinka chemijos pramonei.
 HELUTERM 120  Varinis daugiavielis  TI3/TM3  -5°C to +105°C  Juoda  300/500 V  DIN VDE 0281 part 12  Kabelis skirtas pajungti prietaisams, kurie yra aukštos temperatūros aplinkoje.
 MULTITHERM 400  Varinis daugiavielis  Silikonas su stiklo skaidulom  -60°C to +400°C  Pilka  300/500 V  Kabelis skirtas prietaisų pajungimui, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti ekstremalias vertes: geležies, stiklo, keramikos pramoneje.
 HELUTHERM® 800 / 800-ES  Varinis daugiavielis  Silikonas su stiklo skaidulom/ specialios mineralinės skaidulos  -120°C to +800°C, trumpalaikis iki 1200°C  Raudona  300/500 V  Kabelis skirtas prietaisų pajungimui, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti ekstremalias vertes: geležies, stiklo, keramikos pramoneje
Ugniai atsparūs kabeliai
Kabelis  Laidininkas  Izoliacija/ Apvalkalas Spalva Įtampa  Standartai  Taikymas
 NHXH FE 180/E 30  Varinis monolitas  HI1/HM1  Oranžinė  0,6/1 kV  VDE 0266, VDE 0207 T. 23, VDE 0472 part 814 (IEC 331), VDE 0472 part 804, test C (IEC 332-3)  Jėgos kabelis skirtas naudoti aukštus saugumo reikalavimus atitinkančiose sistemose. Kabelis palaiko grandinės vientisumą 30min. tiesioginės ugnies poveikyje, todėl tinkamas naudoti priešgaisrinėse sistemose: dūmų šalinimo, avarinio apšvietimo ir kt.
 NHXCH FE 180/E 30  Varinis monolitas, ekranuotas  HI1/HM1  Oranžinė  0,6/1 kV  VDE 0266, VDE 0207 T. 23, VDE 0472 part 814 (IEC 331), VDE 0472 part 804, test C (IEC 332-3)  Jėgos kabelis skirtas naudoti aukštus saugumo reikalavimus atitinkančiose sistemose. Kabelis palaiko grandinės vientisumą 30min. tiesioginės ugnies poveikyje, todėl tinkamas naudoti priešgaisrinėse sistemose: dūmų šalinimo, avarinio apšvietimo ir kt
 NHXH FE 180/E 90  Varinis monolitas  HI1/HM2  Oranžinė  0,6/1 kV  VDE 0266, IEC 60332-3-24, IEC 60331, IEC 61034  Jėgos kabelis skirtas naudoti aukštus saugumo reikalavimus atitinkančiose sistemose. Kabelis palaiko grandinės vientisumą 90min. tiesioginės ugnies poveikyje, todėl tinkamas naudoti priešgaisrinėse sistemose: dūmų šalinimo, avarinio apšvietimo ir kt.
 NHXCH FE 180/E 90  Varinis monolitas, ekranuotas  HI1/HM3  Oranžinė  0,6/1 kV  VDE 0266, VDE 0472 part 814 (IEC 331), VDE 0472 T. 804, test C (IEC 332-3)  Jėgos kabelis skirtas naudoti aukštus saugumo reikalavimus atitinkančiose sistemose. Kabelis palaiko grandinės vientisumą 90min. tiesioginės ugnies poveikyje, todėl tinkamas naudoti priešgaisrinėse sistemose: dūmų šalinimo, avarinio apšvietimo ir k
 JE-H(St)H FE180/E30-E90  Varinis monolitas  HI1/HM4  Oranžinė/raudona  225 V  VDE 0207 part 23, VDE 0207 T. 24  Signalų perdavimo kabelis skirtas naudoti aukštus saugumo reikalavimus atitinkančiose sistemose. Kabelis tinkamas naudoti „E30-E90“ sistemose.  Palaiko grandinės vientisumą 30 ir 90min. atitinkamai.
 J-H(St)H  Varinis monolitas  LSOH polymer/LSOH polymer  Pilka, raudona  300 V  VDE 0815, IEC 332-3  Behalogeninis komunikacinis kabelis skirtas naudoti patalpų viduje, išorėje su papildoma apsauga nuo tiesioginių saulės spindulių.
 N2XH-J/O  Varinis monolitas  2XI1/HM4  Juoda  0,6/1 kV  VDE 0276-604 (HD 604), VDE 0472 part 804, test C (IEC 332-3), GOST  Behalogeninis jėgos kabelis skirtas naudoti pastatų viduje ir išorėje, tačiau negalima kloti tiesiogiai į žemę ar vandenį.
 N2XCH  Varinis monolitas, ekranuotas  2XI1/HM4  Juoda  0,6/1 kV  VDE 0276-604 (HD 604), VDE 0472 part 804, test C (IEC 332-3), GOST  Behalogeninis jėgos kabelis skirtas naudoti pastatų viduje ir išorėje, tačiau negalima kloti tiesiogiai į žemę ar vandenį.
 H-JZ/-OZ, RHEYFLEX-XH, JZ-500 HMH  Varinis daugiavielis  XLPE/TM7  Pilka  300 / 500 V  IEC 60092-353; IEC 60332-3 Cat. A; IEC 60754-1, DIN EN 266-2-4 (C), (IEC 60332-3-24)  Behalogeninis kontrolinis kabelis skirtas naudoti pastatų viduje. Atsparus daugumai įprastų alyvų ir chemikalų.
 CH-JZ, CH-OZ, RHEYFLEX-XCH, JZ-500 HMH-C  Varinis daugiavielis, ekranuotas  HI2/HM2  Pilka  300 / 500 V  IEC 60092-353; IEC 60332-3 Cat. A; IEC 60754-1, DIN EN 266-2-4 (C), (IEC 60332-3-24)  Behalogeninis kontrolinis kabelis skirtas naudoti pastatų viduje. Atsparus daugumai įprastų alyvų ir chemikalų. Turi varinį alavauotą ekraną.
 H05/07Z-K  Varinis daugiavielis  EI5  Įvairi  300/500 V, 450/750 V  HD 22.9, IEC 332-1  Behalogeninis instaliacinis laidas.
 NHMH-J/-O  Varinis monolitas  LSOH polymer/LSOH polymer  Pilka  300/500 V  VDE 250 part 215,  Behalogeninis instaliacinis kabelis skirtas naudoti pastatų viduje, išorėje su papildoma apsauga nuo tiesioginių saulės spindulių.
 NHXMH  Varinis monolitas  2XI1/HM2  Pilka  300/500 V  VDE 0250, IEC 332-3, VDE 0472 part 813, IEC 1034-1, VDE 0472 part 805  Behalogeninis instaliacinis kabelis skirtas naudoti pastatų viduje, išorėje su papildoma apsauga nuo tiesioginių saulės spindulių.
 (N)HXMH(St)  Varinis monolitas, su aliuminio folijos ekranu  XLPE/LSOH polymer  Pilka  300/500 V  IEC 332-3, IEC 754,IEC 1034-1  Behalogeninis instaliacinis kabelis skirtas naudoti pastatų viduje, išorėje su papildoma apsauga nuo tiesioginių saulės spindulių. Turi aliuminio folijos ekraną.
 XCMK-HF F4B  Varinis monolitas  XLPE/polyolefin  Juoda  0,6/1 kV  SS 424 14 75, SFS 5546, HD 604-5I  Behalogeninis jėgos kabelis skirtas naudoti pastatų viduje ir išorėje.
AXCMK-HF F4B  Aliuminis monolitas  XLPE/polyolefin  Juoda  0,6/1 kV  SS 424 14 75, SFS 5546, HD 604-5I  Behalogeninis jėgos kabelis skirtas naudoti pastatų viduje ir išorėje.
 MMJ-HF F4B  Varinis monolitas  polyolefin/polyolefin  Balta  450/750 V  HD 627 7D-1  Behalogeninis instaliacinis kabelis skirtas naudoti pastatų viduje, išorėje, bet negali kloti tiesiogiai į žemę.