GALIMŲ  TAUPYMO PRIEMONIŲ  SUSPAUSTO ORO SISTEMOSE SANTRAUKA

 • Taupymo priemonė
 • Slėgio kritimo sumažinimas
 • Efektyvi periodinė priežiūra
 • Įleidžiamo oro temperatūros sumažinimas
 • Stebėsenos kontrolė
 • Nuotėkio mažinimas
 • Nereikalingo suslėgto oro išjungimas linijų uždarymas
 • Taupymo priemonė
 • Tinkamo dydžio vamzdžių skersmenys
 • Šilumos atgavimas iš kompresorių
 • Suslėgto oro keitimas kitais šaltiniais
 • Gamtinių dujų variklių kompresoriai
 • Suslėgto oro keitimas kitais šaltiniais
 • Geresnis apkrovos valdymas

Oro kompresoriai

Oro kompresorius – tai įrenginys, kuris elektros variklio pagalba suspaudžia orą. Kad kompresoriui nereikėtų dirbti pastoviai, suspaustas oras kaupiamas plieninėje talpykloje – rinktuve, arba kitaip sakant resiveryje. Resiveris – tai talpa, kurioje atitinkamame slėgyje kaupiamas suspaustas oras. Jis reikalingas tam, kad kompresorius įsijungtų tik esant būtinybei, t.y. palaikyti reikalingą slėgį suspausto oro sistemoje. Kuo mažesnis suspausto oro suvartojimas ir slėgio svyravimas, tuo mažesnės talpos gali būti resiveris, beje, jei kompresorius yra jungiamas su suspausto oro sistema, kitaip sakant – suspausto oro vamzdynas taip pat atlieka rinktuvo ar resiverio darbą. Kompresoriai gali būti sraigtiniai ir stūmokliniai.

Pagal naudojimo paskirtį jie gali būti plataus naudojimo oro kompresoriai, kurie yra skirti paprastesnėms suslėgto oro tiekimo užduotims namų aplinkoje, skirti sudėtingoms sąlygoms statybos darbų aikštelėse ir komercinio tipo kompresoriai, kai pastovaus suslėgto oro tiekimo reikia kasdien. Pastarieji pasižymi pažangiausia technologija bei maksimaliu efektyvumu.

Suslėgto oro sistemos

Suslėgtas oras paprastai yra vienas iš neefektyviausių energijos panaudojimo  pramonėje dėl prasto sistemos efektyvumo. Paprastai suslėgto oro sistemos efektyvumas – nuo suslėgto oro gamybos iki galutinio naudojimo – yra tik apie 10%. Dėl šio neveiksmingumo, jei naudojamas suslėgtas oras, jis turėtų būti minimalus kiek įmanoma trumpesnis. Jis taip pat turėtų būti nuolat stebimas ir vertinamas atsižvelgiant į galimas alternatyvas

GALIMŲ TAUPYMO PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

Suslėgto oro sistemų energijos vartojimo efektyvumo priemonės

Sistemos patobulinimai, papildomų kompresorių pridėjimas turėtų būti apsvarstytas tik atlikus pilną sistemos įvertinimą. Daugeliu atvejų suslėgto oro sistemos efektyvumas gali būti valdomas ir perkonfigūruotas veikti efektyviau, be papildomų kompresorių. Sistemos patobulinimai naudojami daugelyje žemiau aptariamų kompresorių energijos vartojimo efektyvumo priemonių.

Priežiūra.

Nepakankama priežiūra gali sumažinti kompresijos efektyvumą ir padidinti oro nuotėkį arba slėgio kintamumą, taip pat padidinti darbo temperatūrą, prastą drėgmės kontrolę ir pernelyg didelį užterštumą. Geresnė priežiūra sumažins šias problemas ir sutaupys energijos. Tinkama priežiūra apima šiuos dalykus:

 • Nuolatinis filtrų tikrinimas ir priežiūra. Užblokuoti filtrai padidina slėgio kritimą per filtrą, kuris mažina sistemos energiją. Patikrinant ir periodiškai valant filtrus, galima sumažinti filtro slėgio sumažėjimą. Netinkamai veikiančių filtrų tvirtinimas taip pat neleis teršalams patekti į įrangą, kuri gali sukelti ankstyvą susidėvėjimą. Paprastai, kai slėgio kritimai viršija 0,14-0,2 bar dalelių ir tepalų pašalinimo elementai turėtų būti pakeisti. Numatoma, kad reguliariai valant ir keičiant filtrą suslėgto oro sistemos energijos suvartojimas sumažės maždaug 2% .
 • Kompresoriaus variklius tinkamai sutepti ir išvalyti. Prastas variklio aušinimas gali padidinti variklio temperatūrą ir sumažinti apvijų atsparumą, sutrumpinti variklio tarnavimo laiką ir didinti energijos suvartojimą. Kompresoriaus tepalą reikia keisti kas 2–18 mėnesių ir periodiškai tikrinama, ar ji yra tinkamo lygio. Be to, tinkamas kompresoriaus variklio tepimas sumažins sistemos koroziją ir degradaciją.
 • Ventiliatorių ir vandens siurblių tikrinimas didžiausio našumo atžvilgiu.
 • Nuotekų gaudyklių patikrinimas, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų įstrigę nei atviroje, nei uždaroje padėtyje ir yra švarūs.
 • Kompresoriaus aušintuvus prižiūrint, kad džiovintuvas gautų mažiausią įmanomą įleidimo temperatūrą.
 • Kompresoriaus diržo patikrinimas. Naudojant diržus varančius kompresorius, diržai turi būti reguliariai tikrinami, ar nėra nusidėvėjimo. Gera taisyklė – juos reguliuoti po 400 darbo valandų.
 • Oro tepalo separatorių keitimas pagal specifikacijas arba anksčiau. Rotaciniai sraigtiniai kompresoriai paprastai prasideda nuo oro tepalo separatorių, turinčių 0,14 bar iki 0,2 bar slėgio kritimą esant pilnai apkrovai. Kai slėgio kritimas padidėja iki 0,7 bar, separatorius turi būti pakeistas.
 • Reguliariai tikrinkite vandens aušinimo sistemas, kad būtų užtikrinta vandens kokybė (pH ir visos ištirpusios kietosios medžiagos), srautas ir temperatūra. Vandens aušinimo sistemos filtrus ir šilumokaičius reikia valyti ir pakeisti pagal gamintojo specifikacijas.
 • Sumažinti suslėgto oro nuotėkį visose sistemose.
 • Reikėtų patikrinti, ar reikia naudoti suslėgtą orą, kad būtų nustatytas per didelis slėgis, trukmė ar tūris. Reikalavimai, kuriems nereikia maksimalaus sistemos slėgio, turėtų būti reguliuojami arba gamybos linijos, tiek pačios įrangos slėgio reguliatoriais. Naudojant didesnį slėgį nei reikalaujama, atliekos sunaudoja energiją ir taip pat gali sukelti trumpesnį įrangos tarnavimo laiką ir didesnes priežiūros išlaidas. Atvejų tyrimai parodė, kad šios priemonės atsipirkimo laikotarpis gali būti trumpesnis nei pusė metų.

Stebėjimas

Be tinkamos priežiūros, nuolatinė stebėjimo sistema gali sutaupyti didelių energijos ir eksploatacijos išlaidų suslėgto oro sistemose. Efektyvios stebėsenos sistemos paprastai apima šias priemones :

 • Slėgio matuokliai kiekviename imtuve arba pagrindinėje šakos linijoje ir diferenciniai matuokliai per džiovintuvus, filtrus ir tt
 • Temperatūros matuokliai per kompresorių ir jo aušinimo sistemą, kad aptiktų užterštumą ir užsikimšimą.
 • Srauto matuokliai, skirti matuoti naudojamo šaltnešio kiekį.
 • Rasos taško temperatūros matuokliai, skirti stebėti oro džiovintuvų efektyvumą.
 • Kompresoriaus pavaros matuokliai kontroliuojantys kompresorių darbą valandomis.
 • Bet kokio tipo srauto apribojimų patikrinimas sistemoje, pvz., Kliūtis arba šiurkštumas, dėl kurio gali tekti nereikalingai padidinti sistemos darbo slėgį. Kaip taisyklė, kiekvienas 0,14 bar slėgio padidėjimas, atsirandantis dėl atsparumo srautui, gali padidinti kompresoriaus energijos suvartojimą 1% . Didžiausias slėgio kritimas paprastai randamas naudojimo vietose, įskaitant mažo dydžio ar nutekančias žarnas, vamzdžius, atjungiklius, filtrus, reguliatorius, vožtuvus, purkštukus ir tepalus (paklausos pusę), taip pat oro / tepimo separatorius, vėlesnius aušintuvus, drėgmę separatoriai, džiovintuvai ir filtrai.

Nuotėkio mažinimas

Oro nutekėjimas gali būti svarbus energijos šaltinis. Tipiškas pramoninis įrenginys, kuris nebuvo gerai prižiūrimas, greičiausiai nutekės nuo 20% iki 30% viso suslėgto oro gamybos pajėgumų . Apskritai numatoma, kad suslėgto oro sistemose metinis energijos suvartojimas sumažės 20% .

Nuostoliai suspausto oroEnergijos nuostolių, susijusių su nuotėkiu, dydis kinta priklausomai nuo vamzdžių ar įrangos angos dydžio. Manoma, kad kompresorius, veikiantis 2500 valandų per metus, esant 6 bar slėgiui, kurio nuotėkio skersmuo yra ½ mm, praranda 250 kWh per metus; 1 mm prarasti 1100 kWh per metus; 2 mm prarasti 4500 kWh per metus; ir 4 mm prarasti 11 250 kWh per metus. Keletas pramoninių atvejų tyrimų rodo, kad trūkumų mažinimo pastangų atsipirkimo laikotarpis paprastai yra trumpesnis nei šeši mėnesiai.

Be padidėjusio energijos suvartojimo, nuotėkiai gali padaryti orą varančią įrangą mažiau efektyvią, sutrumpinti įrangos tarnavimo laiką ir sukelti papildomas priežiūros išlaidas bei padidinti nenumatytas prastovas. Nuotėkiai taip pat padidina kompresorių energijos ir priežiūros išlaidas.

Dažniausios nuotėkio zonos yra movos, žarnos, vamzdžiai, jungiamosios detalės, slėgio reguliatoriai, atviri kondensato gaudyklės ir uždarymo vožtuvai, vamzdžių sujungimai, atjungimai ir sriegių sandarikliai. Geriausias būdas nustatyti nuotėkius yra naudoti ultragarso akustinį detektorių, kuris gali atpažinti aukšto dažnio šnypščius garsus, susijusius su oro nuotėkiais. Nuotėkio aptikimo ir taisymo programos turėtų būti nuolatinės pastangos.

Nereikalingų suspausto oro linijų ir prietaisų išjungimas

Įranga, kuri nebenaudoja suslėgto oro, turėtų būti visiškai išjungta. Tai galima padaryti naudojant paprastą solenoidinį vožtuvą.

Suslėgto oro paskirstymo sistemos turi būti tikrinamos, kai įranga buvo perkonfigūruota –  kad būtų užtikrinta, jog  oras nebūtu  perduodamas nebenaudojamiems  įrenginiams  ar nanaudojamiems  suslėgto oro paskirstymo sistemos dalis.

Sistemos keitimas vietoj slėgio padidinimo.

Suspausto oro poreikisAtskiriems įrenginiams, kuriems reikia didesnio slėgio, vietoj to, kad būtų padidintas visos sistemos darbinis slėgis, reikėtų atsižvelgti į specialius įrangos pakeitimus, pvz., šiems įrenginiams naudojant stiprintuvą, didinant pratekėjimo angą, keičiant pavaros poreikį suspausto  oro slėgiui  arba keičiant operaciją į ne piko valandas. Keletas pramoninių įmonių  atvejų tyrimų parodė įgyvendintus sistemos pakeitimo projektus, o ne spaudimo padidinimą, atsipirkimo laikotarpis yra trumpesnis nei 2 metai.

Centralizuoto suspausto  oro tiekimo sistemos atskiriems įrenginiams pakeitimas alternatyviais šaltiniais

Daugelį operacijų galima atlikti ekonomiškiau ir efektyviau, naudojant kitus nei suspausto  oro šaltinius.  Yra įvairių galimybių pakeisti suspausto oro naudojimą, įskaitant:

 • Elektros spintų aušinimą
 • Aušinimas, įsiurbimas, maišymas, maišymas arba pakuotės pripūtimas –  vietoj suspausto oro naudokite vietinius pūstuvus.
 • Dalių valymas arba šiukšlių pašalinimas: vietoj suspausto oro turi būti naudojamos šepečiai, pūstuvai arba vakuuminio siurblio sistemos.
 • Judančios dalys: vietoj centralizuoto suspausto oro turi būti naudojami pūstuvai, elektrinės pavaros arba hidraulika.
 • Įrankiai ar pavaros: elektriniai varikliai turi būti apsvarstyti, nes jie yra efektyvesni nei naudojant suslėgtą orą . Tačiau  varikliai gali būti mažiau tikslūs, trumpesni gyvenimai ir trūksta saugumo, palyginti su suslėgtu oru.

Geresnis apkrovos valdymas. Dėl kompresorių sunaudojamos energijos kiekio, neatsižvelgiant į tai, ar jie veikia, ar ne, reikia vengti dalinės apkrovos.

Tarpinių oro kaupimo sistemų naudojimas

Oro suspaudimo kompresorius  galima naudoti netoli didelės paklausos zonų, kad būtų užtikrintas tiekimo buferis, atitinkantis trumpalaikius paklausos šuolius, kurie gali viršyti įprastą kompresoriaus pajėgumą. Tokiu būdu gali būti sumažintas reikalingų internetinių kompresorių skaičius. Daugiapakopiai kompresoriai teoriškai veikia efektyviau nei vieno etapo kompresoriai. Daugiapakopiai kompresoriai taupo energiją  oro vėsinimui  tarp etapų, sumažindami tūrį ir darbą, reikalingą oro suslėgimui. Vienpakopių kompresorių keitimas dviejų pakopų kompresoriais paprastai suteikia dvejų metų ar trumpesnį atsipirkimo laikotarpį. Naudojant kelis mažesnius kompresorius, o ne vieną didelį kompresorių, taip pat galima sutaupyti energijos. Dideli kompresoriai sunaudoja daugiau elektros energijos kai jie nukraunami, nei keli mažesni kompresoriai, kurių bendras pajėgumas yra panašus. Tyrimų analizė rodo vidutinį atsipirkimo laiką optimaliam dydžių kompresoriams maždaug 1,2 metų .

2004 m. Birželio mėn. Canandaigua vyno bendrovė atnaujino suspausto oro sistemą savo vyno gamykloje Lodi, Kalifornijoje. Prieš pradedant projektą, vyno gamyklą aptarnavo du 125 AG sukamieji sraigtiniai kompresoriai, veikiantys pilna apkrova tik  3 mėnesius per visą  sezoną. Tačiau likusiu metų laiku kompresoriai buvo eksploatuojami ne visą apkrovą, o tai švaistė energiją. Bendrovė pasirinko įdiegti 75 AG kintamo greičio kompresorių, kuris galėtų būti naudojamas patalpų poreikiui patenkinti ne sezono metu, taip pat paliko du papildomus galingumus 125 AG darbui  rudens  sezono metu. Be to, bendrovė įdiegė naują kompresoriaus valdymo sistemą, papildomą saugyklą ir pradėjo nuotėkio mažinimo kampaniją. Apskaičiuota, kad bendras atnaujinimo energijos taupymas sudarė 218 000 kWh per metus, taigi kasmet sutaupoma 27 000 JAV dolerių. Paprastas atsipirkimo laikotarpis buvo 1,2 metų.

Panašiai įspūdingi sutaupymai įvyko kompresoriaus atnaujinimo metu Sara Lee kepykloje Sacramento mieste Kalifornijoje. Prieš atnaujinimą kompanija suspausto oro sistemoje naudojo vieną 100 AG ir du 150 AG sukamuosius sraigtinius kompresorius. Po atnaujinimo bendrovė naudojo 100 AG fiksuoto greičio įrenginį kaip pagrindinį kompresorių ir naują 100 AG ASD kompresorių kintamoms apkrovoms. Projektas sumažino metinį pastato energijos suvartojimą 471 000 kWh ir metines energijos sąnaudas apie 40 000 JAV dolerių, o bendrovė taip pat sutaupė 10 000 JAV dolerių per metus, kad išvengtų priežiūros išlaidų. Ataskaitų grąžinimo laikotarpis buvo tik 6,5 mėnesio.

Slėgio kritimo sumažinimas

Pernelyg didelis slėgio kritimas sukels prastą sistemos veikimą ir per didelį energijos suvartojimą. Bet kokio tipo srauto apribojimai sistemoje, pvz., Kliūtis arba šiurkštumas, sukelia didesnį darbo slėgį nei iš tikrųjų reikia.

Nuostoliai įrenginiuoseAtsparumas srautui padidina varomosios jėgos išeigos kompresorius 1% prijungtos galios kiekvienam diferencialui 0,14 bar. Didžiausias slėgio kritimas paprastai randamas naudojimo vietose, įskaitant mažo dydžio ar nutekančias žarnas, vamzdžius, atjungimus, filtrus, reguliatorius, vožtuvus, purkštukus ir tepalus (paklausos pusę), taip pat oro / tepalų separatorius tepamosiose rotacinėse kompresoriuose ir aušintuvai, drėgmės separatoriai, džiovintuvai ir filtrai (tiekimo pusė).

Norint sumažinti slėgio kritimą, projektuojant ir prižiūrint reikia taikyti sisteminį požiūrį. Oro apdorojimo komponentai turi būti parenkami naudojant mažiausią galimą slėgio kritimą nustatytomis maksimaliomis eksploatavimo sąlygomis ir geriausiu veikimu. Turi būti laikomasi gamintojų rekomendacijų dėl techninės priežiūros, ypač oro filtravimo ir džiovinimo įrenginiuose, kurie gali turėti žalingą drėgmės poveikį, pvz., vamzdžių koroziją. Galiausiai, turėtų būti kuo labiau sumažintas atstumas, kuriuo oras juda per paskirstymo sistemą. Pramoninių įrenginių audito metu nustatyta, kad šios priemonės atsipirkimo laikotarpis paprastai yra trumpesnis nei 3 mėnesiai.

Įleidžiamo oro temperatūros sumažinimas

Jei oro srautas yra pastovus, sumažinant įleidžiamo oro temperatūrą sumažėja kompresoriaus naudojama energija. Daugelyje įrenginių galima sumažinti įleidžiamo oro temperatūrą į kompresorių, imant siurbimą iš pastato išorės. Kaip taisyklė, kiekvienas paduodamos temperatūros sumažinimas 3 ° C sutaupys 1% kompresoriaus naudojamos energijos. Be energijos taupymo kompresoriuje padidėja paduodamo oro tūris , kai naudojamas šaltas oras iš išorės. Pramonės atvejų tyrimai parodė, kad vidutinis lauko oro importo atsipirkimo laikotarpis yra mažesnis nei 1,7 metų, tačiau išlaidos gali labai skirtis priklausomai nuo įrenginio išdėstymo.

Valdymas

Svarbiausi kompresorių valdymo strategijų tikslai yra išjungti nereikalingus kompresorius ir atidėti papildomų kompresorių įjungimą, kol bus reikalinga. Bendros suslėgto oro sistemų valdymo strategijos apima:

 • Paleidimo / sustabdymo (įjungimo / išjungimo) valdikliai, kuriuose kompresoriaus variklis įjungiamas arba išjungiamas, atsižvelgiant į pareikalaujamą  slėgį. Paleidimo / sustabdymo valdikliai gali būti naudojami su labai mažo veikimo ciklais ir yra pritaikyti stūmokliniams arba sukamiesiems sraigtiniams kompresoriams. Įprastas pradinės ir (arba) sustabdymo kontrolės atsipirkimas yra nuo vienerių iki dvejų metų.
 • Įkrovos / iškrovimo valdikliai arba pastovaus greičio valdikliai, leidžiantys varikliui veikti nepertraukiamai, bet nukrauna kompresorių, kai išleidimo slėgis yra pakankamas. Daugeliu atvejų nukraunami  sraigtiniai kompresoriai vis dar sunaudoja 15–35% visos apkrovos, o naudingo darbo nėra. Todėl apkrovos / iškrovimo kontrolė gali būti neveiksminga.
 • Moduliavimo arba droselio valdymo įtaisai, leidžiantys keisti kompresoriaus išėjimą, kad atitiktų srauto reikalavimus, uždarant įleidimo vožtuvą ir apribojant įleidžiamąjį orą į kompresorių. Droseliniai valdymo įtaisai taikomi centrifuginiams ir sukamiesiems sraigtiniams kompresoriams.
 • Vieno pagrindinio sekos nustatymo sistemos valdikliai, kurie priima individualius kompresoriaus pajėgumus tiesioginiu ir neelektroniniu būdu, reaguojant į stebimą sistemos slėgio poreikį, ir uždaryti nereikalingus kompresorius. Sistemos valdikliai daugeliui kompresorių paprastai pasižymi didesniu efektyvumu nei atskirų kompresorių valdikliai.
 • Multi-master kontrolė, kuri yra naujausia technologija suslėgto oro sistemos valdyme. Daugiašakiai valdikliai gali valdyti keturis ar daugiau kompresorių ir pateikti atskirus kompresorių valdymo ir sistemos reguliavimus atskirų valdiklių tinklu. Valdytojai dalijasi informacija, leidžiančia sistemai greičiau ir tiksliau reaguoti į paklausos pokyčius. Vienas valdiklis veikia kaip pagrindinis, reguliuojantis visą operaciją. Ši strategija leidžia kiekvienam kompresoriui veikti tokiu lygiu, kuris užtikrina efektyviausią bendrą veikimą. Rezultatas yra efektyviai kontroliuojamas sistemos slėgis, kuris gali būti sumažintas arti minimalaus reikalaujamo lygio. Vertinama, kad tokios pažangios kompresorių kontrolės metu sutaupoma apie 3,5% energijos.
 • Be energijos taupymo, valdiklių naudojimas kartais gali panaikinti kai kurių esamų kompresorių poreikį, leidžiant parduoti ar laikyti papildomus kompresorius. Kita vertus, pajėgumus galima išplėsti be papildomų kompresorių įsigijimo.Sumažėjęs darbinis slėgis taip pat padės sumažinti sistemos priežiūros reikalavimus .

Tinkamo dydžio vamzdžių skersmenys

Nuostolių lentelėDidinant vamzdžių skersmenis iki didžiausio dydžio, kuris yra įmanomas ir ekonomiškas suslėgto oro sistemai, gali sumažėti slėgio nuostoliai ir nuotėkiai, o tai sumažina sistemos darbinį slėgį ir taupo energiją. Didėjantys vamzdžių skersmenys paprastai sumažina suslėgto oro sistemos energijos suvartojimą 3%. Toliau galima sutaupyti, užtikrinant, kad kiti sistemos komponentai (pvz., filtrai, jungiamosios detalės ir žarnos) būtų tinkamo dydžio.

H.B. „Hershey Foods Company“ dukterinė įmonė „Reese“ 1996 m. Hershey mieste Pensilvanijoje atnaujino suslėgto oro sistemos vamzdynų tinklą. Augalas pakeitė ir pakeitė mažo dydžio komponentus, tokius kaip filtrai, tepimo priemonės, jungiamosios detalės ir žarnos, kurios sumažino minimalų sistemą darbinį slėgį nuo 6 bar iki 5,3 bar (12% sumažėjimas).

Šilumos atgavimas

CaptureNet 90 proc. Pramoninės oro kompresoriaus naudojamos elektros energijos paverčia šiluma. Daugeliu atvejų šilumos atgavimo įrenginys gali susigrąžinti nuo 50% iki 90% šios galios šilumos energijos ir taikyti ją patalpų šildymui, šildymui, vandens šildymui, oro šildymui, katilo papildomo vandens pašildymui ir šilumos siurblio taikymams. (Parekh 2000). Apskaičiuota, kad kiekvienam 100 cfm kompresoriaus pajėgumui (US DOE ir CAC 2003) galima gauti maždaug 50 000 regeneruojamo šilumos kiekio per valandą.

 

Atliekin4s šilumos panaudojimasNuo suspausto oro kompresorių gaunamą šilumą galima panaudoti , pvz: vėdinimo sistemoms

Nuėmimas nuo alyvosVasarą perteklinę šilumą galima būtu panaudoti pirminiam karšto vandens pašildymui.  Šilumos nuėmimui nuo kompresoriaus alyvos kontūro galima naudoti specialų šilumokaitį.

Gamtinių dujų varikliu varomi oro kompresoriai

Dujų variklių varomi oro kompresoriai gali pakeisti elektrinius kompresorius su tam tikrais privalumais ir trūkumais. Dujų variklių varomi kompresoriai yra brangesni ir gali turėti didesnes priežiūros sąnaudas, tačiau bendrosios eksploatacijos išlaidos gali būti mažesnės, atsižvelgiant į santykines elektros ir dujų sąnaudas. Galimybė keisti greitį yra standartinė dujiniams kompresoriams, užtikrinantis didelį efektyvumą daugelyje apkrovų. Šilumą galima atgauti iš variklio gaubto ir išmetimo sistemos. Tačiau dujų variklių varomi kompresoriai turi tam tikrų trūkumų: jiems reikia daugiau priežiūros, turėti trumpesnį naudingo tarnavimo laiką ir išlaikyti didesnę prastovos tikimybę. Šiuo metu dujų variklių kompresoriai sudaro mažiau nei 1% visos oro kompresorių rinkos.

Buferinių talpų panaudojimas

Naudojant buferinę talpyklą, reguliuokite kompresoriaus darbo ciklą. Vyresnio amžiaus kompresorių blokai yra neveiksmingi reguliuojant jų darbo ciklą. Įtraukus buferinį rezervuarą, kuris padėtų reguliuoti kompresoriaus darbo ciklą, gali būti išmintinga investicija. Atsipirkimo laikotarpiai yra 1–3 metai

Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“