GALIMŲ TAUPYMO PREIMONIŲ DETALESNIS APRAŠAS

Vandens tiekimo vadyba

Sėkmingo pramoninio vandens valdymo programos sukūrimas ir palaikymas paprastai apima šiuos pagrindinius veiksmus:

 1. Nustatyti įsipareigojimus ir tikslus. Vandens taupymo tikslai turėtų būti kokybiški ir įtraukti į įsipareigojimus ir įmonės aplinkosaugos politiką. Siekiant užtikrinti sėkmę, vandens valdymo programos pradžioje turėtų būti numatytas personalo, biudžeto ir išteklių įsipareigojimas.
 2. Suderinkite paramą ir išteklius. Turėtų būti identifikuojami ir užtikrinami vidiniai ir išoriniai darbuotojai bei ištekliai, įskaitant vandens programos vadovą, įsigyjant aukšto lygio vadovus. Daugelis rekomendacijų dėl Energetikos grupės sukūrimo (žr. 6 skyrių) yra taikomos šiame etape.
 3. Atlikti vandens auditą. Turėtų būti atliktas įrenginio vandens auditas siekiant nustatyti ir dokumentuoti visus galutinius vandens naudojimo būdus, kasdieninį ar valandinį vandens suvartojimo rodiklį visoms galutinėms reikmėms ir jau taikomą vandens naudojimo efektyvumą.
 4. Nustatyti vandens valdymo galimybes. Remiantis audito rezultatais, turėtų būti nustatytos vandens galutinio naudojimo pašalinimo, mažinimo ir pakartotinio naudojimo galimybės.
 5. Parengti veiksmų planą ir įgyvendinimo grafiką. Galima atlikti visų nustatytų galimybių sąnaudų ir naudos analizę, siekiant nustatyti praktinius būdus, kaip pasiekti nustatytus vandens efektyvumo tikslus. Siekiant įgyvendinti visas įmanomas galimybes, turėtų būti parengtas veiksmų planas su konkrečiais tikslais, terminais ir personalo atsakomybe dėl vandens efektyvumo atnaujinimo.
 6. Stebėkite rezultatus ir skelbkite sėkmę. Pažanga siekiant nustatytų vandens naudojimo efektyvumo tikslų turėtų būti stebima ir skelbiama kaip priemonė, skirta atkreipti dėmesį į sėkmę ir šviesti darbuotojus apie vandens efektyvumą. Sėkmės turėtų būti pripažįstamos ir skiriamos reguliariai.

Bendrosios vandens taupymo priemonės

Gera  priežiūra. Bendroji pastatų vandens sistemų tvarkymo programa gali užtikrinti, kad vandens tiekimas ir galutiniai naudojimo būdai ir toliau veiktų optimaliai ir kad galimi techninės priežiūros klausimai būtų nustatomi ir nedelsiant sprendžiami. Apskritai, geras buitinis vandens naudojimo efektyvumas apima šiuos veiksmus:

 • Reguliariai tikrinkite visų vandens jungčių, vamzdynų, žarnų, vožtuvų ir matuoklių nuotėkius, greitai nustatant nuotėkius.
 • Sugedusių vožtuvų ir detalių tikrinimas ir keitimas.
 • Vandens purslų ir žarnų išjungimas, kai jos nenaudojamos.
 • Laikykite purškimo antgalius be purvo ir skalės.
 • Vandens skaitiklių įrengimas, kad būtų galima geriau kontroliuoti ir sumažinti vandens sunaudojimą.
 • Atlaisvinkite arba pašalinkite nereikalingus vamzdynus.

Vandens filtravimas (CIP) patobulinimai

Įstatymai reikalauja, kad pieno perdirbėjai ir kiti maisto perdirbėjai laikytųsi tam tikrų švaros ir sanitarijos reikalavimų jų perdirbimo įrangai. Tai dažniausiai pasiekiama naudojant CIP metodą, leidžiantį procesoriui valyti ir dezinfekuoti savo apdorojimo įrangą, nereikalaujant išardyti ir surinkti įrangos. Nors metodas gali skirtis atskirose įmonėse, bet  tai yra tipiškas, bendrasis CIP procesas:

 1. Įranga išleidžiama iš visų pieno / produktų.
 2. Pradinis skalavimas vandeniu naudojamas daugeliui pieno / produkto likučių pašalinimui.
 3. Karšto šarminio ploviklio tirpalas cirkuliuoja per įrangą ir tada nusausinamas.
 4. Vandens skalavimas naudojamas daugeliui likusio šarminio tirpalo pašalinimui.
 5. Rūgštinis tirpalas cirkuliuoja per įrangą ir tada nusausinamas.
 6. Likutiniam rūgšties tirpalui pašalinti naudojamas vandens plovimas.
 7. Įrenginyje naudojamas galutinis sanitarinis vanduo, paruoštas geriamuoju vandeniu.
 8. Neprivaloma – dažnai per įrenginį išpurškiamas oras, kad būtų pašalintas liekamasis vanduo arba efektyviau stumiamas sanitarinis įrenginys.

Pakartotinas vandens naudojimas

Naudojimasis pakartotinio naudojimo ar utilizavimo paskirstymo sistemomis: apskritai yra keletas plačiai naudojamų CIP platinimo sistemų tipų. Vienkartinės sistemos, kurios po vieno naudojimo pašalina skalavimo vandenį ir valymo tirpalą, yra labiausiai universalios. Tačiau šiose sistemose valymo procese naudojami daug vandens ir energijos. Efektyvesnės sistemos yra pakartotinio naudojimo sistemos ir tirpalų atkūrimo sistemos. Šios sistemos gali susigrąžinti šarminį ploviklio tirpalą ir pakartotinai jį naudoti ateityje. Be to, santykinai švarus galutinis skalavimo vanduo gali būti sugautas ir naudojamas kitam CIP ciklo pradiniam skalavimui

Vieno ciklo valymas

Vieno ciklo valymas: naudojant vieną valymo tirpalą, kuris pašalina tiek organinius, tiek mineralinius nuosėdas, gali būti pašalintas dviejų pakopų (t. Y. Atskiros šarminės plovimo ir rūgšties plovimo) valymo procesas. Šis metodas taupo vandenį, susijusį su laikinu skalavimo etapu ir antruoju plovimu. Ši priemonė numato, kad, palyginti su tipiniu penkių pakopų procesu, sumažės 25% vandens ir 10% mažiau energijos

Perdavimo procedūra

Perdavimo procedūra: ši technika paprastai naudojama įrangai, kuriai reikalingas greitas apsisukimas. Vietoj atskirų rūgščių plovimo ir šarminių plovimo etapų pirmas žingsnis (rūgšties pakopa) laikomas cirkuliuojančiame, o šarminis ploviklis pridedamas prie reikiamos koncentracijos. Nors su šiuo metodu naudojamas daugiau plovimo priemonių, nes kai kurios jų turi būti dedamos neutralizuoti rūgštį, maždaug 10% sumažinamas vandens kiekis

Procesų atskyrimo

Procesų atskyrimo optimizavimas naudojant pakartotinio naudojimo CIP sistemas: pakartotinio naudojimo sistemose kartais neaišku, kada grįžtamasis tirpalas yra per daug užterštas, kad būtų perdirbtas. Grąžinamojo tirpalo laidumo ir drumstumo matavimas gali būti naudojamas siekiant nustatyti, kokiu momentu tirpalas gali būti perdirbtas ir kokiu momentu tirpalas turi būti pašalintas. Tai leidžia perdirbti vandenį, kuris paprastai būtų pašalintas. Šiuo metodu vandens naudojimas gali būti sumažintas iki 10%

Kondensato vandens panaudojimas

Kondensato vanduo: vanduo iš garinimo proceso etapų, taip pat aukštos kokybės RO atmetimo vanduo gali būti nukreiptas ir naudojamas CIP sistemoje. Priklausomai nuo to, kiek įrenginyje bus atliekamas garavimas, iki šio metodo galima gauti iki 50% CIP vandens.

Be to, kadangi iš garinimo procesų regeneruotas vanduo jau yra karštas, iki CIP proceso gali sumažėti iki 10% garo

Oro praputimai

Oro pūtimai: šis metodas naudoja orą, kad išplautų likusius ploviklius ir (arba) sanitarinius tirpalus, kad vėlesniuose skalavimo etapuose reikia mažiau vandens. Nors ši priemonė gali sutaupyti iki 5% vandens, tai reikia palyginti su kompresoriaus, kompresoriaus eksploatavimui naudojamos elektros energijos sąnaudomis ir oro valymo reikalavimais

Vandenį tausojantys prietaisai

Tualetams, dušams ir maišytuvams, galima įrengti vandenį tausojančius sprendimus, dėl kurių galima sutaupyti daug vandens. Pavyzdžiui, mažo srauto tualetai paprastai reikalauja tik 6 litrų vienam nuplovimui, palyginti su 15 litrų kitame prietaise, reikalingu standartiniams tualetams . Papildomos galimybės apima mažo srauto dušo galvutes, oro maišytuvus, savaime užsidarančius maišytuvus ir artumo jutiklius, kurie įsijungia ir išjungia automatiškai. 10 Mažų skersmenų žarnų naudojimas. Turi būti įvertintos visos žarnų paraiškos ir, jei įmanoma, turi būti įrengtos mažiausios galimos skersmens žarnos. Mažos skersmens žarnos užtikrina mažą srautą, aukšto slėgio sąlygas, kurios gali sumažinti vandens kiekį, reikalingą tam tikrai užduočiai

Automatinių paleidimo / sustabdymo valdiklių naudojimas

. Galutiniam vandens naudojimui su pertrūkiais paklausa gali būti naudojami jutikliai (pvz., Fotoelementai) medžiagų buvimui aptikti ir vandeniui tiekti tik tada, kai to reikalauja procesas. Tokie jutikliai išjungs vandens tiekimą automatiškai, kai nebus reikalaujama, taip pat ne gamybos laikotarpiais, taigi taupant vandenį

Aukšto slėgio mažo tūrio purškikliai.

Tokiuose įrenginiuose, kaip sunkvežimių, konteinerių, paviršių ir grindų valymas, bendras vandens suvartojimas gali būti sumažintas naudojant aukšto slėgio mažo tūrio purškimo sistemas, kuriose naudojamos mažo skersmens žarnos ir (arba) srauto ribojimo purkštukai. Tokios sistemos taip pat gali būti aprūpintos rankiniais paleidikliais, kurie leidžia personalui reguliuoti naudojimą, arba automatiniai uždaromieji vožtuvai, skirti tolesniam vandens suvartojimo mažinimui.

Vaisių uogienės gamykloje Mančesteryje, Anglijoje, vaisių patalpos valymo žarnos buvo laikomos vienu iš didžiausių galutinio vandens naudojimo įrenginyje (17% viso vandens sunaudojimo). Bendrovė įdiegė valymo žarnas ir apmokytas gamyklos personalas. Nauji purkštukai ir mokymai kainuoja tik £ 100 ($ 145 2001 m. JAV doleriais), tačiau per metus sutaupyta 3 000–4 000 svarų sterlingų (2001 m. JAV doleriais – 4 350–5 800 JAV dolerių) . Paprastas šios priemonės atsipirkimo laikotarpis buvo trumpesnis nei dvi savaitės.

Mažo slėgio putų valymas.

Tradiciškai sienos, grindys ir kai kurie įrenginiai valomi šepečiais, aukšto slėgio purškimo žarnomis ir plovikliais. Žemo slėgio putų valymo metodai, kuriuose valomos putos purškiamos ant paviršių ir leidžiama nusistovėti 10–20 minučių prieš skalavimą mažo slėgio vandeniu, gali taupyti vandenį ir energiją, palyginti su aukšto slėgio valymo metodais. Tačiau šis metodas nesuteikia šveitimo galimybės ir todėl gali būti neįmanomas visų aukšto slėgio valymo įrenginių pakeitimas.

Išankstinis grindų ir įrangos mirkymas.

Efektyvi priemonė vandens suvartojimo mažinimui valant yra prieš išplaunant grindis ir atvirą įrangą sutepti paviršius. Išankstinis valymas gali būti veiksmingas atlaisvinant nešvarumus ir sukietėjusius maisto likučius, kad realiame valymo darbe būtų mažiau vandens

Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“