Stebuklingasis perovskitas griauna visus rekordus: sukurti efektyviausi saulės elementai pasaulyje

PerovskiteŠiuo metu rinkoje esantys įprasti silicio saulės elementai gali pasiekti apie 20–22 proc. efektyvumą, o tai tikrai nėra blogai, bet technologiškai tai yra praktiškai maksimumas. Tačiau pastaraisiais metais perovskitas tampa tinkama alternatyva siliciui ir įvairūs jo mišiniai efektyvumo rekordus tiesiog daužo į šipulius. Dvi mokslininkų grupės pristatė savuosius saulės elementus ir tvirtina, kad jau artėjame prie anksčiau net neįsivaizduotų 50 proc. efektyvumo rezultatų.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/stebuklingasis-perovskitas-griauna-visus-rekordus-sukurti-efektyviausi-saules-elementai-pasaulyje.d?id=84116297

Elektro mob„Volkswagen“ atstovai: 2021 m. 40% pardavimų Lietuvoje sudarys elektromobiliai

Plačiau: https://www.vz.lt/laisvalaikis/automobiliai/2020/01/22/volkswagen-atstovai-2021-m-40-pardavimu-lietuvoje-sudaryselektromobiliai#ixzz6BlXC9Qph

Nauja ABB technologija – revoliucija elektros paskirstymo įrenginių srityje

  • NeoGear bus galima įsigyti nuo š.m. pabaigos. Šis skaitmeninis sprendimas suteiks naują funkcionalumą, produktyvumą ir našumą pramonės infrastruktūrai ir paruoš ją ateičiai.
  • Šiame sprendime yra panaudota laminuotos šynos technologija, kuri iki šiol buvo naudojama tik lėktuvuose, automobiliuose ir kosminėse stotyse.

Sėkmingai praktiškai išbandytas įvairiausiose vietose nuo Šveicarijos iki Kinijos, NeoGear su  laminuotos šynos technologija, keičia tradicines horizontalias ir vertikalias šynų sistemas.

Plačiau: https://new.abb.com/news/lt/detail/43854/nauja-abb-technologija-revoliucija-elektros-paskirstymo-irenginiu-srityje

2019 m. Lietuvoje buvo šilčiausi per visą stebėjimų istoriją

2019 m. Lietuvoje buvo šilčiausi per visą meteorologinių stebėjimų laikotarpį. Vidutinė metinė oro temperatūra siekė 8,8 laipsnio pagal Celcijų, tai yra 1,9 laipsniu daugiau, nei vidutinė daugiametė 1981–2010 m. užfiksuota oro temperatūra.

Plačiau: https://www.vz.lt/laisvalaikis/akiraciai/2020/01/02/2019-m-lietuvoje-buvo-silciausi-per-visa-stebejimu-istorija

„Europos Sąjunga kelia sau ambicingus tikslus iki amžiaus vidurio pereiti prie klimatui neutralios ekonomikos ir atsisakyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, todėl kova su klimato kaita yra ir ilgus metus išliks tarp svarbiausių Bendrijos tikslų. Ministrų kabineto patvirtintame plane kalbame apie mūsų įsipareigojimus planetai, augmenijai ir gyvūnijai, sau patiems ir savo vaikams bei anūkams“, – sako Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Lietuva, kaip atsakinga Europos Sąjungos (ES) narė, laikysis visų įsipareigojimų, kuriuos Bendrija prisiėmė Jungtinių Tautų Organizacijos darnaus vystymosi ir Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos tikslais. Šie įsipareigojimai iš esmės apima tris užduotis, kurias privaloma atlikti iki 2030 m.: 40 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas (palyginti su 2005 m.); bent 32,5 proc. pagerinti energijos vartojimo efektyvumą ir iki 32 proc. padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį visoje energetikoje.

Lietuvai, kaip ir kiekvienai ES narei, yra nustatyti konkretūs rodikliai, kuriuos lemia mūsų energetikos, ekonomikos ir gamtos sąlygų situacija. Iki 2030 m. turime pasiekti, kad ŠESD emisijos sumažėtų 9 proc. (palyginti su 2005 m.), bent 1,5 karto (palyginti su 2017 m.) sumažinti energijos vartojimo intensyvumą, iki 45 proc. padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį visoje energetikoje.

Daugiau apie ES ir Lietuvos planus dėl klimato kaitos : https://lrv.lt/lt/naujienos/lietuva-imasi-ambicingai-kovoti-su-klimato-kaita

ABB variklis pasiekė energijos suvartojimo efektyvumo rekordą

Pasaulinis efektyvumo rekordas buvo pasiektas optimizuojant variklio elektrines ir mechanines savybes, pasitelkus daugiau nei 100 metų ABB elektros variklių gamybos patirtį ir žinias. Šio tipo sinchroninio variklio vidutinis efektyvumas yra nuo 98,2 iki 98,8 proc. Jei variklis veikia nepertraukiamai, tai 0,25 proc. didesnis efektyvumas sutaupo 1000 MWh energijos per metus.

Plačiau apie tai : ABB variklis pasiekė energijos suvartojimo efektyvumo rekordą

ES klimato ir energetikos politikos programa (nuo 2020 m. iki 2030 m.)

Europos Komisija siūlo ES klimato ir energetikos politikos programą 2020-2030 m. laikotarpiui, paremtą gerai padaryta pažanga siekiant 2020 m. tikslų, susijusių su šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu, atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir energijos taupymu. 2030 m. programos pagrindinis tikslas yra 40 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą iki 2030 m.

Susipažinti su dokumentu galima čia: ES klimato ir energetikos politikos programa 2020-2030 m

Šiame dokumente akcentuojama:

  • – ES bent 27 % padidinti energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kiekį. Tai turi būti privaloma ES lygmeniu, bet ne nacionaliniu lygmeniu, kad valstybės narės galėtų lanksčiai įgyvendinti savo tikslus ekonomiškiausiu būdu;
  • – reformuoti LPS, kuriant naują rinkos stabilumo rezervą bei sugriežtinant metinius didžiausius leidžiamuosius kiekius po 2020 m.
  • – toliau didinamas energijos vartojimo efektyvumas – esminis konkurencingumo, energijos tiekimo saugumo ir tvarumo veiksnys.
Ekologinės inovacijos – kelias į būsimą Europos konkurencingumą

• Ekologinės inovacijos – inovacijos, padedančios pasiekti didelės darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo pažangos mažinant mūsų gamybos būdų poveikį aplinkai, didinant gamtos atsparumą neigiamam poveikiui, taip pat efektyviau ir atsakingiau naudojant gamtos išteklius.

• Ekologinės inovacijos, kuriomis remiami nauji procesai, technologijos ir paslaugos, skatinantys vykdyti labiau aplinką tausojantį verslą, padeda Europai optimizuoti jos augimo potencialą sprendžiant mūsų bendrus uždavinius tokius, kaip klimato kaita, išteklių trūkumas ir biologinės įvairovės nykimas.

• Be to, ekologinės inovacijos – tai galimybė verslui. Ekologinės inovacijos padeda mažinti išlaidas, pastebėti naujas augimo galimybes ir sustiprina įmonės įvaizdį vartotojų akyse.

• Dėl šios priežasties ES turi paspartinti gerų idėjų įgyvendinimą verslo ir pramonės sektoriuose šalindama ekonomines ir reguliavimo kliūtis, skatindama investicijas, paklausą ir didindama visuomenės sąmoningumą.

Plačiau čia :  Ekologinės inovacijos

DĖL VIAP KAINOS DALIES SUSIGRĄŽINIMO

2019 m. vasario 20 d. Vyriausybė nustatė tvarką, kuria elektros energijai imlios įmonės gali pasinaudoti lengvata mokant už viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančias paslaugas, susijusias su elektros energijos gamyba naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (toliau – AEI VIAP). Šia lengvata įmonės galės pasinaudoti už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Pradelstų VIAP lėšų mokėjimų neturinčios įmonės, kurios per metus sunaudoja daugiau nei 1 GWh elektros energijos, galės susigrąžinti 85 procentus AEI VIAP kainos dalies, sumokėtos už per praėjusius kalendorinius metus suvartotą elektros energijos kiekį, viršijantį 1 GWh.

Privaloma pasinaudojimo lengvata sąlyga – sutarties dėl VIAP kainos dalies susigrąžinimo sudarymas su VIAP lėšų administratoriumi BALTPOOL UAB.

Daugiau informacijos galima rasti čia

Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“