Teikiamos paslaugos

Matuojame bei  vertiname šiuos elektrinius parametrus ir duomenis

Elektriniai matavimai

Matavimai atliekami tinklo analizatoriais , kurių nuskaitomi duomenys  perduodami į serverį , ir gaunamus duomenis jau galima stebėti grafiniame pavidale.

Matavimo laikotarpiu užsakovas gauna prisijungimą ir pats gali stebėti visus nuskaitomus tinko parametrus, gauti visus pamatuotų duomenų pjūvius: viso matuoto laikotarpio, mėnesio, savaitės, paros , valandos, kelių minučių , keliolikos sekundžių.

Rekomenduojama vienos linijos / įrenginio apkrovos matavimus vykdyti 1 savaitės laikotarpiu. Priėmus tokį laikotarpį galima vertinti energijos vartojimo pokyčių  dinamiką visos savaitės eigoje, įvertinant apkrovos pokyčių kitimą :

 •  tarp skirtingų savaitės dienų
 • tarp darbo dienų ir savaitgalių
 • tarp dienos ir nakties
 • ar nusistovėję procesai (ar įvairiais laikotarpiais apkrovos vienodos. PVZ : ar darbo dienomis 9 val apkrova vienoda, ar įjungtas įrenginys dirba vienodu apkrovimu ….).
 • ar nekinta ar kaip kinta tinklo kokybės parametrai: PVZ maitinimo tinklo  įtampos svyravimai  piko, dienos, nakties metu, ar yra ir ar yra pasikartojantys maitinimo įtampos pertrūkiai ar kritimai iki kritinės reikšmės

Plačiau apie tokių duomenų vertę skyriuose :  Energetikos vadyba ; Elektros energijos vartojimo efektyvumo matavimai

Galios transformatorių apkrovos bei efektyvumo:
 • tai leidžia įvertinti transformatorių darbo efektyvumo rodiklius, nuostolius galios transforatoriuose

Plačiau apie tokių duomenų vertę skyriuose : Transformatoriai ;

Elektros energijos vartojimo ir pasiskirstymo:
 • tai leidžia įvertinti elektros vartojamosios galios pasiskirstymą pagal linijas, atskirus įrenginius

Plačiau apie tokių duomenų vertę skyriuose :  Energetikos vadyba ; Elektros energijos vartojimo efektyvumo matavimai

Reaktyvinės galios kompensavimo įrenginių skaičiavimai:
 • reaktyvinės galios vartojimas yra ne tik papildomai apmokestinamas elektros energijos tiekėjo, bet papildomi nuostoliai transformatoriuose bei linijose

Plačiau apie tokių duomenų vertę skyriuose :  Elektros energijos kokybės parametrai ; Transformatoriai ; Skirstyklos, galios paskirstymo įrenginiai ;

Elektros tinklo kokybės parametrų vertinimas (reaktyvinė galia, harmonikos, įtampos svyravimai) :
 • didelė dalis nuostolių įrenginiuose ir elektros tiekimo tinkle susidaro dėl reaktyvinės galios ir harmoninių srovių cirkuliacijos tinkle. Tai gali sąlygoti ne tik papildomus nuostorius, bet įrenginių darbo patikimumą, stabilumą

Plačiau apie tokių duomenų vertę skyriuose :  Elektros energijos kokybės parametrai ; Transformatoriai ; Skirstyklos, galios paskirstymo įrenginiai ;

Elektrinis elektros įrenginių apkrovos vertinimas :
 • projektavimo stadijoje gali būti nepakankamai įvertinta ar eksploatavimo eigoje įrenginių realiosios  apkrovos gali nepakankamai atitikti šių įrenginių efektyvaus panaudojimo sąlygų. Šių matavimų metu įvertinamas tokių įrenginių efektyvaus panadojimas laiko ir apkrovos atžvilgiu.

Plačiau apie tokių duomenų vertę skyriuose :  Siurbliai ; Suspaustas oras ; Elektros varikliai ir DK ; Elektros energijos vartojimo efektyvumo matavimai

Kompleksiniai matavimai

Kompleksiniai matavimai apima įrenginių darbo naudingumo vertinimą, kuriuo vertinamos  energijos sąnaudos reikalingam darbui atlikti (pvz: siurbys) ar nustatytiems parametrams palaikyti (pvz: vėdinimas, šaldymas). Šiuo atveju matuojami ne tik elektriniai parametrai, bet ir vykdomos funkcijos rodikliai ar techniniai duomenys, kurie įtakoja naudingumo/efektyvumo rodiklius.

Katilinių darbo vertinimas :
 • didelę bendrųjų sąnaudų dalį sudaro šilumos gamyba ir vartojimas, todėl šie įrenginių efektyvus darbas yra  labai svarbus kaštų mažinimo politikoje. Katilų darbo naudingumo ir efektyvumo rodikliams ženkliai įtakoja daugelis faktorių, tokie kaip : kuro sudegimo laipsnis, degimo produktų šilumos atidavimo į šildomus paviršius, šilumos nuostolius su išmetamais degimo produktais į aplinką, grįžtamo termofikato ar kondensato (garo katilams) kiekį ir  temperatūrą, darbo režimai…

Plačiau apie tokių duomenų vertę skyriuose :  Šilumos gamyba/katilinė ; Šilumos mazgai ir tiekimas

Vėdinimo sistemų vertinimas
 • projektavimo stadijoje gali būti nepakankamai įvertinta ar eksploatavimo eigoje įrenginių realiosios  apkrovos gali nepakankamai atitikti šių įrenginių efektyvaus panaudojimo sąlygų. Šių matavimų metu įvertinamas tokių įrenginių efektyvaus panadojimas laiko ir apkrovos atžvilgiu.

Plačiau apie tokių duomenų vertę skyriuose :  Vėdinimas   ; Šilumos ir karšto vandens vartojimas ; Oro vėsinimas (šaldymas)

Pramoninio šaldymo sistemos
 • pramoninio šaldymo sistemos ypač maisto pramonėje apima vieną iš didžiausių  energijos sąnaudų dalių, todėl šių sistemų efektyvus valdymas ir naudojimas yra ypač svarbus. Projektavimo stadijoje gali būti nepakankamai įvertinta ar eksploatavimo eigoje įrenginių realiosios  apkrovos gali nepakankamai atitikti šių įrenginių efektyvaus panaudojimo sąlygų. Šių matavimų metu įvertinamas tokių įrenginių efektyvaus panadojimas laiko ir apkrovos atžvilgiu.

Plačiau apie tokių duomenų vertę skyriuose :  Pramoninis šaldymas

Suspausto oro sistemos
 • suspausto oro sistemos yra ženkli energijos sąnaudų dalių, todėl šių sistemų efektyvus valdymas ir naudojimas yra ypač svarbus. Projektavimo stadijoje gali būti nepakankamai įvertinta ar eksploatavimo eigoje įrenginių realiosios  apkrovos gali nepakankamai atitikti šių įrenginių efektyvaus panaudojimo sąlygų. Šių matavimų metu įvertinamas tokių įrenginių efektyvaus panadojimas laiko ir apkrovos atžvilgiu.

Plačiau apie tokių duomenų vertę skyriuose :  Suspaustas oras

Turite klausimų?

Susisiekite su mumis dabar ir gaukite nemokamą konsultaciją!

Atsakysime į visus klausimus ir pateiksime Jums geriausią sprendimą!

Kontaktiniai duomenys:

Email: info@energetikouzrasai.lt

Mob. telefonas:  +370 684 75773