Pramonė 1-4

Terminas „Pramonės 4.0“ tikslas yra būti išreikštas inicijuoti ketvirtą pramonės revoliuciją. Pirmasis pramonės revoliucija buvo mechanizacijos su vandeniu ir garais galia, tai buvo po antrojo pramoninės revoliucijos: tada (masinės gamybos naudojant surinkimo linijų ir elektros energiją, nes trečioji pramonės revoliucija ir skaitmeninė revoliucija su elektronikos naudojimo ir IT ypač programuojamas loginis valdiklis ) gamybos automatizavimui. Terminas „4.0“, remdamasi už programinės įrangos produktų versijos pavadinimas, kuris kalba didesnių pokyčių naują versiją, kuri padidina pirmas skaitmuo versijos numeris vienas ir tas pats laikas atstato antrą skaitmenį į nulio įprasta.

Ryšio tinklasPramonės produkcija turi būti susieta su šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšių technologijomis. Techninis pagrindas yra intelektualios ir skaitmeniniu būdu tinkluotos sistemos. Su jais bus daugiausia savarankiškai organizuota gamyba: žmonės, mašinos, įmonės, logistika ir gaminiai tiesiogiai bendrauja ir bendradarbiauja „Pramonėje 4.0.  Per tinklą bus galima optimizuoti ne tik vieną gamybos etapą, bet ir visą vertės grandinę. Tinklas taip pat skirtas visoms gaminio gyvavimo ciklo etapams – nuo produkto idėjos iki kūrimo, gamybos, naudojimo ir priežiūros iki perdirbimo.

Organizaciniai „Pramonė 4.0“  principai

„Industry 4.0“ yra organizacinės struktūros koncepcija, kurią sudaro keturi pagrindiniai organizacinio projektavimo principai. Šie principai padeda įmonėms nustatyti ir įgyvendinti Pramonė 4,0 scenarijus:

Tinklų kūrimas:  mašinos, įrenginiai, jutikliai ir žmonės gali tarpusavyje tinkle bendrauti ir bendrauti internetu ar kitais žmonėmis.

Informacijos skaidrumas: sensoriniai duomenys išplečia skaitmeninių gamyklinių modelių informacines sistemas, kad sukurtų virtualų realaus pasaulio vaizdą.

Techninė pagalba:  Pagalbos sistemos padeda žmonėms naudojant suprantama informacija kaupti, vizualizuoti įvairius procesus . Tokiu būdu galima priimti informuotus sprendimus, o problemas galima išspręsti greičiau. Be to, žmonės mažiau apkraunami  fiziškai sunkiu, nemaloniu ar pavojingu darbu.

Decentralizuoti sprendimai: Cyberfizikos sistemos gali priimti nepriklausomus sprendimus ir atlikti užduotis kuo savarankiškiau. Tik išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, sutrikimų ar tikslų konflikto atveju, jie perduoda užduotis aukštesnei institucijai.

Veiksniai įtakojantys pereiti į kitą ekonominių santykių etapą:

Konkurencija

  • Trumpesni prekės atnaujinimo terminai
  • Rinkų globalizacija
  • Didėjanti konkurencija
  • Įmonės dalyvavimo dalies sumažėjimas
  • Recesinės (mažėjančios ar nepakankamai didėjančios gamybos apimtys) tendencijos tradicinėms rinkoms
  • Didėjančios išlaidos (tame tarpe ir darbo užmokestis)
  • Kvalifikuoto personalo stoka
  • Gamybos priemonių našumo didėjimas
  • Dėl produktų sudėtingumo didėjantis techninio palaikymo poreikis
  • Informacinių tinklų plėtra ir galimybės

Gamybos planavimas

PasirinkimasGamybos planavimas yra viena iš sudėtingiausių veiklų, lemiančių ar įmonė teisingai panaudos turimus resursus iškeltiems uždaviniams pasiekti. Gamybos planavimas apima gamybos poreikio ir apkrautumo nustatymą, turimų gamybos resursų optimalų panaudojimą, pusgaminių judėjimo sekimą. Gamybos planavime panaudoti apribojimų teorijos (TOC) sprendimai, leidžiantys valdyti ir sekti užsakymo įvykdymo datą, suteikia galimybę visus užsakymus įvykdyti laiku, analizuoti galimo vėlavimo priežastis. TOC sprendimai leidžia nustatyti realų atlikimo terminą užsakymo priėmimo metu. Gamybos planavimą palengvina realiu laiku vedami rezultatai, atspindintys esamą situaciją gamyboje.

Gamybos efektyvumas

Gamybos efektyvumasBet kokios produkcijos gamyba mažiausiais galimais tos apimties gamybos kaštais. Jis parodo, kad esant ribotiems resursams pasiekiami atitinkami gamybos tikslai. Gamybos efektyvumas išreiškiamas rezultatų ir išlaidų arba panaudotų resursų santykiu.

Įmonės įgyvendindamos gamybinės veiklos efektyvumo didinimo projektus pasiekia ekonominio efekto. Vykdant įvairaus pobūdžio projektus vyksta gamybinės veiklos organizavimo vertinimas, analizė ar jos perorganizavimas. Projektų metu vyksta radikalūs pokyčiai, leidžiantys pereiti į naują lygmenį. Užbaigiant senus ir pradedant naujus projektus pasiekiamas nuolatinis tobulėjimas.

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

https://pramonesauditas.lt/

Facebook internetiniame  puslapyje    https://www.facebook.com/pramonesauditas