Pramonė 1-4

Terminas „Pramonės 4.0“ tikslas yra būti išreikštas inicijuoti ketvirtą pramonės revoliuciją. Pirmasis pramonės revoliucija buvo mechanizacijos su vandeniu ir garais galia, tai buvo po antrojo pramoninės revoliucijos: tada (masinės gamybos naudojant surinkimo linijų ir elektros energiją, nes trečioji pramonės revoliucija ir skaitmeninė revoliucija su elektronikos naudojimo ir IT ypač programuojamas loginis valdiklis ) gamybos automatizavimui. Terminas „4.0“, remdamasi už programinės įrangos produktų versijos pavadinimas, kuris kalba didesnių pokyčių naują versiją, kuri padidina pirmas skaitmuo versijos numeris vienas ir tas pats laikas atstato antrą skaitmenį į nulio įprasta.

Ryšio tinklasPramonės produkcija turi būti susieta su šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšių technologijomis. Techninis pagrindas yra intelektualios ir skaitmeniniu būdu tinkluotos sistemos. Su jais bus daugiausia savarankiškai organizuota gamyba: žmonės, mašinos, įmonės, logistika ir gaminiai tiesiogiai bendrauja ir bendradarbiauja „Pramonėje 4.0.  Per tinklą bus galima optimizuoti ne tik vieną gamybos etapą, bet ir visą vertės grandinę. Tinklas taip pat skirtas visoms gaminio gyvavimo ciklo etapams – nuo produkto idėjos iki kūrimo, gamybos, naudojimo ir priežiūros iki perdirbimo.

Organizaciniai „Pramonė 4.0“  principai

„Industry 4.0“ yra organizacinės struktūros koncepcija, kurią sudaro keturi pagrindiniai organizacinio projektavimo principai. Šie principai padeda įmonėms nustatyti ir įgyvendinti Pramonė 4,0 scenarijus:

Tinklų kūrimas:  mašinos, įrenginiai, jutikliai ir žmonės gali tarpusavyje tinkle bendrauti ir bendrauti internetu ar kitais žmonėmis.

Informacijos skaidrumas: sensoriniai duomenys išplečia skaitmeninių gamyklinių modelių informacines sistemas, kad sukurtų virtualų realaus pasaulio vaizdą.

Techninė pagalba:  Pagalbos sistemos padeda žmonėms naudojant suprantama informacija kaupti, vizualizuoti įvairius procesus . Tokiu būdu galima priimti informuotus sprendimus, o problemas galima išspręsti greičiau. Be to, žmonės mažiau apkraunami  fiziškai sunkiu, nemaloniu ar pavojingu darbu.

Decentralizuoti sprendimai: Cyberfizikos sistemos gali priimti nepriklausomus sprendimus ir atlikti užduotis kuo savarankiškiau. Tik išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, sutrikimų ar tikslų konflikto atveju, jie perduoda užduotis aukštesnei institucijai.

Pramonei ir ekonomikai skaitmeninti ne tik bus įvertintos kūrimo procesų kaitos, taip pat bus sukurti nauji verslo modeliai ir naujos darbuotojų perspektyvos. Ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms protingi skaitmeniniai gamybos metodai suteikia puikias galimybes.

Tačiau kuo daugiau ekonomika yra skaitmeninama ir sujungiama į tinklą, tuo daugiau sąsajų tarp skirtingų veikėjų. Pagrindinis vaidmuo tenka vienodiems skirtingų pramonininkų standartams ir standartams, IT saugai ir duomenų apsaugai bei būsimos darbo organizavimo klausimui. Tik jei visi atitinkami suinteresuotieji subjektai iš verslo, mokslo, politikos ir visuomenės dalyvauti ankstyvajame etape ir bendradarbiauti, jie gali padaryti ketvirtas pramonės revoliucija sėkmingai kartu.

Pramoninei  gamybai bei  statybai būdingas glaudus daugelio mažų ir vidutinių įmonių bendradarbiavimas. Dėl unikalių daugumos produktų  (paslaugų ar komplektuojančių dalių) nuolat formuojasi nauji konsorciumai (tiekėjų ar paslaugų įmonių grupės), kurie turi laiku koordinuoti savo verslo procesus su kiekvienu projektu. Gamybos ir statybų pramonė susiduria su nuolat augančios specializacijos problema. Sandorių įvairovė ir didėjantis  projektų sudėtingumas reikalauja didelio įmonių bendradarbiavimo . Tokioms  įmonėms reikia glaudžiai koordinuoti, kad būtų laikomasi augančių terminų ir kainų spaudimo. Klasikiniais planavimo metodais vis mažiau ir mažiau dominuoja statybos ir gamybos procesų planavime. Dėl šios priežasties pastaraisiais metais buvo  vis daugiau sukurta naujų IT pagrįstų verslo valdymo duomenų modeliavimo procedūrų.

Skaitmeniniai verslo procesai reikalauja nuolat keistis duomenimis per organizacines ribas. ES verslo standartai („eStandards“) atlieka lemiamą vaidmenį identifikavimo, klasifikavimo, sandorių, procesų konfigūracijos ar keitimo formatuose. eStandards yra bendra elektroninės komercijos kalba. Tai yra veiksmingų tinklų kūrimo ir automatizuoto keitimosi duomenimis tarp įmonių ir įmonių bei viešojo administravimo pagrindas. „eStandards“ yra lemiamas skaitmeninių verslo procesų inovacijų ir produktyvumo veiksnys. Jų svarba auga vis labiau internacionalizuotoje ir skaitmeniniu tinklu pagrįstoje ekonominėje sistemoje.

Vidutinėms įmonėms eStandards įvedimas iš pradžių siejamas su didelėmis sandorių išlaidomis. Tačiau vidutinės trukmės ir ilgalaikės perteklinės vertės yra didelės. Verslo procesai pagreitinami, paslaugų kokybė gerėja, o išlaidos sumažėja.

Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“