Mes padėsime optimizuoti jūsų sistemų bei prietaisų veiklą ir pagerinti efektyvumą, o tai padidins jūsų gamybos pelningumą. Mes visada esame pasiruošę jums padėti.

TEIKIAMOS  PASLAUGOS

Techninės konsultacijos

Energetikos inžinerijos specialistai turi ilgametę patirtį aktualiuose šalies projektuose, rengiant įvairių energetinių sistemų rekonstravimo bei statybos techninius ir darbo projektus, pasirengimo ir  darbų organizavimo, techninės ekspertizės ir priežiūros, projektų valdymo ir koordinavimo darbus.

Vykdydami energetinius auditus, atlikdami įvairius elektros sistemų bei šilumos gamybos ir paskirstymo, vėdinimo, pramoninio šaldymo , suspausto oro ir kitų gamybinių sistemų vertinimus/kontrolinius matavimus  turime sukaupę nemažą patirtį apie tokių sistemų įrenginių ir jų darbo efektyvinimo galimybes, bei sprendimų taikymą.

Profesionalų komanda, nuolatinis dalyvavimas energetikos sferoje, naujovių bei rinkos pokyčių stebėjimas mums leidžia garantuoti efektyviausią darbo rezultatą ir aukščiausią paslaugų kokybę.

.

ENERGETINIS AUDITAS PRAMONĖS ĮMONĖSE

Energetinis auditas vykdomas pagal „Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika“

Užsakydamas auditą užsakovas nevisada įsivaizduoja kokioje apimtyje bus atlikti darbai ir kokį rezultatą jis gali gauti. Todėl yra tikslinga , kad užsakovas pats aiškiai suformuotu audito užduotis, kurios apimtu ne tik minimalius audito reikalvimus, bet ir apibrėžtu detalesnius vetinimus tose dalyse, kurios yra užsakovui aktualios. Priklausomai nuo audito užduoties ir apdirbamų duomenų detalizacijos ženkliai skiriasi audito atlikimo savikaina.

Vienas iš audito kaštuose didžiausių sąnaudų yra papildomi kontroliniai matavimai su kilnojamais duomenų nuskaitymo ir apskaitos prietaisų panaudojimu, todėl lyginant audito kainą yra tikslinga numatyti kiek ir kokių matavimų audito vykdytojas planuoja atlikti kontrolinių matavimų su kilnojamais duomenų nuskaitymo ir apskaitos prietaisais.

Užduoties detalizavimo pavyzdys  pridedamas:  Užduotis auditui

Plačiau apie tai galima rasti  šiuose puslapiuose :  Reglamentuoti energijos vartojimo efektyvumo vertinimai ; Energetinis auditas

ELEKTRINIAI MATAVIMAI
 1. Elektros tinklų ir sistemų elektros naudojimo efektyvumo matavimai.
  1. Transformatorių ir linijų apkrovų matavimai
  2. Elektros kokybės parametrų matavimai (cos, THD, viršįtampiai.)
  3. Nuostolių matavimai transformatoriuose , tiekimo/paskirstymo linijose
 2. Elektros įrenginių darbo naudingumo rodiklių matavimai
  1. Varikliai
  2. Suspausto oro sistemos
  3. Šaldymo sistemos

Plačiau apie tai galima rasti šiuose puslapiuose: Matavimai ; Elektros energijos vartojimo efektyvumo matavimai ; Vykdomi kontroliniai matavimai ;

KOMPLEKSINIAI MATAVIMAI
 1. Vėdinimo sistemų darbo efektyvumo vertinimas
 2. Pramoninio šaldymo sistemų darbo efektyvumo vertinimas
 3. Suspausto oro sistemų darbo efektyvumo vertinimas
 4. Katilinių efektyvumo vertinimas

Plačiau apie tai galima rasti šiuose  puslapiuose: Matavimai ; Elektros energijos vartojimo efektyvumo matavimai ; Vykdomi kontroliniai matavimai ;

ENERGIJOS IR VANDENS MONITORINGO ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS

Nepriklausomai nuo įmonės dydžio, yra būtina paskirti energetikos koordinatorių (energijos naudojimo vadybininką), kuris veiktų kaip atsakingas asmuo, mažiausiai pagal dalinį užimtumą, priklausomai nuo įmonės dydžio.

Jeigu įmonė neskirs specialaus žmogaus šiems uždaviniams spręsti, niekas nesijaus atsakingas ir jūs rizikuojate, kad reikalingos užduotys nebus atliktos.

Viena iš pirminių energetikos koordinatorius užduočių yra pateikti informacijos ir duomenų apžvalgą, kurie įmonėje yra prieinami.

Plačiau apie tai galima rasti šiuose  puslapiuose: Energetikos vadyba – nuo ko pradėti?  ; Energetikos vadyba ; Papildomos energijos vadybos priemonės

AUTOMATIZAVIMO, ROBOTIZAVIMO IR SKAITMENIZAVIMO PRIEMONIŲ ĮDIEGIMAS ĮMONĖSE