Gerbiami kolegos

Siekdami suaktyvinti bendravimą yra sukurtos galimybės bendrauti  šiame tinklalapyje bei kontaktinėse grupėse  Facebook socialiniame tinkle :

Energetiko užrašai Facebook

Grupė ENERGETIKO UŽRAŠAI

Siūsti laišką