Gero ūkininkavimo priemonių aprašymas

Gera ūkvedyba (GŪV), kaip sako patys žodžiai, yra geras rūpinimasis jūsų įmonės ištekliais, o šiuo atskiru atveju ir energetika.

Iš esmės, geros ūkvedybos priemonės remiasi paprasta išmintimi, o ne aukštų technologijų modifikacijomis. Todėl, beveik iš esmės, geros ūkvedybos priemonės yra lengvai įgyvendinamos, laisvai pasirenkamos ir pigios. Atsipirkimo laikai šių priemonių daugeliu atveju yra nepaprastai trumpi ir sutaupymai yra greiti.

Praktika parodė, kad daugelyje įmonių, energijos kiekis, kuris galėtų būti sutaupytas geros ūkvedybos priemonėmis, gali siekti apie 20-50% bendro energijos taupymo potencialo. Į bendrą energijos taupymo potencialą būtų įtrauktos ir brangesnės priemonės bei energijos naudojimo infrastruktūros arba gamybos procesų modifikacijos.

 • Nustatant ar geros ūkvedybos priemonės yra įmanomos, kiekvienam vartojančiam energiją elementui jūs turėtumėte išnagrinėti sekančius klausimus:
  • Ar šį prietaisą būtina naudoti?
  • Ką reikia daryti, kad jis sunaudotų mažiau energijos?
  • Ar įmanoma padaryti, kad jis vartotų pigesnę energiją?
  • Ar įrenginys tvarkingai eksploatauojamas?
  • Ar įrenginio darbo sąlygos atitinka norminius reikalavimus?

Atsakant į šiuos klausimus būtų naudinga paprašyti ekspertų pagalbos.

 • Geras ūkininkavimas leidžia:
  • Eliminuoti nereikalingus energijos vartotojus.
  • Minimizuoti energijos nuostolius.
  • Pagerinti valdymo procedūras (kas gali būti naudinga jūsų gamybos procesams).
  • Optimizuoti gamybos lygį (efektyvumo padidinimas yra tolygus mažesniam energijos vartojimui produkcijos gamybai).
  • Taupyti smulkias energetines išlaidas.

Investavimas ir taupymas

Taupyti investuoti Kas yra efektyviau: taupyti ar investuoti į taupymo priemones.

Reikėtų nepamiršti, kad investavimas ir taupymas šiek tiek skiriasi.

Pirmiausia, jie skiriasi tuo, kad taupymas yra pasyvus, taupančiojo tikslas – tik išsaugoti savo pinigus, o investuotojas sutinka prisiimti didesnę riziką, kad uždirbtų daugiau pinigų.

Visi finansų ekspertai sutinka – taupyti yra būtina.

Taigi pažvelkime, kokiais būdais galite taupyti ir kas jums yra priimtiniausia.

.

1.VARIANTAS:  Taupymas – išlaidų mažinimas :

 • Įsigijimų mažinimas (atidėjimas iki geresnių laikų – arba neliesti, kol nesugedo)
 • Fiksuotų kaštų mažinimas (ploto nuomos, ryšio, elektros sąskaitos, patalpų priežiūra)
 • Kvalifikacijos kėlimo, komandos formavimo ir pan. mokymų biudžetų karpymas
 • Sistemų konsolidavimas, perteklinių (atsarginių) resursų mažinimas
 • Veiklos efektyvinimas (mažiau žmonių padarys daugiau darbų)

2. VARIANTAS  Taupymas – veiklos efektyvinimas :

 • Mažinti fiksuotus ir kintamus  kaštus naudojant inovacijas;
 • Gamybos broko mažinimas;
 • Gamybos efektyvumo didinimas;
 • Efektyvinti veiklą diegiant procesus ir vadovaujantis geriausiomis praktikomis;
 • Strateginius tikslus susieja su kasdieniais darbuotojų veiksmais;
 • Mažinti „gaisrų gesinimą“ ir sudaryti galimybę nuolat gerinti procesus;

 ENERGETINES SĄNAUDAS TAUPANČIOS PRIEMONĖS

LedkalnisReikia atkreipti dėmesį, kad energijos (kaštų) taupymo galimybės yra ne vien tik vykdant investicinius projektus (biokatilinės, ekonomaizeriai, apšvietimo sistemos (LED), saulės baterijos) (Matomas taupymo potencialas)  , bet ne ką mažiau taupymo galimybių galima rasti kontroliuojant/optimizuojant jau esančius įrenginius ir sistemas (Sunkiai matomas taupymo potencialas). Daugeliu atveju šios priemonės  reikalauja ženkliai mažesnių investicijų, o jų atsiperkamumas  būna ženkliai greitesnis nei stambesnių investicinių projektų.

Deja, praktika rodo, kad įmonės daugiausia dėmesio kreipia į investicijas, kurias galima akivaizdžiai pamatyti, nors jų atsipirkimo laikas gali būti ir ilgesnis ir daugiau kainuojantis.  Tokie projektai (investicijos) yra ženkliai lengviau patvirtinami, nei esamos įrangos patikimumo didinimo, remonto ar  įrenginio keitimo efektyvesniu iki jam dar nesugedus.

„Užbėgdamas už akių“ noriu pasakyti, kad  naujų sprendinių (akivaizdžiai matomų)   naujos kartos  įrenginių įdiegimas ir naudojimas yra neatsiejama  energijos efektyvaus naudojimo dalis, bet kartais juntamas  nepakankamas dėmesys energijos vartojimo efektyvumo siekimui jau esančiuose įrenginiuose ir sistemose.

Akivaizdžiai matomi  investiciniai projektai gali būti ( Aizbergo viršūnė esanti virš vandens – Matomas taupymo potencialas):

 • Senų liuminisensinių lempų keitimas į LED.
 • Biokatilinės statyba.
 • Ekonomaizerio montavimas.
 • Langų keitimas.
 • ….

Priežastys, kurios leidžia lengviau gauti investicines lėšas naujiems produktams  :

 • Matosi, kad įrenginiai, kurių pagalba taupoma, yra realiai sumontuoti ir yra nauji.
 • Lengva apskaičiuoti kiek tai kainuos ir per kiek laiko atsipirks (teoriškai).
 • Sprendimus daugiausia  išskaičiuoja produktų (įrangos) pardavėjai.
 • Ir  vienas iš svarbiausių faktorių,  tokias investicijas lengviausia apsiginti atsakingam asmeniui, nes  matosi realus „produktas“.
 • Naujų investicinių produktų dizainas ir mada.

Priežastys sunkinančios investicijų ar didesnio personalo dėmesio teikimo į energijos taupymo sprendimus jau esamose sistemose ir įrenginiuose (Aizbergo dalis po vandeniu – Kontroliuojamas taupymo potencialas):

 • Dėl nepakankamos kontrolės priemonių sunku realiai įvertinti energijos vartojimo efektyvumo gerinimo galimybes.
 • Nepakankamai tiksliai apibrėžti eksploatavimo reikalavimai
 • Vizualiai nelabai matosi darbų rezultatas, rezultatas realiai matosi tik energijos sąnaudų suvestinėje.
 • Be tikslesnių montotoringo priemonių sunku realiai išskaičiuoti ekonominį (įdiegtos, pakoreguotos, ištaisytos) priemonės efektą
 • Be tikslesnių skaičiavimo/vertinimo priemonių procentinis atskiros priemonės efektas sunkiai įvertinamas. Juolab, kad, kaip ir investicijų suma, bendrojoje sąnaudų sumoje jie nėra dideli. Kaip atskiro vieneto nedideli, bet kompleksinis tų priemonių rezultatas yra pakankamai ženklus.

Daugelių šių priemonių ekonominis efektas lydimas ne tik tiesiogiai  gauto efekto, bet ir netiesioginio gauto ekonominio efekto.

Neatidėliokite ilgam energijos taupymo priemonių įgyvendinimą.

14Įvertinkite tai, kad per sugaištą laiką padidintos energijos sąnaudos neš tik nuostolius, kurių buvo galima išvengti.

Įvertinkite kokius nuostolius patiriate delsdami įgyvendinti taupymo priemonę, ar nebus taip, kad dėl uždelsto laiko jūsų patiriami nuostoliai galėtų  ženkliai viršyti galimos investicijos dydį, t.y.: su tais pačiais kaštais jūs galėjote prafinansuoti ne vieną, o dvi energijos taupymo investicijas

(antrosios investicijos kaštai = sutaupymai nuo pirmosios investicijos)

GEDIMŲ PREVENCIJA

Didžiausias dėmesys turi būti teikiamas būtent prevenciniams darbams – įrenginių darbo kontrolė, profilaktiniai ir remonto darbams dar iki įrenginio gedimo.

Laiku sukontroliuoti, lokalizuoti ir ištaisyti defektai (remontas), tai pat duoda ženklią (gal net ir didžiausią) įtaką energetinių resursų taupymo rezultatams.

Iš pirmos pažiūros maži/smulkūs nuostoliai metų eigoje sudaro ženklią NUOSTOLIŲ SUMĄ

Kranelis

Avarinė būklė

TIESIOGINIAI IR NETIESIOGINIAI TAUPYMAI

Tiesioginiai taupymai, tai įvykdytų investicijų gaunamas tiesioginis ekonominis efektas apskaičiuojamas ir realiai pamatuojamos/palyginamos pagal sąnaudas prieš investicijas.

Netiesioginis taupymas, tai įvykdytų investicijų gaunamas netiesioginis ekonominis efektas, kurias sąlygoja kitos papildomos sąlygos, kurios įtakojo įvykdytos investicijos eksploatavimo sąlygas.

1 pavyzdys

Šaldytuvas

Apšvietimo rekonstrukcija šaldymo kameroje:

Tiesioginis ekonominis efektas

 • dėl apšvietimo optimizavimo, šviestuvai buvo pakeisti į efektyvesnius, todėl sumažėjo šviestuvų ir jų galios poreikis.
 • naudojant naują instaliaciją lengviau pritaikomi automatinio valdymo elementai : pvz – užsidega tik tada kada reikia ir toje zonoje kur reikia.
 • naujų švietuvų panaudojimas mažina apšvietimo įrangos gedimų galimybę, o tai jau darbuotojų darbo laiko ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos (kaštai)

Netiesioginis ekonominis efektas

 • dėl sumažėjusių šviestuvų kiekio ir vartojamos galios, sumažėjo jų šilumos išsiskyrimai į šaldytuvo patalpas, atitinkamai šaldymo įrenginiams reikia mažiau energijos temperatūrai šaldytuve palaikyti.
 • naujų švietuvų panaudojimas mažina apšvietimo įrangos gedimų galimybę, o tai jau darbuotojų darbo laiko sąnaudos (kaštai), šis sutaupytas laikas gali būti skirtas kitam darbui atlikti duodančiam gera pridėtinę vertę.
Ar naudinga šio puslapio informacija?

Komentarus ir pasiūlymus galima pateikti   tiesiogiai šio tinklalapio administratoriui:  Kontaktams

 Taip pat galima prisijungti prie diskusijų ir informacijos pasidalinimo:

Facebook internetiniame  puslapyje    „Energetiko užrašai“

„Energetiko užrašai“  grupės internetiniame  puslapyje    Grupė „Energetiko užrašai“